Kalendāra notikumi

19 Nov

Dzimšanas dienas pasākums

Zūru novadpētniecības ekspozīcija
Otrdiena - 12:00
19 Nov

Dienas centra nodarbība

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
19 Nov

Kulinārijas klubiņa tikšanās

Tārgales p-skola
Otrdiena - 18:00
19 Nov

Filma “Dvēseļu putenis”

Usmas tautas nams
Otrdiena - 19:00
19 Nov

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
20 Nov

Grāmatas lasījums mazajiem

Ances bibliotēka
Trešdiena - 10:00
20 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Trešdiena - 17:00
22 Nov

Lasīšanas brīdis mazajiem

Vārves bibliotēka
Piektdiena - 09:00
22 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 17:00
22 Nov

Filma par novadu

Sporta un kultūras centrs Zūras
Piektdiena - 18:00
22 Nov

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
24 Nov

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
24 Nov

Dienas centra nodarbība

Piltenes kultūras nams
Svētdiena - 14:00
25 Nov

Radošās darbnīcas

Piltenes kultūras nams
Pirmdiena - 19:00
26 Nov

Dienas centra nodarbība

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
26 Nov

Radošās darbnīcas

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
26 Nov

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
27 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Trešdiena - 17:00
27 Nov

Radošās darbnīcas

Piltenes kultūras nams
Trešdiena - 19:00
28 Nov

Radošās darbnīcas

Piltenes kultūras nams
Ceturtdiena - 19:00
29 Nov

Skolēnu deju kolektīvu diena

Ances kultūras nams
Piektdiena - 12:00
29 Nov

Sadziedāšanās pasākums

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 14:00
29 Nov

Radoša nodarbība bērniem

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
29 Nov

Pagasta vēstures lappuses

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 17:00
29 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 17:00
29 Nov

Eglītes iedegšanas svētki

Ugāles tirgus laukums
Piektdiena - 18:00
29 Nov

Radošās darbnīcas

Piltenes kultūras nams
Piektdiena - 19:00
30 Nov

Lasītāju klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Sestdiena - 11:00
30 Nov

Bez maskām

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 19:00
02 Dec

Senioru kopas tikšanās

Sporta un kultūras centrs Zūras
Pirmdiena - 12:00
08 Dec

Lielās egles iedegšana

Užavas tautas nams
Svētdiena - 16:00
14 Dec

Ziemassvētku pasākums

Ventavas sabiedriskais centrs
Sestdiena - 13:00