Kalendāra notikumi (Janvāris)

05 Jan

Bērnu teātra izrāde

Ziru tautas nams
Svētdiena - 12:00
05 Jan

Zvaigžņu dienas koncerts

Ziru tautas nams
Svētdiena - 14:00
08 Jan

Nodarbība bērnudārza audzēkņiem

Vārves bibliotēka
Trešdiena - 15:30
09 Jan

Kulinārijas kluba tikšanās

Tārgales p-skola
Ceturtdiena - 18:00
10 Jan

Ceļojumu stāsti

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 17:30
10 Jan

Romantiska komēdija

Usmas tautas nams
Piektdiena - 19:00
11 Jan

Bērnu žūrijas pasākums

Jūrkalnes bibliotēka
Sestdiena - 12:00
11 Jan

Amatierteātra izrāde

Zlēku kultūras nams
Sestdiena - 15:00
11 Jan

Rokdarbnieču kluba tikšanās

Tārgales pagasta pārvaldes zāle
Sestdiena - 16:00
12 Jan

Suitu meistarklase

Ziru tautas nams
Svētdiena - 12:00
12 Jan

Amatierteātra izrāde

Ugāles "Mežrūpniekos"
Svētdiena - 15:00
14 Jan

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
14 Jan

Literārā pēcpusdiena

Jūrkalnes bibliotēka
Otrdiena - 15:00
15 Jan

Bibliotekārā stunda skolēniem

Ances bibliotēka
Trešdiena - 10:00
15 Jan

Dzejas pēcpusdiena

Užavas tautas nams
Trešdiena - 16:00
16 Jan

Lasīšanas pusstunda

Zūru bibliotēka
Ceturtdiena - 09:00
16 Jan

Bibliotekārā stunda skolēniem

Ances bibliotēka
Ceturtdiena - 10:00
17 Jan

Lasītāju klubiņa tikšanās

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 13:00
17 Jan

Rokdarbnieču tikšanās

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 17:30
17 Jan

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
18 Jan

Jubilejas koncerts

Ventspils tehnikuma zāle
Sestdiena - 19:00
20 Jan

Amatu telpas diena

Popes kultūras nams
Pirmdiena - 13:30
20 Jan

Informatīvs pasākums

Užavas bibliotēka
Pirmdiena - 15:00
20 Jan

Barikāžu atceres pasākums

Ugāles tirgus laukums
Pirmdiena - 18:00
20 Jan

Atceres pasākums, koncerts

Puzes kultūras nams
Pirmdiena - 19:00
20 Jan

Atceres pasākums, kino

Piltenes kultūras nams
Pirmdiena - 19:00
20 Jan

Atceres vakars pie ugunskura

Usmas tautas nams
Pirmdiena - 19:00
21 Jan

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
21 Jan

Bērnu žūrijas pasākums

Ziru bibliotēka
Otrdiena - 16:30
21 Jan

Skaistumkopšanas meistarklase

Ziru tautas nams
Otrdiena - 18:00
21 Jan

Zolītes pavasara kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
22 Jan

Nodarbība bērnudārza audzēkņiem

Vārves bibliotēka
Trešdiena - 15:30
24 Jan

Radoša nodarbība

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
24 Jan

Koncertprogramma

Usmas tautas nams
Piektdiena - 18:00
24 Jan

Amatierteātra izrāde

Užavas tautas nams
Piektdiena - 19:00
25 Jan

Makšķerēšanas sacensības

Ziras
Sestdiena - 10:00
25 Jan

Interešu klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Sestdiena - 11:00
25 Jan

Kinovakars

Popes kultūras nams
Sestdiena - 17:00
26 Jan

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
27 Jan

Bērnu žūrijas pasākums

Popes bibliotēka
Pirmdiena - 10:00
28 Jan

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
28 Jan

Zolītes pavasara kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
30 Jan

Bērnu žūrijas pasākums

Ances bibliotēka
Ceturtdiena - 14:00
30 Jan

Tematiska pēcpusdiena

Zūru bibliotēka
Ceturtdiena - 17:00
31 Jan

Piemiņas pasākums

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 14:00
31 Jan

Vingrošanas nodarbība

Užavas tautas nams
Piektdiena - 18:00
31 Jan

Ziemas prieki

Usmas tautas nams
Piektdiena - 18:00
31 Jan

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00