Kalendāra notikumi

25 Mar

Piemiņas pasākums

Popes kultūras nams
Pirmdiena - 12:00
25 Mar

Atceres pasākums

Ugāles dzelzceļa stacija un "Mežrūpnieki"
Pirmdiena - 18:00
26 Mar

Dienas centrs

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
26 Mar

Nodarbība “Zīļuks” audzēkņiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:30
26 Mar

Piemiņas dienas kino vakars

Zūru bibliotēka
Otrdiena - 17:00
26 Mar

Uzvedības stunda

Vārve, BC "Tīne"
Otrdiena - 17:00
26 Mar

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
28 Mar

Cirka izrāde

Piltenes kultūras nams
Ceturtdiena - 14:00
29 Mar

Leļļu teātra izrāde

Puzes kultūras nams
Piektdiena - 10:00
29 Mar

Dāmu klubiņa nodarbība

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 14:00
29 Mar

Jūrkalne līkločos

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 16:00
29 Mar

Galda spēļu pēcpusdiena

Vārve, JIC "Ligzda"
Piektdiena - 16:00
29 Mar

Amatierteātra pirmizrāde

Tārgales p-skolas zāle
Piektdiena - 18:00
29 Mar

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
29 Mar

Amatierteātra pirmizrāde

Usmas tautas nams
Piektdiena - 19:00
29 Mar

Amatierteātra pirmizrāde

Ziru tautas nams
Piektdiena - 19:00
30 Mar

Žūrijas noslēguma pasākums

Jūrkalnes bibliotēka
Sestdiena - 11:00
30 Mar

Pāru sestdiena

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 13:00
30 Mar

Amatierteātra pirmizrāde

Zlēku kultūras nams
Sestdiena - 18:00
31 Mar

Lasītāju interešu klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Svētdiena - 11:00
31 Mar

Muzikālā pēcpusdiena

Ugāles "Mežrūpniekos"
Svētdiena - 14:00
01 Apr

Lasām Vili Plūdoni

Ugāles bibliotēka
Pirmdiena - 17:00
01 Apr

Joku diena

Vārves BC "Tīne"
Pirmdiena - 17:00
01 Apr

Kino seanss

Ugāles "Mežrūpniekos"
Pirmdiena - 19:00
02 Apr

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
02 Apr

Zolītes pavasara kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
03 Apr

Dzejas pēcpusdiena

Užavas tautas nams
Trešdiena - 16:00
04 Apr

Kinovakars

Ances kultūras nams
Ceturtdiena - 18:00
05 Apr

Atpūtas vakars senioriem

Ugāles "Mežrūpniekos"
Piektdiena - 19:00
06 Apr

Tārgales cālis 2019

Tārgales p-skolas zāle
Sestdiena - 11:00
06 Apr

Amatierteātra izrāde

Popes muiža
Sestdiena - 13:00
06 Apr

Amatierteātra izrāde

Ugāles "Mežrūpniekos"
Sestdiena - 15:00
06 Apr

Amatierteātra jubilejas izrāde

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 17:00
06 Apr

Dziesmu duelis

Usmas tautas nams
Sestdiena - 19:00
06 Apr

Balle

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 20:00
07 Apr

Zolītes turnīrs

Ances kultūras nams
Svētdiena - 10:00
09 Apr

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
09 Apr

Zolītes pavasara kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
09 Apr

Danču vakars

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:30
11 Apr

Tematiska pēcpusdiena

Vārves BC "Tīne"
Ceturtdiena - 17:00
12 Apr

Radošā darbnīca

Piltenes kultūras nams
Piektdiena - 16:00
12 Apr

Bērnu radošā pēcpusdiena

Ziru tautas nams
Piektdiena - 17:00
12 Apr

Koncerts

Ugāles "Mežrūpniekos"
Piektdiena - 19:00
12 Apr

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
13 Apr

Būrīšu talka

Popes kultūras nama pagalms
Sestdiena - 12:00
13 Apr

Amatierteātra izrāde

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 13:00
13 Apr

Rokdarbnieču kluba tikšanās

Tārgales pag. pārvaldes zāle
Sestdiena - 16:00
14 Apr

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
14 Apr

Radošā darbnīca ar amatierteātri

Jūrkalnes tautas nams
Svētdiena - 13:00
15 Apr

Kino vakars

Vārves JIC "Ligzda"
Pirmdiena - 17:00
16 Apr

Lieldienu darbnīca

Užavas tautas nams
Otrdiena - 10:00
16 Apr

Kultūras darbinieku seminārs

Usmas tautas namā
Otrdiena - 11:00
17 Apr

Lieldienu dekori

Vārves JIC "Ligzda"
Trešdiena - 13:00
17 Apr

Dokumentālā filma

Ances kultūras nams
Trešdiena - 13:30
18 Apr

Lieldienu tradīcijas

Vārves JIC "Ligzda"
Ceturtdiena - 16:30
18 Apr

“Oliņ, boliņ”

Vārves BC "Tīne"
Ceturtdiena - 17:00
19 Apr

Lieldienu pasākums

Ziru tautas nams
Piektdiena - 14:00
20 Apr

Lieldienu pasākums

Užavas tautas nams
Sestdiena - 13:00
21 Apr

Lieldienu pasākums

Puzes Mežaparks
Svētdiena - 11:00
21 Apr

Lieldienu pasākums

Zlēku kultūras nams
Svētdiena - 13:00
21 Apr

Lieldienu jampadracis Jūrkalnē

Jūrkalnes tautas nams
Svētdiena - 13:00
21 Apr

Lieldienu jampadracis

Usmas tautas nams
Svētdiena - 15:00
21 Apr

Lieldienu pasākums

Popes kultūras nams
Svētdiena - 15:00
22 Apr

Lieldienu aktivitātes

Ances parks
Pirmdiena - 11:00
22 Apr

Lieldienu lustes

Ugāles tirgus laukums
Pirmdiena - 12:00
22 Apr

Lieldienu lustes

Piltenes kultūras nams
Pirmdiena - 13:00
22 Apr

Lieldienu svinības

Tārgales brīvdabas laukums
Pirmdiena - 18:00
23 Apr

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
26 Apr

Ērika Vilsona monoizrāde

Piltenes kultūras nams
Piektdiena - 19:00
26 Apr

Pavasara balle

Tārgales p-sk. zāle
Piektdiena - 21:00
27 Apr

Lielā talka

Liepene, publiskā pieeja jūrai
Sestdiena - 10:00
28 Apr

Ūsiņdienas svinības

Tārgales pag. "Laimiņas"
Svētdiena - 12:00
28 Apr

Teātra runča svētki

Zlēku kultūras nams
Svētdiena - 13:00
29 Apr

Senioru tikšanās

Jūrkalnes tautas nams
Pirmdiena - 13:00
30 Apr

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Užavas bākas zīme
Sestdiena - 12:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Usmas tautas nams
Sestdiena - 14:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Zlēku kultūras nams
Sestdiena - 14:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Ances muiža
Sestdiena - 18:00
09 Mai

Kinovakars

Ances kultūras nams
Ceturtdiena - 18:00
12 Mai

Zolītes turnīrs

Ances kultūras nams
Svētdiena - 10:00
12 Mai

Mātes dienas koncerts

Ziru tautas nams
Svētdiena - 14:00
24 Mai

Pavasara koncerts

Ances kultūras nams
Piektdiena - 18:00
24 Mai

Balle

Ances kultūras nams
Piektdiena - 22:00
31 Mai

Skolēnu diskotēka

Ziru tautas nams
Piektdiena - 17:00