Iepirkumi

Usma.TN rekonstrukcijas būvuzraudzība

2012-06-01, 12.05
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 latiem)  informē par iepirkumu „Usmas tautas nama „Ausekļi” rekonstrukcijas būvuzraudzība” Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš     LVL     Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:  nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot …  Lasīt vairāk >

Tārgale. Dokupes ūdenssaimniecības rekonstrukcija

2012-06-01, 07.36
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu    „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciemā projekta „Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/28 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš   PĀRTRAUKTS – 17.07.2012. (piedāvājums …  Lasīt vairāk >

Izglītība.Pārtikas produktu piegāde

2012-05-29, 13.12
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu  „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/27 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 27.09.2012. –par 1.;2.;6.;7. daļu 27.09.2012. -par 4., 5. daļu SIA “Miesnieks” SIA “Matss”  LVL   …  Lasīt vairāk >

Zlēkas.Pamatskolas, bibliotēkas remonts

2012-05-22, 07.11
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Zlēku pamatskolas kopmītņu ēkas jumta un Zlēku pagasta bibliotēkas telpu remonts” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/26 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  11.07.2012.  SIA “RAC” 8974,48LVL 12.09.2012. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss …  Lasīt vairāk >

Ventava.Katlu mājas remonts

2012-05-17, 07.03
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latiem)  informē par iepirkumu „Ventavas katlu mājas jumta un fasādes remots Vārves pagastā, Ventspils novadā”  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš     LVL   Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: nav …  Lasīt vairāk >

Puze.Jumta ventilācijas izbūve

2012-05-17, 06.33
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latiem)  informē par iepirkumu „Jumta ventilācijas izbūve Puzes pagasta pāvaldes ēkai Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā”  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš     LVL   Pretendentiem jāatbilst šādām …  Lasīt vairāk >

Stikli. Āra trenažieru piegāde

2012-05-16, 06.44
ELFLA pasākuma “‘ Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” ietvaros. “Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana”  ID   SSIS 2012/4 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš     LVL     Pretendentu piedāvājuma iesniegšana līdz 28. maijam 2012.g., plkst. 10:00  Piedāvājumu atvēršana 28.maijā 2012.g. plkst.10:00, Stiklu speciālajā …  Lasīt vairāk >

Ance. Rekultivācija irbenē.

2012-05-15, 12.09
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Par tiesībām veikt ēku, būvju nojaukšanu un teritorijas rekultivāciju bijušā padomju armijas karaspēka pilsētiņā (Zvjozdočka) Irbenē, Ances pagastā, Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/24 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  07.06.2012. SIA “GROSS SERVISS” 0,00LVL 08.05.2015. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības …  Lasīt vairāk >

Usma. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

2012-05-14, 09.48
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu    „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā” ietvaros”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/25 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš    PĀRTRAUKTS –03.07.2012  (iesniegtie piedāvājumi …  Lasīt vairāk >

Usma. Tautas nama rekonstrukcija

2012-04-23, 10.59
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu  „Usmas tautas nama „Ausekļi” rekonstrukcija”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/22 ELFLA  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 09.07.2012. 09.07.2012. SIA “INTERJERS”  1.iepirkuma daļa SIA “SAMRODE” 2.iepirkuma daļa 151 837,85LVL 30 737,07LVL 08.02.2013. 08.02.2013. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – …  Lasīt vairāk >