Izglītība

Skatuves runas konkurss – pavasara priekšvēstnesis

2019-03-04, 11.14
Marts novada skolēnu pasākumu kalendārā iesācies ar tradicionālo skatuves runas konkursu, kura uzdevums ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. Šogad tas notika Ventspils Centrālajā bibliotēkā, piedalījās 14 skolēni no Ugāles, Piltenes vidusskolas, Ances, Tārgales, Zūru pamatskolas. Izpildāmo darbu izvēle tematiski bija jāsaista ar skolēnu pašidentitāti. Tēmas …  Lasīt vairāk >

Konkursā “Balsis” Tārgalē uzvar tārgalnieces

2019-03-01, 10.24
Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2019” mērķis bija sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, viens no uzdevumiem – attīstīt, kopt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot tiem iespējas uzstāties un pilnveidot skatuvisko pieredzi un akustiskās …  Lasīt vairāk >

Uguns, gaisma, siltums un …

2019-02-27, 09.33
“Uguns, gaisma, siltums un …” šāds moto bija valodu jomas koordinatores Māras Plūksnas vadībā organizētajam kompetencēs, jeb lietpratībā balstītā latviešu valodas un literatūras pasākumā “Mēs lasām kopā” novada 6. un 7. klašu skolēniem, kuru pēc tikko notikušā 12. klases žetonu vakara laipni uzņēma Ugāles vidusskola. Atklājot pasākumu, uzrunā M. Plūksna teica, ka februāris tiek uzskatīts …  Lasīt vairāk >

Tiekas novada jaunie fiziķi un ķīmiķi

2019-02-23, 16.03
Padziļināt fizikas un ķīmijas apguvi mācību un ārpusstundu darbā, pilnveidot prasmes veikt dažāda praktiska satura un struktūras uzdevumus, nostiprināt skolēnu iemaņas strādāt grupu darbā, kā arī izzināt talantīgākos jaunos fiziķus un ķīmiķus – šo tradicionālā Ventspils novada konkursa „Erudīts fizikā un ķīmijā” 8. un 9. klašu skolēniem izvirzīto mērķi šogad palīdzēja sasniegt fizikas un ķīmijas …  Lasīt vairāk >

Organizētas saistošas mācību ekskursijas

2019-02-20, 09.54
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” gaitā 2018. gada 21. novembrī Puzes pamatskolā pulcējās Popes pamatskolas un Ances pamatskolas 7.–9. klašu skolēni uz kopīgu karjeras atbalsta pasākumu “Mana izaugsme.” To vadīja konsultante un trenere Inga Bite. Trenere iepazīstināja skolniekus ar karjeras kāpnēm un tās iespējām. Skolēni pildīja testu “Karjeras …  Lasīt vairāk >

Skolēnu panākumi starpnovadu olimpiādēs

2019-01-29, 14.45
Jaunā gada ieskaņā, pēc  ziemas brīvdienām notika starpnovadu (2. posma) olimpiādes  vairākos mācību priekšmetos ar mērķi veikt dalībnieku atlasi valsts olimpiādēm. Janvāris novadam atnesa patīkamu pārsteigumu, kad tika nosaukti mūsu skolēnu iegūtie rezultāti. Vēstures valsts  25. olimpiādes  9. klašu skolēniem virsmērķis – attīstīt izglītojamajos dziļāku vēstures izpratni, sekmēt interesi par Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās …  Lasīt vairāk >

Piedalās tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās

2019-01-25, 08.36
Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās “Lakstīgala 2019” Puzes pamatskolā uzstājās trīs komandas: Užavas pamatskolas 1.–4. un 5.–9. klašu dziedātāji (skolotāja Ilze Geste) un Puzes pamatskolas 1.–4. klašu dziedātāji (skolotāja Lienīte Čače). Sākumskolas audzēkņiem, gatavojoties sacensībām, bija jāapgūst vairāk nekā 20, bet pamatskolas skolēniem – vairāk nekā 50 tautasdziesmu, turklāt viņiem bija jārāda ne tikai savas dziedāšanas …  Lasīt vairāk >

Lietpratība un atgriezeniskā saite valodu jomā

2019-01-10, 08.42
Veidojot mācību procesu, kura rezultāts ir lietpratība – skolēnu spēja saskaņoti lietot zināšanas, prasmes un attieksmes, jāmaina arī vērtēšana. “Lai ikdienas formatīvā vērtēšana būtu efektīva, ir nepieciešams saprast, kādu rezultātu mēs vēlamies sagaidīt no skolēniem. Arī skolēniem galvenais ir saprast “kur es esmu” un “kurp es varu virzīties””. Šo Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta …  Lasīt vairāk >

Vēstures valsts 26. olimpiādes rezultāti

2019-01-08, 13.28
Attīstīt izglītojamos dziļāku vēstures izpratni, padziļinot un paplašinot pamatizglītības mācību priekšmetu “Latvijas vēsture” un “Pasaules vēsture” standartos noteiktās izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas, sekmēt skolēnu interesi un pilnveidot izpratni par Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības problēmām, veicināt demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības veidošanos – tāds bija vēstures valsts 26. olimpiādes uzdevums, kuras 9. klases …  Lasīt vairāk >

Autoosta kā atvērta koncertzāle

2019-01-07, 15.10
4. janvārī Ventspils autoostā tika atklātas mākslinieces Santas Dalbes apgleznotās un muzicēšanai brīvi pieejamās klavieres. Instrumenta atklāšanas notikums īpašs bija arī Piltenes Mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem. Šis mūsu skolai jau bija otrais sadarbības projekts, kurā iesaistījāmies kopdarbībā ar SIA “Ventspils Reiss” sabiedrisko attiecību speciālisti Agiju Leimani. Ar skanīgu dziesmu koncertu iesāka 5. kora klases …  Lasīt vairāk >

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm