Kalendāra notikumi

19 Sep

Sēņošanas un ogošanas čempionāts

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 11:00
19 Sep

Ābolu balle

Jūrkalnes dabas un atpūtas parks
Sestdiena - 13:00
19 Sep

Tikšanās ar dzejnieku

Popes kultūras nams
Sestdiena - 15:00
20 Sep

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
20 Sep

Rudenāji

Tārgale, spēka vieta "Čīktele"
Svētdiena - 13:00
20 Sep

Jura Kaukuļa koncerts

Jūrkalne, Vējturu nams
Svētdiena - 17:00
22 Sep

Uzvedības stunda

Vārve, BC "Tīne"
Otrdiena - 17:00
22 Sep

Tārgales ķēķis “Atvadas vasarai”

Tārgales Lībiešu zvejnieku sēta
Otrdiena - 18:00
25 Sep

Dāmu klubiņa pasākums

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 14:00
25 Sep

Grāmatas atvēršanas svētki

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 17:00
25 Sep

Miķeļdiena, suitu meistarklase

Tārgales Lībiešu zvejnieku sēta
Piektdiena - 18:00
25 Sep

Radošā darbnīca bērniem

Ziru tautas nams
Piektdiena - 18:00
26 Sep

Paaudžu svētki

Vārve, pie Zūru Rūķu darbnīcas
Sestdiena - 12:00
26 Sep

Ķirbju ballīte

Popes pilskalns
Sestdiena - 13:00
26 Sep

Lasītāju klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Sestdiena - 14:00
26 Sep

Viesmīlības pamati

Ances kultūras nams
Sestdiena - 16:00
26 Sep

Kopā būšanas vakars

Užavas estrāde
Sestdiena - 19:00
27 Sep

Miķeļdienas gadatirgus

Ugāles tirgus laukums
Svētdiena - 10:00
27 Sep

Zolītes turnīrs

Ances kultūras nams
Svētdiena - 10:00
27 Sep

Baroka mūzikas koncerts

Zlēku baznīca
Svētdiena - 16:00
29 Sep

Miķeļdienas lustes

Usmas tautas nams
Otrdiena - 19:00
30 Sep

“Tīnei” – 14

Vārve, BC "Tīne"
Trešdiena - 17:00
03 Okt

Miķeļdienas kārumu tirgus

Piltenes kultūras nams
Sestdiena
03 Okt

Amatierteātra izrāde

Usmas tautas nams
Sestdiena - 16:00
09 Okt

Piemiņas brīdis

Tārgale, "Jaunalkšņu" mājas
Piektdiena - 14:00
09 Okt

Dziedošo kolektīvu sadziedāšanās

Užavas tautas nams
Piektdiena - 19:00
11 Okt

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
18 Okt

Senioru ballīte

Popes kultūras nams
Svētdiena
24 Okt

Jauniešu forums “MUMS”

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 10:00
26 Okt

Muzikāla leļļu izrāde

Puzes kultūras nams
Pirmdiena - 10:00