Iepirkumi

Ugāle. Gājēju ietves rekonstrukcija

2012-08-10, 15.11
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Gājēju ietves rekonstrukcija un elektriskā apgaismojuma jaunbūve Rūpnīcas ielas posmā no nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 5 līdz nekustamām īpašumam Muiža, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā (1. būves kārta)” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/47 EZF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes …  Lasīt vairāk >

Ance. Drenāžas sistēmas izbūve PII

2012-08-10, 14.30
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Lietusūdens novadīšanas un drenāžas sistemās izbūve PII “Vālodzīte” teritorijā, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/46 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 10.09.2012. SIA “Ostas Celtnieks” 25467,00LVL 2 mēneši Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis …  Lasīt vairāk >

Usma. Jumta seguma renovācija

2012-08-10, 11.45
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latiem)  informē par iepirkumu „Dzīvojamās mājas „Briljanti”jumta seguma renovācija Usmas ciemā, Usmas pagastā, Ventspils novadā ”  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš     LVL   Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: …  Lasīt vairāk >

Tārgale. Kapu iežogojumu uzstādīšana

2012-08-09, 09.04
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta „EGLĪŠU” un „AKMEŅDZIRU” kapu teritorijas norobežojošā žoga uzstādīšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/44 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  17.09.2012. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (Reģ.Nr. 49001001039) 5196,90LVL 2012.gada 24.oktobrim  Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris …  Lasīt vairāk >

Ventava.Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija

2012-08-08, 08.33
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu   „Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija, Skolas ielā 8, Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/43 ELFLA  Uzmanību, pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš! Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš   Pārtraukts! (10.10.2012. pārsniedz finanšu resursus) LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības …  Lasīt vairāk >

Zūras. Ūdenssaimniecības rekonstrukcija(atkārtots)

2012-08-02, 10.23
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu   „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciemā projekta „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/42 ERAF Atkārtots iepirkums! Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 04.09.2012. Izbeigts bez rezultāta …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Naftas produktu atkritumu savākšana

2012-07-31, 08.42
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu    „Naftas produktus saturošu atkritumu savākšana un izvešana no Ugāles pagasta katlu mājas teritorijas”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/41 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 08.10.2012. A/S “BAO” Reģ.Nr.40003320069 22000,00LVL 2 mēneši Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, …  Lasīt vairāk >

Tārgale. Ūdenssaimniecības attīstība

2012-07-26, 11.53
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/40 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 20.08.2012. SIA “Belss” 5470,00LVL 11.01.2013.   Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris …  Lasīt vairāk >

Usma. Ūdenssaimniecības attīstība

2012-07-12, 07.16
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu  „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā” ietvaros”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/39 ERAF UZMANĪBU, IR VEIKTI GROZĪJUMI NOLIKUMĀ! Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  05.09.2012. …  Lasīt vairāk >

Ugāle.Naftas produktu savākšana

2012-07-04, 07.36
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Naftas produktus saturošu atkritumu savākšana un izvešana no Ugāles pagasta katlu mājas teritorijas”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/38  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš   PĀRTRAUKTS -18.07. 2012. LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis …  Lasīt vairāk >