Kalendāra notikumi (Novembris)

01 Nov

Senioru kopas tikšanās

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Piektdiena - 12:00
01 Nov

Atpūtas vakars šoferiem

Zlēku kultūras nams
Piektdiena - 18:00
02 Nov

Senioru pēcpusdiena

Ziru tautas nams
Sestdiena - 13:00
03 Nov

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
03 Nov

Muzikāla izrāde bērniem

Piltenes kultūras nams
Svētdiena - 19:00
05 Nov

Dienas centra nodarbība

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
05 Nov

Lasīšanas brīdis mazajiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:50
05 Nov

Kulinārijas klubiņa tikšanās

Tārgales p-skola
Otrdiena - 18:00
05 Nov

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
06 Nov

Grāmatas lasījums mazajiem

Ances bibliotēka
Trešdiena - 10:00
06 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Trešdiena - 17:00
07 Nov

Pa Ugāles takām

Ugāles bibliotēka
Ceturtdiena - 14:00
07 Nov

Zolītes turnīrs

Užavas tautas nams
Ceturtdiena - 18:30
08 Nov

Mārtiņdienas brīdis

Vārve, BC "Tīne"
Piektdiena - 17:00
08 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 17:00
08 Nov

Foto izstādes atklāšana

Usmas tautas nams
Piektdiena - 19:00
09 Nov

Mārtiņdiena

Tārgales Lībiešu zvejnieku sēta
Sestdiena - 12:00
09 Nov

Mārtiņu svinības

Ovīši, "Austras koks"
Sestdiena - 14:00
09 Nov

Filma

Ugāles "Mežrūpniekos"
Sestdiena - 14:00
09 Nov

Amatierteātra izrāde

Zlēku kultūras nams
Sestdiena - 15:00
09 Nov

Teātra kafejnīca

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 16:00
09 Nov

Superhītu diskotēka

Usmas tautas nams
Sestdiena - 21:00
10 Nov

Zolītes turnīrs

Ances kultūras nams
Svētdiena - 10:00
10 Nov

Pasaku rīts mazajiem

Jūrkalnes tautas nams
Svētdiena - 11:00
11 Nov

Leļļu teātra izrāde

Ances kultūras nams
Pirmdiena - 16:00
11 Nov

Lāpu gājiens un novada filma

Ugāles pagasta pārvalde
Pirmdiena - 18:00
11 Nov

Lāčplēša diena

Užavas tautas nams
Pirmdiena - 18:00
11 Nov

Lāpu gājiens un novada filma

Ziru parks
Pirmdiena - 18:00
11 Nov

Lāpu gājiens

Pope
Pirmdiena - 18:00
11 Nov

Lāčplēša diena

Usma
Pirmdiena - 19:00
12 Nov

Rīta stundas lasījums

PII "Rūķītis"
Otrdiena - 10:00
12 Nov

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
13 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Trešdiena - 17:00
14 Nov

Ceļojumu iespaidos

Popes bibliotēka
Ceturtdiena - 14:00
14 Nov

Piemiņas pasākums

Ugāle. Pie bijušajām "Ilziķu" mājām
Ceturtdiena - 16:00
14 Nov

Krēslas stundas lasījums

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:30
14 Nov

Radošā darbnīca

Vārve, BC "Tīne"
Ceturtdiena - 17:00
14 Nov

Radošā darbnīca

Zūru bibliotēka
Ceturtdiena - 17:00
15 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena
15 Nov

Leļļu teātris

Puzes kultūras nams
Piektdiena - 10:00
15 Nov

Latvijas gadadienas svinīga pieņemšana

Tārgales pagasta pārvaldes zāle
Piektdiena - 13:00
15 Nov

Krēslas stundas lasījums

Vārves bibliotēka
Piektdiena - 16:00
15 Nov

Valsts svētku pasākums

Ances kultūras nams
Piektdiena - 19:00
15 Nov

Svētku koncerts

Zūru pamatskolas mazā zāle
Piektdiena - 19:00
15 Nov

Valsts svētku pasākums

Užavas tautas nams
Piektdiena - 19:00
15 Nov

3×3 basketbola turnīrs

Popes sporta centrs
Piektdiena - 20:00
15 Nov

Svētku balle

Zūru pamatskolas sporta zāle
Piektdiena - 21:00
16 Nov

Valsts svētku koncerts

Ugāles vidusskola
Sestdiena - 18:00
16 Nov

Valsts svētku pasākums

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 19:00
16 Nov

Valsts svētku pasākums

Zlēku kultūras nams
Sestdiena - 20:00
16 Nov

Svētku balle

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 21:00
16 Nov

Svētku balle

Ugāles "Mežrūpniekos"
Sestdiena - 22:00
16 Nov

Balle

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 22:00
17 Nov

Valsts svētku pasākums

Usmas baznīca
Svētdiena - 17:00
17 Nov

Valsts svētku pasākums

Popes kultūras nams
Svētdiena - 17:00
17 Nov

Valsts svētku pasākums

Ziru tautas nams
Svētdiena - 18:00
17 Nov

Svētku koncerts

Usmas tautas nams
Svētdiena - 18:00
17 Nov

Valsts svētku pasākums

Jūrkalnes tautas nams
Svētdiena - 19:00
17 Nov

Valsts svētku koncerts

Tārgales p-skolas zāle
Svētdiena - 20:00
17 Nov

Atpūtas vakars

Tārgales p-skolas zāle
Svētdiena - 22:00
17 Nov

Svētku groziņballe

Popes kultūras nams
Svētdiena - 22:00
18 Nov

Svētku dievkalpojums

Piltenes luterāņu baznīca
Pirmdiena - 13:30
18 Nov

LR Proklamēšanas dienas pasākums

Piltenes kultūras nams
Pirmdiena - 15:00
19 Nov

Dzimšanas dienas pasākums

Zūru novadpētniecības ekspozīcija
Otrdiena - 12:00
19 Nov

Dienas centra nodarbība

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
19 Nov

Kulinārijas klubiņa tikšanās

Tārgales p-skola
Otrdiena - 18:00
19 Nov

Filma “Dvēseļu putenis”

Usmas tautas nams
Otrdiena - 19:00
19 Nov

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
20 Nov

Grāmatas lasījums mazajiem

Ances bibliotēka
Trešdiena - 10:00
20 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Trešdiena - 17:00
22 Nov

Lasīšanas brīdis mazajiem

Vārves bibliotēka
Piektdiena - 09:00
22 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 17:00
22 Nov

Filma par novadu

Sporta un kultūras centrs Zūras
Piektdiena - 18:00
22 Nov

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
24 Nov

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
24 Nov

Dienas centra nodarbība

Piltenes kultūras nams
Svētdiena - 14:00
25 Nov

Radošās darbnīcas

Piltenes kultūras nams
Pirmdiena - 19:00
26 Nov

Dienas centra nodarbība

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
26 Nov

Radošās darbnīcas

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
26 Nov

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
27 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Trešdiena - 17:00
27 Nov

Radošās darbnīcas

Piltenes kultūras nams
Trešdiena - 19:00
28 Nov

Radošās darbnīcas

Piltenes kultūras nams
Ceturtdiena - 19:00
29 Nov

Skolēnu deju kolektīvu diena

Ances kultūras nams
Piektdiena - 12:00
29 Nov

Sadziedāšanās pasākums

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 14:00
29 Nov

Radoša nodarbība bērniem

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
29 Nov

Pagasta vēstures lappuses

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 17:00
29 Nov

Rokdarbnieku nodarbība

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 17:00
29 Nov

Eglītes iedegšanas svētki

Ugāles tirgus laukums
Piektdiena - 18:00
29 Nov

Radošās darbnīcas

Piltenes kultūras nams
Piektdiena - 19:00
30 Nov

Lasītāju klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Sestdiena - 11:00
30 Nov

Bez maskām

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 19:00