Iepirkumi

Ance.Pamatskolas ēdnīcas rekonstrukcija

2012-07-03, 11.12
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009.  noteikumu Nr.6 4.punktu (kad pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3 000 latiem) informē par iepirkumu  „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ances pamatskolas ēdnīcas rekonstrukcijai, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā” Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš     LVL   Projektēšanas pakalpojumi sevī ietver: …  Lasīt vairāk >

Novads.Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

2012-06-20, 12.59
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana Ventspils novada pašvaldības iestādēs”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/36 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  23.08.2012. SIA “Elkora E” 3406,40LVL 2.mēneši Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231. …  Lasīt vairāk >

Usma.Būvuzraudzība ūdensapgādes rekonstrukcijā

2012-06-18, 08.51
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Būvuzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbiem Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā” ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/35 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  10.09.2012.  SIA “AKORDA” 6452,00LVL …  Lasīt vairāk >

Zūras.Ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcija

2012-06-15, 12.07
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu    „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciemā projekta „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”   Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/33 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš   PĀRTRAUKTS-27.07.2012. LVL   Kontaktpersonas: …  Lasīt vairāk >

Novads.Apdrošināšana

2012-06-15, 10.44
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu    „Ventspils novada pašvaldības autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/34 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 15.08.2012.  “BALTA” 12050.78LVL 12mēneši   Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231. Piedāvājumu iesniegt …  Lasīt vairāk >

Užava.Traktora piekabes piegāde

2012-06-06, 07.39
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Traktora piekabes piegāde Ventspils novada pašvaldībai”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/32  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  26.06.2012. SIA “GABOTEH” 4508,20LVL  26.07.2012. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231. Ventspils novada pašvaldības Užavas pagasta pārvaldes vadītāja …  Lasīt vairāk >

Novads.Datortehnikas piegāde

2012-06-04, 13.52
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Datortehnikas piegāde Ventspils novada pašvaldībai” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/31 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš  28.06.2012. SIA”MS MODIUS” 17 679.51LVL 27.07.2012.    Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231. Ventstpils novada pašvaldības IT speciālists Kaspars …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne. Estrādes jaunbūve

2012-06-01, 13.21
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu    „Estrādes, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtojuma jaunbūve nekustamajā īpašumā “Tautas nams”, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/30 EZF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš   PĀRTRAUKTS – 03.07.2012. (iesniegtie piedāvājumi pārsniedz finanšu resursus) LVL      Kontaktpersonas: Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Užava.Estrādes jaunbūve

2012-06-01, 13.17
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu    „Estrādes, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtojuma jaunbūve nekustamajā īpašumā „Straumes”, Užavas ciemā, Užavas pagastā, Ventspils novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/29 EZF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 11.07.2012. SIA “RAC” 27 589,15LVL 08.10.2012.   Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris …  Lasīt vairāk >

Ance.sabiedriskā centra rekonstrukcijas būvuzraudzība.

2012-06-01, 12.23
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 latiem)  informē par iepirkumu „Sabiedriskā centra „Ances muiža” rekonstrukcijas un Ances muižas laukuma seguma izbūves būvuzraudzība, projekta „Sabiedriskā centra izveide Ancē, Ances pagastā” ietvaros” Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš   …  Lasīt vairāk >