Iepirkumi

Ance.Muižas rekonstrukcija

2012-04-20, 11.07
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu    „Sabiedriskā centra „Ances muiža” rekonstrukcija un Ances muižas laukuma seguma izbūve, Ances pagastā, Ventspils novadā projekta „Sabiedriskā centra izveide Ancē, Ances pagastā” ietvaros”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/23 ELFLA Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 11.06.2012. 11.06.2012. SIA”KURZEMES IT” SIA “T-VITA” …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Ēku remontdarbi

2012-04-13, 08.36
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latiem)  informē par iepirkumu „Ugāles pagasta pāvaldes, tirgus ēkas un bibliotēkas telpu remontdarbi Ugāles pagastā, Ventspils novadā”  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš     LVL   Pretendentiem jāatbilst šādām …  Lasīt vairāk >

Novads. Komunālās tehnikas iegāde

2012-04-04, 06.39
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Komunālās tehnikas iegāde Ventspils novada pašvaldībai”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/19 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  07.05.2012. SIA”GAFO” 8216,34LVL  07.06.2012. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Inārs …  Lasīt vairāk >

Ugāle.Tehniskā projekta izstrāde

2012-04-03, 10.13
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas ēku, sporta laukuma un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijai Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/18  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  04.07.2012. SIA “Projektēšanas birojs MG” 12 550.00LVL 12.02.2013. Kontaktpersonas: …  Lasīt vairāk >

Stikli.Siltumtrašu rekonstrukcija

2012-03-29, 12.43
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Ventspils novada pašvaldības Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājas un siltumtrašu rekonstrukcija” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/17 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš   IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS     Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 …  Lasīt vairāk >

Stikli.Degvielas iegāde.

2012-03-29, 06.11
    Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada Stiklu speciālā internātpamatskola informē par iepirkumu 8.1 panta kārtībā  “Degvielas iegāde Stiklu speciālajai internātpamatskolai”Iepirkuma identifikācijas Nr.ID   SSIS 2012/2 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš     LVL      Kontaktpersonas: Iepirkumu komisijas locekle Gunita Braunfelde , 63630356 Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  11.aprīlim plkst.13:00, …  Lasīt vairāk >

Piltene, Blāzma.Apgaismojuma uzlabošana

2012-03-27, 12.56
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Ventspils novada pašvaldības Piltenes pilsētas un Blāzmas ciema publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/16 KPFI Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš   IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS     Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis …  Lasīt vairāk >

Novads.Traktora un automašīnu iegāde.

2012-03-21, 14.29
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu „Traktora un jaunu automašīnu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/15 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  23.05.2012. 23.05.2012. SIA”MTZ  SERVISS” SIA”EURO AUTO” 25726,23LVL 52635,75LVL 20.09.2012. 20.09.2012.     Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis …  Lasīt vairāk >

Novads.Traktora piekebe, muca.

2012-03-20, 14.36
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Piekabināmas asenizācijas mucas un traktora piekabes piegāde Ventspils novada pašvaldībai”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/14   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  17.04.2012.  SIA “GABOTEH” 3401,64 LVL (asenizācijas mucas piegāde) 4426,23( traktora piekabes piegāde) 17.05.2012. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs …  Lasīt vairāk >

Novads.Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

2012-03-14, 08.02
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasarā 2012.gadā“  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/13 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  18.04.2012.  SIA “DREIJMAČI”par 1.daļu K/S “ŪDRANDE” par 3.daļu SIA”LEDA AV” par 4.daļu SIA LATTA” par 5.daļu SIA “LATTA” par 6.daļu …  Lasīt vairāk >