Kalendāra notikumi (Decembris)

01 Dec

Lielās egles iedegšana

Užavas tautas nams
Svētdiena - 16:00
02 Dec

Senioru kopas tikšanās

Sporta un kultūras centrs Zūras
Pirmdiena - 12:00
03 Dec

Izzinoša lekcija

Puzes kultūras nams
Otrdiena - 12:00
03 Dec

Lekcija

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
03 Dec

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
04 Dec

Pasākums bērniem

Ances bibliotēka
Trešdiena - 14:30
04 Dec

Eglītes Eiras izgaismošana

Tārgales eglīte Eira
Trešdiena - 16:00
05 Dec

Radošā darbnīca

Vārve, BC "Tīne
Ceturtdiena - 16:00
06 Dec

Tikšanās ar rakstnieci

Ugāles vidusskola
Piektdiena - 11:00
06 Dec

Tikšanās ar rakstnieci

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 14:00
06 Dec

Izstādes atklāšana un novada filma

Usmas tautas nams
Piektdiena - 19:00
06 Dec

Zolītes turnīrs

Zlēku sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
07 Dec

Atceres brīdis

Zlēku Karātavkalns
Sestdiena - 13:00
07 Dec

Rokdarbnieku kluba tikšanās

Tārgales pagasta pārvaldes zāle
Sestdiena - 16:00
07 Dec

Ziemassvētku tirdziņš

Ziru tautas nams
Sestdiena - 17:00
07 Dec

Sadancošanās koncerts

Tārgales p-skolas zāle
Sestdiena - 17:00
07 Dec

Atpūtas vakars uzņēmējiem

Ugāles "Mežrūpniekos"
Sestdiena - 19:00
08 Dec

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
08 Dec

Pasakainais bērnu rīts

Jūrkalnes tautas nams
Svētdiena - 11:00
10 Dec

Dāvanu saiņošana

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
10 Dec

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
11 Dec

Grāmatas lasījums

Ances bibliotēka
Trešdiena - 10:00
11 Dec

Lasīšanas sacensības

Piltenes bibliotēka
Trešdiena - 13:00
12 Dec

Jauno grāmatu diena

Usmas bibliotēka
Ceturtdiena - 13:00
12 Dec

Senioru kluba eglīte

Ugāles "Mežrūpniekos"
Ceturtdiena - 14:00
12 Dec

E-veselība

Zūru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:30
12 Dec

Kulinārijas kluba ziemas vakars

Tārgales p-skola
Ceturtdiena - 18:00
12 Dec

Suitu meistarklase

Usmas tautas nams
Ceturtdiena - 19:00
13 Dec

Egles iedegšana

Ances kultūras nams
Piektdiena - 17:00
13 Dec

Ziemassvētku egles iedegšana

Vārve, BC "Tīne"
Piektdiena - 17:00
13 Dec

Senioru atpūtas vakars

Zlēku kultūras nams
Piektdiena - 17:00
13 Dec

Mūzikas skolas koncerts

Ugāles "Mežrūpniekos"
Piektdiena - 18:00
13 Dec

Egles svētki

Popes kultūras nams
Piektdiena - 18:00
14 Dec

Ziemassvētki ģimenēm

Ventavas sabiedriskais centrs
Sestdiena - 13:00
15 Dec

Akustiskais koncerts

Piltenes kultūras nams
Svētdiena - 16:00
15 Dec

Egles iedegšanas svētki

Usmas "Grāfs Morics"
Svētdiena - 18:00
17 Dec

Senioru Ziemassvētku pasākums

Ances kultūras nams
Otrdiena - 11:00
17 Dec

Nodarbība bērnudārniekiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:40
17 Dec

Radoša darbnīca

Zūru bibliotēka
Otrdiena - 17:00
17 Dec

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
18 Dec

Dāmu klubiņa Ziemassvētki

Zlēku bibliotēka
Trešdiena - 14:00
18 Dec

Ziemassvētku eglīte mazajiem

Ances kultūras nams
Trešdiena - 16:00
19 Dec

Ziemassvētku eglīte mazajiem

Užavas tautas nams
Ceturtdiena - 11:00
19 Dec

Bluķa vakars

Tārgales eglīte Eira
Ceturtdiena - 16:00
19 Dec

Svētku eglīte skolēniem

Užavas tautas nams
Ceturtdiena - 18:00
20 Dec

Ziemassvētku eglīte bērniem

Tārgales p-skolas zāle
Piektdiena - 13:00
20 Dec

Ziemassvētki mazajiem

Zlēku kultūras nams
Piektdiena - 13:00
20 Dec

Labdarības pasākums

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 16:00
20 Dec

Ziemassvētku pasākums mazajiem

Puzes kultūras nams
Piektdiena - 18:00
20 Dec

Pašdarbnieku vakars

Puzes kultūras nams
Piektdiena - 18:00
20 Dec

Svētku pasākums

Užavas tautas nams
Piektdiena - 19:00
20 Dec

Zolītes turnīrs

Zlēku sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
20 Dec

Kora koncerts

Popes kultūras nams
Piektdiena - 19:00
21 Dec

Svētki ar Ziemassvētku vecīti

Usmas tautas nams
Sestdiena - 11:00
21 Dec

Svētku eglīte bērniem

Jūrkalnes bibliotēka
Sestdiena - 12:00
21 Dec

Senioru atpūtas pēcpusdiena

Ventavas sabiedriskais centrs
Sestdiena - 12:00
21 Dec

Ziemas saulgriežu vakars

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 15:00
21 Dec

Ziemassvētku eglīte bērniem

Ziru tautas nams
Sestdiena - 15:00
22 Dec

Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Ugāles ev. luteriskā baznīca
Svētdiena - 12:00
22 Dec

Ziemas saulstāvji

Tārgales spēkvieta "Cīkstele"
Svētdiena - 13:00
22 Dec

Senioru atpūtas pēcpusdiena

Piltenes kultūras nams
Svētdiena - 14:00
22 Dec

Ziemassvētku koncerts

Zlēku kultūras nams
Svētdiena - 15:00
23 Dec

Interešu kopas pasākums

Popes bibliotēka
Pirmdiena - 14:00
23 Dec

Akustiskais koncerts

Usmas tautas nams
Pirmdiena - 18:00
23 Dec

Radošās darbnīcas

Zūru Rūķu darbnīca
Pirmdiena - 19:00
26 Dec

Ziemassvētku pasākums bērniem

Jūrkalnes tautas nams
Ceturtdiena - 12:00
26 Dec

Ziemassvētku koncerts

Popes kultūras nams
Ceturtdiena - 16:00
27 Dec

Rūķu darbnīca

Ziru bibliotēka
Piektdiena - 13:00
27 Dec

Rokdarbnieču pasākums

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 17:00
27 Dec

Amatierteātru eglīte

Ugāles "Mežrūpniekos"
Piektdiena - 19:00
28 Dec

Izstādes dalībnieku tikšanās

Usmas bibliotēka
Sestdiena - 12:30
28 Dec

Ziemassvētki senioriem

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 13:00
28 Dec

Ciemojas Ziemassvētku vecītis

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 14:30
28 Dec

Koncerts

Ventavas sabiedriskais centrs
Sestdiena - 16:00
29 Dec

Zolītes turnīrs

Ances kultūras nams
Svētdiena - 10:00
31 Dec

Jaungada disko balle

Ziru tautas nams
Otrdiena - 20:00
31 Dec

Jaungada balle

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 21:00
31 Dec

Vecgada masku balle

Tārgales p-skolas zāle
Otrdiena - 21:00
31 Dec

Jaungada balle

Zlēku kultūras nams
Otrdiena - 22:00
31 Dec

Vecgada balle

Popes kultūras nams
Otrdiena - 22:00
31 Dec

Vecgada balle

Užavas tautas nams
Otrdiena - 23:00