Iepirkumi

Novads. Automašīnu un autobusu piegāde

2012-02-28, 11.43
            Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu „Jaunu vieglo automašīnu un autobusu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/10 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  16.04.2012. SIA “Venta Motors” reģ.nr.41203010445 1.iepirkuma daļa 2.iepirkuma daļa 3.iepirkuma daļa 21 500,00LVL 13 200,00LVL 96 900,00LVL     …  Lasīt vairāk >

Novads.Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

2012-02-15, 12.07
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu   „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2012./2013. mācību gadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/9    Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  31.08.2012.  SIA “Ventpils Reiss 30 272,44 LVL (skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Usmas pagastā) 7224,00LVL (skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Tārgales pagastā) 37 564,80LVL(skolēnu pārvadājumu …  Lasīt vairāk >

Pope. “Doktorāts” jumta renovācija

2012-02-13, 11.31
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Popes pagasta dzīvojamās ēkas “Doktorāts” jumta renovācija”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/8 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  23.03.2012.  SIA “BRĪZE – M” 30 446.36LVL  21.05.2012. Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Ventspils …  Lasīt vairāk >

Stiklu int-p-sk. Malkas piegāde

2012-02-09, 07.25
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu „Malkas piegāde Ventspils novada Stiklu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 2012./2013.g. apkures sezonai”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/7 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  27.03.2012. A/S “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 14,00LVLpar 1m3  10.2012. Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis …  Lasīt vairāk >

Stiklu int.-p-sk. Pārtikas produktu piegāde

2012-02-07, 18.17
    Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada Stiklu speciālā internātpamatskola informē par atklātu konkursu   „Pārtikas produktu piegāde Stiklu speciālajai internātpamatskolai” Iepirkuma identifikācijas Nr.SSIS 2012/1 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš     LVL      Kontaktpersonas: Iepirkumu komisijas locekle Gunita Braunfelde , 63630356 Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  12.martam plkst.13:00, Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Blāzma. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

2012-02-06, 07.35
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu      „20 m3/dnn notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Stendes upes labā krasta kanalizācijas sistēmai Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciemā projekta „Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/6 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš …  Lasīt vairāk >

Novads. Šķeldas piegāde

2012-01-25, 13.53
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu „Šķeldas piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vajadzībām 2012./2013.g. apkures sezonai”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/5 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 20.06.2012. 28.04.2012. 20.06.2012. 20.06.2012. Z/S “KRAUJAS” par 1. iepirkuma daļu Z/S “ROZĪTES” par 3. iepirkuma daļu SIA “BĒRZI  PLUS” par …  Lasīt vairāk >

Vārve.Ēkas rekonstrukcijas teh/projekta izstrāde

2012-01-12, 13.39
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība sabiedriskās ēkas rekonstrukcijai Skolas ielā 8, Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/3 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 20.02.2012.  SIA Āboltiņa būvuzņēmums “AG” 4700.00LVL 10.05.2012. Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris …  Lasīt vairāk >

Novads.Ūdenstorņu sistēmu tīrīšana

2012-01-09, 14.47
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/2    Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 25.01.2012. SIA “Mazurs” 3622.45LVL 31.12.2012. Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis …  Lasīt vairāk >

Ance.KN jumta teh/projekta izstrāde

2012-01-03, 13.45
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ances pagasta kultūras nama „Ausmas” jumta seguma, ventilācijas sistēmas un elektroapgādes rekonstrukcijai Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/1 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš PĀRTRAUKTS (01.03.2012.) iesniegtie piedāvājumi pārsniedz finanšu …  Lasīt vairāk >