Kalendāra notikumi (Jūnijs)

01 Jun

Ventiņu tūre 4

Piltenes bŗīvdabas estrāde
Sestdiena - 18:00
02 Jun

Novada bērnu svētki

Sporta un kultūras centrs Zūras
Svētdiena - 13:00
03 Jun

Kinovakars

Ances kultūras nams
Pirmdiena - 18:00
04 Jun

Kino pēcpusdiena

Zūru bibliotēka
Otrdiena - 17:00
07 Jun

Senioru kopas tikšanās

Sporta un kultūras centrs Zūras
Piektdiena - 12:00
07 Jun

Baznīcu nakts

Ugāles EV. luteriskā baznīca
Piektdiena - 18:00
07 Jun

Tikšanās ar uztura speciālisti

Puzes kultūras nams
Piektdiena - 19:00
08 Jun

Koncerts

Usmas tautas nams
Sestdiena - 16:00
11 Jun

Pašdarbnieku ballīte

Popes kultūras nams
Otrdiena - 17:00
15 Jun

Izlaiduma pasākums

Popes kultūras nams
Sestdiena - 14:00
15 Jun

Izlaiduma pasākums

Tārgales pamatskola
Sestdiena - 15:00
15 Jun

Izlaiduma pasākums

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 16:00
15 Jun

Rokdarbnieču kluba pasākums

Tārgales pagasta pārvaldes zāle
Sestdiena - 16:00
15 Jun

Izlaiduma pasākums

Užavas tautas nams
Sestdiena - 18:00
16 Jun

Dāmu klubiņa izbraukums

Vārve JIC "Ligzda"
Svētdiena - 10:00
16 Jun

Ērģeļmūzikas koncerts

Zlēku baznīcā
Svētdiena - 15:00
19 Jun

Pasākumu cikls bērniem

Ances bibliotēka
Trešdiena - 13:00
19 Jun

Pēcpusdiena apmeklētājiem

Vārve JIC "Ligzda"
Trešdiena - 17:00
19 Jun

Koncertuzvedums

Tārgales Lībiešu zvejnieku sēta
Trešdiena - 19:00
20 Jun

Vainagu un vītņu pīšana

Popes kultūras nams
Ceturtdiena - 14:00
20 Jun

Čaklo lasītāju klubs

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 14:00
20 Jun

Radoša darbnīca

Zūru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:00
21 Jun

Līgo svētku ielīgošana

Ugāles tirgus laukums
Piektdiena - 09:00
21 Jun

Dāmu klubiņa nodarbība

Vārve JIC "Ligzda"
Piektdiena - 13:00
21 Jun

Pīsim Līgo vainadziņus

Vārve BC "Tīne"
Piektdiena - 14:00
21 Jun

Radoša darbnīca bērniem

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
21 Jun

Saulgriežu svētki

Jūrkalnes Ugunspļava
Piektdiena - 20:00
22 Jun

Ielīgošanas pasākums

Ances parks
Sestdiena - 11:00
22 Jun

Jāņu ielīgošana

Tārgales brīvdabas laukums
Sestdiena - 17:00
22 Jun

Jāņu ielīgošanas pasākums

Užavas estrāde
Sestdiena - 19:00
22 Jun

Jāņu ielīgošana

Ovīši pie Austras koka
Sestdiena - 19:00
22 Jun

Saulstāvju zāļu diena

Piltenes brīvdabas estrāde
Sestdiena - 20:00
23 Jun

Līgo svētki un nakts balle

Zleku muižas parks
Svētdiena - 21:00
25 Jun

Uzvedības stunda

Vārve BC "Tīne"
Otrdiena - 16:00
25 Jun

Uzvedības stunda

Vārve JIC "Ligzda"
Otrdiena - 16:00
28 Jun

Kulinārijas pēcpusdiena

Tārgales Lībiešu zvejnieku sēta
Piektdiena - 17:00
29 Jun

Lasītāju interešu klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Sestdiena - 11:00
29 Jun

Amatierteātra izrāde un zaļumballe

Ugāles pag. Jāņkalniņš
Sestdiena - 19:00