Kalendāra notikumi (Maijs)

01 Mai

Deju kolektīvu skate

Ventspils, teātra nams "Jūras vārti"
Trešdiena - 14:00
01 Mai

Maija koka svētki

Zvejnieku lībiešu sēta
Trešdiena - 18:00
03 Mai

Tikšanās ar rakstnieku

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 14:00
03 Mai

Tikšanās ar rakstnieku

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 14:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 10:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Ventavas sabiedriskais centrs
Sestdiena - 11:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 12:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Užavas estrāde
Sestdiena - 12:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Popes muižas pagalms
Sestdiena - 13:00
04 Mai

Pastaiga pa Rīvas lokiem

Jūrkalne, dabas taka "Rīvas loki"
Sestdiena - 14:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 14:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Usmas tautas nams
Sestdiena - 14:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Zlēku kultūras nams
Sestdiena - 14:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Oviši, Austras koks
Sestdiena - 16:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Ugāles "Mežrūpniekos"
Sestdiena - 16:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Ances kultūras nams
Sestdiena - 18:00
06 Mai

Amatierteātra izrāde

Popes kultūras nams
Pirmdiena - 15:00
07 Mai

Tikšanās ar rakstnieci

Piltenes bibliotēka
Otrdiena - 15:00
08 Mai

Pasākums pirmsskolas bērniem

Tārgales bibliotēka
Trešdiena - 10:00
08 Mai

Bibliotekārā stunda skolēniem

Ances bibliotēka
Trešdiena - 14:00
09 Mai

Radoša darbnīca

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:30
10 Mai

Pasākums māmiņas dienā

Vārve, BC "Tīne"
Piektdiena - 17:00
10 Mai

Dzejas pēcpusdiena

Zūru bibliotēka
Piektdiena - 17:00
12 Mai

Zolītes turnīrs

Ances kultūras nams
Svētdiena - 10:00
12 Mai

Kūku balle

Popes kultūras nams
Svētdiena - 13:00
12 Mai

Mātes dienas koncerts

Ziru tautas nams
Svētdiena - 14:00
14 Mai

Kultūras darba vadītāju seminārs

Ugāles "Mežrūpniekos"
Otrdiena - 11:00
14 Mai

Nodarbība bērnudārza audzēkņiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:30
15 Mai

Ģimenes dienas pēcpusdiena

Užavas bibliotēka
Trešdiena - 12:00
15 Mai

Bibliotekārā stunda skolēniem

Ances bibliotēka
Trešdiena - 14:00
15 Mai

Tematiska pēcpusdiena

Vārve, BC "Tīne"
Trešdiena - 17:00
15 Mai

Pēcpusdiena apmeklētājiem

Vārve, JIC "Ligzda"
Trešdiena - 17:00
15 Mai

Ģimenes dienas koncerts

Tārgales pagasta pārvaldes zāle
Trešdiena - 19:00
16 Mai

Jaunākās grāmatas skolēniem

Tārgales bibliotēka
Ceturtdiena - 12:45
16 Mai

Spēle pirmsskolas bērniem

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:30
17 Mai

Dāmu klubiņa nodarbība

Vārve, JIC "Ligzda"
Piektdiena - 13:00
17 Mai

Radoša darbnīca bērniem

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
17 Mai

Muzikāls dzejas vakars

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 21:00
18 Mai

Pārgājiens – velobrauciens

Ugāles vidusskola
Sestdiena - 10:00
18 Mai

Velopārgājiens

Užavas tautas nams
Sestdiena - 10:00
18 Mai

Zolītes turnīrs

Piltnes kultūras nams
Sestdiena - 10:00
18 Mai

Ventavas Pavasara gadatirgus

Ventavas centrs
Sestdiena - 12:00
18 Mai

Mežaparka jubilejas pasākums

Puzes "Mežaparks"
Sestdiena - 18:00
18 Mai

Muzeju nakts

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 19:00
19 Mai

Senioru groziņballe

Popes kultūras nams
Svētdiena - 13:00
20 Mai

Pasaku pēcpusdiena

Zūru bibliotēka
Pirmdiena - 17:00
20 Mai

Iedzīvotāju sapulce Zirās

Ziru tautas nams
Pirmdiena - 18:00
23 Mai

Uzvedības stunda

Vārve, BC "Tīne"
Ceturtdiena - 17:00
24 Mai

Galda spēļu vakars

Vārve, JIC "Ligzda"
Piektdiena - 16:30
24 Mai

Pavasara koncerts

Ances kultūras nams
Piektdiena - 18:00
24 Mai

Pārgājiens “Lakstīgalu nakts”

Zlēku kultūras nams
Piektdiena - 20:00
25 Mai

Velobrauciens apkārt ezeram

Usmas tautas nams
Sestdiena - 11:00
25 Mai

Lasītāju klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Sestdiena - 11:00
25 Mai

Čempionāts 3×3 basketbolā

Popes atpūtas bāze
Sestdiena - 11:20
26 Mai

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
26 Mai

Koncerts

Ugāles Ev. luteriskā baznīca
Svētdiena - 17:00
28 Mai

Nodarbība bērnudārza audzēkņiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:30
29 Mai

Bērnudārza foto pārgājiens

Ances pagasts
Trešdiena - 10:00
31 Mai

Skolēnu diskotēka

Ziru tautas nams
Piektdiena - 17:00
31 Mai

Skolēnu diskotēka

Ziru tautas nams
Piektdiena - 17:00
31 Mai

Pasākums senioriem

Užavas tautas nams
Piektdiena - 19:00