Iepirkumi

Novads.Ceļu uzturēšana ziemā

2012-10-22, 07.52
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2012./2013. gadā”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/56  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums  Līgumcena (bezPVN)  Izpildes termiņš 22.11.2012 SIA “Arods” – Piltenes pagasts ceļu klātnes tīrīšana 1 km -9,00 LVL sniega sanesuma tīrīšana 1h- 20,00 LVL 01.04.2013 …  Lasīt vairāk >

Novads.Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība biroja ēkai

2012-10-17, 08.11
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu    „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Ventspils novada domes biroja ēkas jaunbūve Brīvības ielā 41, Ventspilī” ”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/55 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 22.01.2013. SIA “INŽENIERTEHNISKIE  PROJEKTI” Reģ.nr. 51203015571 32 470,00 LVL 22.10.2013.    Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības …  Lasīt vairāk >

Pašvaldība.Telpu remonts

2012-10-04, 08.26
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Telpu remonts Ventspils novada pašvaldībā“  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/54 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš   PĀRTRAUKTS! – 22.10.2012. LVL   Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231. Ventspils novada pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Zvingulis …  Lasīt vairāk >

Ventava.Ceļu renovācijas tehniskais projekts

2012-09-24, 11.34
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ventavas ciema ceļu renovācijai un rekonstrukcijai, elektriskā apgaismojuma jaunbūvei Vārves pagastā, Ventspils novadā“  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/53 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 29.10.2012. SIA “Westhaus” 5830,00LVL 18.02.2013. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis …  Lasīt vairāk >

Ance.Tautastērpu iegāde

2012-09-20, 10.09
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Tautastērpu iegāde Ventspils novada vidējās paaudzes deju kolektīvam „ Ance””Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/52 ELFLA   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 05.11.2012. SIA “MUDURI” (Reģ.Nr.40003487368) 3527,00LVL 05.03.2013. Kontaktpersonas:Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231. Piedāvājumu iesniegt …  Lasīt vairāk >

Ugāle.Basketbola vairogu nomaiņa

2012-09-20, 06.27
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Basketbola vairogu iegāde Ugāles pagasta sporta manēžai projekta „Basketbola vairogu nomaiņa Ugāles sporta manēžā” ietvaros”Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/51 ELFLA Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 05.11.2012. SIA “RANTZOWS SPORT” 949,06LVL 05.12.2012.     Kontaktpersonas:Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, …  Lasīt vairāk >

Pope.Trenažieru zāles labiekārtošana

2012-09-18, 15.18
  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Sporta inventāra iegāde Popes pagasta sporta hallei projekta „Trenažieru zāles labiekārtošana Popes sporta hallē” ietvaros”Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/50 ELFLA Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  05.11.2012. SIA “SPORTA SISTĒMAS” (Reģ.Nr.40003569749) 2589,62LVL  05.12.2012.   Kontaktpersonas:Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis …  Lasīt vairāk >

Stikli. Stacionārā ģeneratora iegāde

2012-09-07, 10.38
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada Stiklu speciālā internātpamatskola informē par iepirkumu 8.1 panta kārtībā Stacionārā ģeneratora ar automātisko rezerves ieslēgšanos (ARI) piegāde Stiklu speciālajai internātpamatskolai. ID Nr. SSIS 2012/5 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš     LVL    Kontaktpersona ; Guntis Lučins tel.29168621.Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 17. septembrim plkst.11:00 …  Lasīt vairāk >

Zūras. Ūdenssaimniecība

2012-09-07, 08.43
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu   „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciemā projekta „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/49 ERAF Atkārtots iepirkums! Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš   PĀRTRAUKTS! (26.10.2012.-pārsniedz finanšu …  Lasīt vairāk >

Ugāle.Gājeju ietves rekonstrukcija

2012-08-28, 10.23
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Gājēju ietves rekonstrukcija un elektriskā apgaismojuma jaunbūve Rūpnīcas ielas posmā no nekustamā īpašuma Rūpnīcas ielā 5 līdz nekustamām īpašumam Muiža, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā (1. būves kārta)” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/48 EZF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) …  Lasīt vairāk >