Kalendāra notikumi

24 Jan

Radoša nodarbība

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
24 Jan

Koncertprogramma

Usmas tautas nams
Piektdiena - 18:00
24 Jan

Amatierteātra izrāde

Užavas tautas nams
Piektdiena - 19:00
25 Jan

Makšķerēšanas sacensības

Ziras
Sestdiena - 10:00
25 Jan

Interešu klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Sestdiena - 11:00
25 Jan

Kinovakars

Popes kultūras nams
Sestdiena - 17:00
26 Jan

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
27 Jan

Bērnu žūrijas pasākums

Popes bibliotēka
Pirmdiena - 10:00
28 Jan

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
28 Jan

Zolītes pavasara kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
30 Jan

Bērnu žūrijas pasākums

Ances bibliotēka
Ceturtdiena - 14:00
30 Jan

Tematiska pēcpusdiena

Zūru bibliotēka
Ceturtdiena - 17:00
31 Jan

Piemiņas pasākums

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 14:00
31 Jan

Vingrošanas nodarbība

Užavas tautas nams
Piektdiena - 18:00
31 Jan

Ziemas prieki

Usmas tautas nams
Piektdiena - 18:00
31 Jan

Kino vakars

Usmas tautas nams
Piektdiena - 19:00
31 Jan

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
03 Feb

Tikšanās bibliotēkā

Popes bibliotēka
Pirmdiena - 11:00
03 Feb

Senioru teātra izrāde

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Pirmdiena - 12:00
07 Feb

Ziemas kafejnīca

Tārgales p-skolas zāle
Piektdiena - 18:00
07 Feb

Vingrošanas nodarbība

Užavas tautas nams
Piektdiena - 18:00
08 Feb

Koncerts

Popes kultūras nams
Sestdiena - 17:00
14 Feb

Meteņdiena Tārgalē

Tārgales Lībiešu zvejnieku sēta
Piektdiena - 18:00
14 Feb

Vingrošanas nodarbība

Užavas tautas nams
Piektdiena - 18:00
21 Feb

Vingrošanas nodarbība

Užavas tautas nams
Piektdiena - 18:00
22 Feb

“Dziesmu putenis” un atpūtas vakars

Tārgales p-skolas zāle
Sestdiena - 18:00