Kalendāra notikumi (Februāris)

01 Feb

Kino

Ziru tautas nams
Sestdiena - 16:00
02 Feb

Novada zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
03 Feb

Tikšanās bibliotēkā

Popes bibliotēka
Pirmdiena - 11:00
03 Feb

Senioru teātra izrāde

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Pirmdiena - 12:00
03 Feb

Sveču dienas ticējumi

Vārve, BC "Tīne"
Pirmdiena - 17:00
04 Feb

Konkurss skaļajā lasīšanā

Piltenes bibliotēka
Otrdiena - 08:40
04 Feb

Dienas centra pēcpusdiena

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
04 Feb

Pavasara kauss zolītē

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
05 Feb

Masku darbnīca

Jūrkalnes bibliotēka
Trešdiena - 13:00
07 Feb

Ziemas kafejnīca

Tārgales p-skolas zāle
Piektdiena - 18:00
07 Feb

Vingrošanas nodarbība

Užavas tautas nams
Piektdiena - 18:00
08 Feb

Koncerts

Popes kultūras nams
Sestdiena - 17:00
08 Feb

Sveču diena

Usmas tautas nams
Sestdiena - 18:00
08 Feb

Amatierteātru saiets

Ziru tautas nams
Sestdiena - 19:00
09 Feb

Teātra kafejnīca

Piltenes kultūras nams
Svētdiena - 14:00
11 Feb

Konkurss skaļajā lasīšanā

Ances pamatskola
Otrdiena - 13:00
11 Feb

Nodarbība bērnudārzniekiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:30
11 Feb

Tematiska pēcpusdiena

Vārve, BC "Tīne"
Otrdiena - 17:00
11 Feb

Tematiska pēcpusdiena

Zūru bibliotēka
Otrdiena - 17:00
11 Feb

Pavasara kauss zolītē

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
11 Feb

Tikšanās ar Ilutu

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
13 Feb

Pasākums skolēniem

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:30
13 Feb

Izšūto gleznu izstādes atklāšana

Užavas tautas nams
Ceturtdiena - 19:00
14 Feb

Radoša nodarbība

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
14 Feb

Valentīndiena

Vārve, BC "Tīne"
Piektdiena - 17:00
14 Feb

Vingrošanas nodarbība

Užavas tautas nams
Piektdiena - 18:00
14 Feb

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
15 Feb

Pasākums ar senioru kori

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 14:00
15 Feb

Senioru teātra izrāde

Ugāles "Mežrūpniekos"
Sestdiena - 15:00
15 Feb

Valentīndienas koncerts

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 16:00
15 Feb

Izstādes atklāšana

Usmas tautas nams
Sestdiena - 18:00
15 Feb

Karaoke nakts

Ziru tautas nams
Sestdiena - 21:00
15 Feb

Balle

Usmas tautas nams
Sestdiena - 21:00
15 Feb

Valentīndienas balle

Zlēku kultūras nams
Sestdiena - 22:00
16 Feb

Priekšā lasīšanas 1/2h

Zūru bibliotēka
Svētdiena - 09:00
16 Feb

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
16 Feb

Zolītes turnīrs

Ances kultūras nams
Svētdiena - 10:00
16 Feb

Pasakainais bērnu rīts

Jūrkalnes tautas nams
Svētdiena - 11:00
17 Feb

Dāmu klubiņa nodarbība

Vārve, JIC "Ligzda"
Pirmdiena - 13:00
17 Feb

Amatdienas meistarklase

Popes kultūras nams
Pirmdiena - 13:30
17 Feb

Skaistumkopšanas vakars

Užavas tautas nams
Pirmdiena - 19:00
18 Feb

Tikšanās ar rakstnieci

Užavas pamatskola
Otrdiena - 11:15
18 Feb

Kosmētikas meistarklase

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Otrdiena - 15:00
18 Feb

Pavasara kauss zolītē

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
20 Feb

Jauno grāmatu diena

Usmas bibliotēka
Ceturtdiena - 14:00
20 Feb

Uzvedības stunda

Vārve, BC "Tīne"
Ceturtdiena - 17:00
21 Feb

Pasaku rīts

Užavas tautas nams
Piektdiena - 10:00
21 Feb

Rotu darbnīcas meistarklase

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Piektdiena - 17:00
21 Feb

Vingrošanas nodarbība

Užavas tautas nams
Piektdiena - 18:00
21 Feb

Jauniešu vakars

Vārve, JIC "Ligzda"
Piektdiena - 18:00
21 Feb

Literārā klubiņa iestudējums

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 18:00
22 Feb

Zolītes turnīrs

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Sestdiena - 10:00
22 Feb

Speķa diena

Ugāles tirgus laukums
Sestdiena - 12:00
22 Feb

Zibens turnīrs zolītē

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 12:00
22 Feb

“Dziesmu putenis” un atpūtas vakars

Tārgales p-skolas zāle
Sestdiena - 18:00
22 Feb

Sadancis

Ances kultūras nams
Sestdiena - 18:00
24 Feb

Tikšanās ar rakstnieci

Ances pamatskola
Pirmdiena - 12:00
25 Feb

Dienas centra nodarbība

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
25 Feb

Nodarbība bērnudārzniekiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:30
25 Feb

Pavasara kauss zolītē

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
26 Feb

Lasītāju klubiņa pasākums

Jūrkalnes bibliotēka
Trešdiena - 15:00
26 Feb

Virtuves diena

Vārve, JIC "Ligzda"
Trešdiena - 16:00
28 Feb

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
28 Feb

Radošā darbnīca

Ances kultūras nams
Piektdiena - 16:00
28 Feb

Rokdarbnieču tikšanās

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 18:00
28 Feb

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
29 Feb

Lasītāju klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Sestdiena - 11:00
29 Feb

Krustvārdu sacensības

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 14:00
29 Feb

Senioru teātra izrāde

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 14:00
29 Feb

Dāmu klubiņa nodarbība

Zlēku bibliotēka
Sestdiena - 14:00
29 Feb

Auskaru izgatavošana

Ziru tautas nams
Sestdiena - 16:00