Kalendāra notikumi (Septembris)

01 Sep

Novada pagastu diena

Ventspils, Reņķa dārzs
Svētdiena - 11:00
05 Sep

Datornodarbība

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:00
06 Sep

Senioru kopas tikšanās

Zūru novadpētniecības ekspozīcija
Piektdiena - 12:00
06 Sep

Radošās darbnīcas

Vārve BC "Tīne"
Piektdiena - 17:00
06 Sep

Koncerts Popes estrādē

Popes estrāde
Piektdiena - 19:00
10 Sep

Pasaka bērnudārza audzēkņiem

Ances bibliotēka
Otrdiena - 10:00
11 Sep

Dzejas dienas pasākums

Ugāles vidusskola
Trešdiena - 11:00
12 Sep

Dzejas dienu pasākums

Ances bibliotēka
Ceturtdiena - 13:00
12 Sep

Datornodarbība

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:00
13 Sep

Kulinārijas pēcpusdiena

Tārgales Lībiešu zvejnieku sēta
Piektdiena - 18:00
13 Sep

Dzejas brīdis

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 18:00
13 Sep

“Muižas stāsti” koncerts

Zūru muzeja ratnīca
Piektdiena - 19:00
14 Sep

Brīvdienas ķermenim un garam

Užavas tautas nams
Sestdiena - 10:00
14 Sep

Gleznu izstādes atklāšana

Ugāles Mūzikas un mākslas skola
Sestdiena - 13:00
14 Sep

Jubilejas pasākums “Saulgrieži 30”

Ziru tautas nams
Sestdiena - 18:00
14 Sep

Jubilejas pasākums un balle

Ziru tautas nams
Sestdiena - 18:00
14 Sep

Balle

Ziru tautas nams
Sestdiena - 21:00
17 Sep

Pasaka bērnudārza audzēkņiem

Ances bibliotēka
Otrdiena - 10:00
19 Sep

Datornodarbība

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:00
20 Sep

Pasākums pirmsskolas bērniem

Užavas bibliotēka
Piektdiena - 10:00
20 Sep

Diskotēka

Ugāles "Mežrūpniekos"
Piektdiena - 19:00
21 Sep

Ābolu balle ar kaimiņ būšen

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 12:00
21 Sep

Jubilejas dievkalpojums

Piltenes luterāņu baznīca
Sestdiena - 12:00
21 Sep

Rudens balle

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 21:00
23 Sep

Risināsim interaktīvus uzdevumus

Ziru bibliotēka
Pirmdiena - 13:00
27 Sep

Lasītāju klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Piektdiena - 14:00
27 Sep

Tūrisma dienas pasākums

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 14:00
27 Sep

Radoša nodarbība bērniem

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
27 Sep

Pašdarbnieku sezonas atklāšana

Užavas tautas nams
Piektdiena - 19:00
28 Sep

Miķeļdienas gadatirgus

Ugāles tirgus laukums
Sestdiena - 08:00
29 Sep

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
29 Sep

Miķeļdiena

Zūru Rūķu darbnīca
Svētdiena - 13:00
29 Sep

Ķirbju balle

Popes kultūras nams
Svētdiena - 13:00
30 Sep

Dzimšanas dienas ballīte

Vārve BC "Tīne"
Pirmdiena - 18:00
30 Sep

Tematiska pēcpusdiena

Užavas bibliotēka
Pirmdiena - 18:00