Kalendāra notikumi (Oktobris)

01 Okt

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
03 Okt

Izstādes atklāšanas svētki

Ugāles bibliotēka
Ceturtdiena - 16:00
03 Okt

Zolītes turnīrs

Užavas tautas nams
Ceturtdiena - 18:30
03 Okt

Dokumentāla filma

Zlēku kultūras nams
Ceturtdiena - 19:00
04 Okt

Tematiska pēcpusdiena

Vārve, BC "Tīne"
Piektdiena - 17:00
04 Okt

Kultūras nakts

Tārgales pagasta pārvaldes zāle
Piektdiena - 19:00
04 Okt

Tautas nama nakts

Ugāles "Mežrūpniekos"
Piektdiena - 19:30
05 Okt

Atpūšas novada seniori

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 11:00
05 Okt

Amatierteātra izrāde

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 14:00
05 Okt

Gleznu izstādes atklāšana

Jūrkalnes tautas nams "Vētru muzejs"
Sestdiena - 16:00
05 Okt

Atpūtas vakars

Užavas tautas nams
Sestdiena - 22:00
07 Okt

Ražas prieki

Popes kultūras nams
Pirmdiena - 13:00
08 Okt

Radošas nodarbības bērnudārzniekiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:50
08 Okt

Kulinārijas klubiņa dibināšana

Tārgales p-skola
Otrdiena - 18:00
08 Okt

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
09 Okt

Grāmatas lasījums bērnudārzniekiem

Ances bibliotēka
Trešdiena - 10:00
10 Okt

Putras dienas pasākums

Ances bibliotēka
Ceturtdiena - 14:30
10 Okt

Zolītes turnīrs

Užavas tautas nams
Ceturtdiena - 18:30
11 Okt

Saiets “Mazais stāstnieks”

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Piektdiena - 10:00
11 Okt

Koncerts

Tārgales p-skolas zāle
Piektdiena - 12:55
11 Okt

Piemiņas brīdis

Tārgale "Jaunalkšņu" mājas
Piektdiena - 14:00
11 Okt

Jautājumu spēle

Zūru bibliotēka
Piektdiena - 15:00
11 Okt

Piemiņas vakars

Tārgales pagasta pārvaldes zāle
Piektdiena - 19:00
12 Okt

Amatierkolektīvu vakars

Popes kultūras nams
Sestdiena - 15:00
12 Okt

Jauniešu kora koncerts

Piltenes ev.lut. baznīca
Sestdiena - 17:30
12 Okt

“Rūta” jubilejas koncerts

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 19:00
15 Okt

Lasīšanas pusstuda bērnudārzniekiem

Zūru bibliotēka
Otrdiena - 09:30
15 Okt

Stāsti par alveju

Puzesbibliotēka
Otrdiena - 18:00
15 Okt

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
16 Okt

“Mazo stāstnieku” saiets

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Trešdiena - 10:00
17 Okt

Zolītes turnīrs

Užavas tautas nams
Ceturtdiena - 18:30
19 Okt

Jūras makšķerēšanas festivāls

Jūrkalnes stāvkrasts
Sestdiena - 07:00
19 Okt

Užavas pamatskolas salidojums

Užavas tautas nams
Sestdiena - 18:00
19 Okt

Atpūtas vakars balle

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 22:00
21 Okt

Animācijas filma

Ziru bibliotēka
Pirmdiena - 13:00
22 Okt

Dienas centra nodarbība

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
22 Okt

Seminārs par LEADER finansējumu

Ugāles pagasta pārvaldes zāle
Otrdiena - 14:00
22 Okt

Radošas nodarbības bērnudārzniekiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:50
22 Okt

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
23 Okt

Grāmatas lasījums bērnudārzniekiem

Ances bibliotēka
Trešdiena - 10:00
24 Okt

Kulinārijas vakars

Ugāles "Mežrūpniekos"
Ceturtdiena - 18:00
24 Okt

Zolītes turnīrs

Užavas tautas nams
Ceturtdiena - 18:30
25 Okt

Tautas pasaku rīts

Užavas bibliotēka
Piektdiena - 09:30
25 Okt

Radoša nodarbība bērniem

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
25 Okt

Tematisks vakars

Tārgales pagasta pārvaldes zāle
Piektdiena - 16:00
25 Okt

Kinovakars

Usmas tautas nams
Piektdiena - 19:00
26 Okt

Lasītāju klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Sestdiena - 11:00
26 Okt

Izstādes atklāšana

Jūrkalnes bibliotēka
Sestdiena - 12:00
26 Okt

Senioru pēcpusdiena

Ziru tautas nams
Sestdiena - 14:00
26 Okt

Amatierteātra izrāde

Užavas tautas nams
Sestdiena - 18:00
27 Okt

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
29 Okt

Dienas centra nodarbība

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
29 Okt

Seminārs par LEADER finansējumu

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Otrdiena - 14:00
29 Okt

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
30 Okt

Tematiska pēcpusdiena – Melnkalne

Užavas bibliotēka
Trešdiena - 17:30
31 Okt

Pasākums Nīcciemā

Puzes p. Nīcciems
Ceturtdiena - 14:30
31 Okt

Pārrunas par tēmu

Ugāles "Mežrūpniekos"
Ceturtdiena - 16:00
31 Okt

Jautrā spoku nakts

Jūrkalnes tautas nams
Ceturtdiena - 18:00
31 Okt

Zolītes turnīrs

Užavas tautas nams
Ceturtdiena - 18:30
31 Okt

Ķirbju skaistuma konkurss

Ziru tautas nams
Ceturtdiena - 19:00