Kalendāra notikumi (Aprīlis)

01 Apr

Lasām Vili Plūdoni

Ugāles bibliotēka
Pirmdiena - 17:00
01 Apr

Joku diena

Vārves BC "Tīne"
Pirmdiena - 17:00
01 Apr

Lasām Vili Plūdoni

Ugāles bibliotēka
Pirmdiena - 17:00
01 Apr

Kino seanss

Ugāles "Mežrūpniekos"
Pirmdiena - 19:00
02 Apr

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
02 Apr

Zolītes pavasara kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
03 Apr

Dzejas pēcpusdiena

Užavas tautas nams
Trešdiena - 16:00
04 Apr

Kinovakars

Ances kultūras nams
Ceturtdiena - 18:00
05 Apr

Radoša darbnīca bērniem

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
05 Apr

Atpūtas vakars senioriem

Ugāles "Mežrūpniekos"
Piektdiena - 19:00
06 Apr

Tārgales cālis 2019

Tārgales p-skolas zāle
Sestdiena - 11:00
06 Apr

Tikšanās bibliotēkā

Usmas bibliotēka
Sestdiena - 11:00
06 Apr

Amatierteātra izrāde

Popes muiža
Sestdiena - 13:00
06 Apr

Amatierteātra izrāde

Ugāles "Mežrūpniekos"
Sestdiena - 15:00
06 Apr

Amatierteātra jubilejas izrāde

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 17:00
06 Apr

Dziesmu duelis

Usmas tautas nams
Sestdiena - 19:00
06 Apr

Balle

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 20:00
07 Apr

Zolītes turnīrs

Ances kultūras nams
Svētdiena - 10:00
07 Apr

Muzikāla pēcpusdiena

Popes kultūras nams
Svētdiena - 15:00
08 Apr

Tikšanās ar rakstnieci

Ances pamatskola
Pirmdiena - 12:00
08 Apr

Tikšanās ar rakstnieci

Ances bibliotēka
Pirmdiena - 14:00
09 Apr

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
09 Apr

Nodarbība “Zīļuks” audzēkņiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:30
09 Apr

Zolītes pavasara kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
09 Apr

Danču vakars

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:30
10 Apr

Tikšanās ar rakstnieci

Zūru bibliotēka
Trešdiena - 13:00
11 Apr

Tematiska pēcpusdiena

Vārves BC "Tīne"
Ceturtdiena - 17:00
11 Apr

Tematiska pēcpusdiena

Zūru bibliotēka
Ceturtdiena - 17:00
12 Apr

Sakopšanas talka

Zūru novadpētniecības ekspozīcija
Piektdiena - 15:00
12 Apr

Radošā darbnīca

Piltenes kultūras nams
Piektdiena - 16:00
12 Apr

Radošās darbnīcas

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Piektdiena - 17:00
12 Apr

Rokdarbnieču tikšanās

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 17:00
12 Apr

Bērnu radošā pēcpusdiena

Ziru tautas nams
Piektdiena - 17:00
12 Apr

Koncerts

Ugāles "Mežrūpniekos"
Piektdiena - 19:00
12 Apr

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
13 Apr

Amatierteātru skate

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 11:00
13 Apr

Būrīšu talka

Popes kultūras nama pagalms
Sestdiena - 12:00
13 Apr

Amatierteātra izrāde

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 13:00
13 Apr

Rokdarbnieču kluba tikšanās

Tārgales pag. pārvaldes zāle
Sestdiena - 16:00
14 Apr

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
14 Apr

Amatierteātru skate

Piltenes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
14 Apr

Radošā darbnīca ar amatierteātri

Jūrkalnes tautas nams
Svētdiena - 13:00
15 Apr

Tikšanās ar rakstnieku

Puzes bibliotēka
Pirmdiena - 14:00
15 Apr

Kino vakars

Vārves JIC "Ligzda"
Pirmdiena - 17:00
16 Apr

Pasākums pirmsskolas bērniem

Tārgales bibliotēka
Otrdiena - 10:00
16 Apr

Lieldienu darbnīca

Užavas tautas nams
Otrdiena - 10:00
16 Apr

Kultūras darbinieku seminārs

Usmas tautas namā
Otrdiena - 11:00
16 Apr

Radoša nodarbība bērniem

Užavas bibliotēka
Otrdiena - 13:00
17 Apr

Tikšanās ar rakstnieku

Ugāles vidusskola
Trešdiena - 12:00
17 Apr

Lieldienu dekori

Vārves JIC "Ligzda"
Trešdiena - 13:00
17 Apr

Dokumentālā filma

Ances kultūras nams
Trešdiena - 13:30
17 Apr

Lieldienu pasākums

Ances bibliotēka
Trešdiena - 14:00
18 Apr

Radoša darbnīca

Zūru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:00
18 Apr

Lieldienu tradīcijas

Vārves JIC "Ligzda"
Ceturtdiena - 16:30
18 Apr

“Oliņ, boliņ”

Vārves BC "Tīne"
Ceturtdiena - 17:00
19 Apr

Lieldienu pasākums

Ziru tautas nams
Piektdiena - 14:00
20 Apr

Lieldienu pasākums

Vārve, Sporta un kultūras centrs Zūras
Sestdiena - 12:00
20 Apr

Lieldienu pasākums

Užavas estrāde un tautas nams
Sestdiena - 13:00
21 Apr

Lieldienu pasākums

Puzes Mežaparks
Svētdiena - 11:00
21 Apr

Lieldienu pasākums

Popes kultūras nams
Svētdiena - 12:00
21 Apr

Lieldienu pasākums

Zlēku kultūras nams
Svētdiena - 13:00
21 Apr

Lieldienu jampadracis Jūrkalnē

Jūrkalnes tautas nams
Svētdiena - 13:00
21 Apr

Lieldienu jampadracis

Usmas tautas nams
Svētdiena - 15:00
22 Apr

Lieldienu aktivitātes

Ances parks
Pirmdiena - 11:00
22 Apr

Lieldienu lustes

Ugāles tirgus laukums
Pirmdiena - 12:00
22 Apr

Lieldienu lustes

Piltenes kultūras nams
Pirmdiena - 15:30
22 Apr

Lieldienu svinības

Tārgales brīvdabas laukums
Pirmdiena - 18:00
23 Apr

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
23 Apr

Nodarbība “Zīļuks” audzēkņiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:30
23 Apr

Galda spēļu maratons

Zūru bibliotēka
Otrdiena - 16:30
24 Apr

Bibliotēka uzņem viesus

Usmas bibliotēka
Trešdiena - 12:00
24 Apr

Novadpētniecības stunda

Tārgales pamatskola
Trešdiena - 15:00
24 Apr

Tematiska pēcpusdiena

Užavas bibliotēka
Trešdiena - 15:30
24 Apr

Bibliotēku nedēļas pasākums

Ances bibliotēka
Trešdiena - 16:00
24 Apr

Bibliotēku nedēļas pasākums

Jūrkalbes bibliotēka
Trešdiena - 16:00
24 Apr

Dzejas grāmatas atvēršana

Piltenes bibliotēka
Trešdiena - 18:00
26 Apr

Ērika Vilsona monoizrāde

Piltenes kultūras nams
Piektdiena - 19:00
26 Apr

Pavasara balle

Tārgales p-sk. zāle
Piektdiena - 21:00
27 Apr

Novada atklātais čempionāts volejbolā

Popes sporta centrs
Sestdiena - 10:00
27 Apr

Lielā talka

Liepene, publiskā pieeja jūrai
Sestdiena - 10:00
27 Apr

Talka

ZŪru muzeja ratnīca
Sestdiena - 11:00
27 Apr

Lasītāju interešu klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Sestdiena - 11:00
27 Apr

Pavasara maiņas tirdziņš

Piltenes bibliotēka
Sestdiena - 14:00
28 Apr

Zolītes turnīrs

Ances kultūras nams
Svētdiena - 10:00
28 Apr

Ūsiņdienas svinības

Tārgales pag. "Laimiņas"
Svētdiena - 12:00
28 Apr

Teātra runča svētki

Zlēku kultūras nams
Svētdiena - 13:00
29 Apr

Senioru tikšanās

Jūrkalnes tautas nams
Pirmdiena - 13:00
30 Apr

Dienas centra tikšanās

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00