Kalendāra notikumi (Marts)

05 Mar

Viļa Plūdoņa jubilejas pēcpusdiena

Ances bibliotēka
Otrdiena - 14:00
05 Mar

Radoša darbnīca

Zūru bibliotēka
Otrdiena - 17:00
08 Mar

Bērnu rīts

Ugāles bibliotēka
Piektdiena - 09:00
08 Mar

Radoša darbnīca bērniem

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 15:00
11 Mar

Galda spēļu pēcpusdiena

Zlēku Sociālais centrs
Pirmdiena - 12:00
11 Mar

Skolēnu brīvlaikā – interaktīva spēle

Ziru bibliotēka
Pirmdiena - 13:00
12 Mar

Lekcija par demenci

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 10:00
12 Mar

Skolēnu brīvlaikā – animācijas filmas

Ziru bibliotēka
Otrdiena - 13:00
12 Mar

Dienas centrs

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
12 Mar

Nodarbība “Zīļuks” audzēkņiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:30
12 Mar

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
13 Mar

Rokdarbu darbnīca

Zlēku Sociālais centrs
Trešdiena - 12:00
13 Mar

Skolēnu brīvlaikā – radoši darbiņi

Ziru bibliotēka
Trešdiena - 13:00
14 Mar

Skolēnu brīvlaikā – skrējiens bibliotēkā

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 13:00
14 Mar

Kino pēcpusdiena

Ugāles "Mežrūpniekos"
Ceturtdiena - 16:00
14 Mar

Nodarbība jauniešiem

Vārve, JIC "Ligzda"
Ceturtdiena - 17:00
14 Mar

Kinoseanss

Piltenes kultūras nams
Ceturtdiena - 19:00
15 Mar

Cepumu darbnīca

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 12:00
15 Mar

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
15 Mar

Koncerts

Užavas tautas nams
Piektdiena - 19:00
16 Mar

Sacensības florbolā

Puzes pamatskolas sporta zāle
Sestdiena - 10:00
16 Mar

Izrāde bērniem

Ugāles "Mežrūpniekos"
Sestdiena - 11:00
16 Mar

Skolas atceres pasākums

Ziru tautas nams
Sestdiena - 15:00
16 Mar

Amatierteātra izrāde

Usmas tautas nams
Sestdiena - 16:00
16 Mar

Pavasara ziedu balle

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 22:00
17 Mar

Zolītes turnīrs

Sporta un kultūras centrs Zūras
Svētdiena - 11:00
17 Mar

Amatierteātra izrāde

Ances kultūras nams
Svētdiena - 13:00
17 Mar

Teātra kafejnīca

Popes kultūras nams
Svētdiena - 14:00
18 Mar

Lasītāju klubiņa pasākums

Popes bibliotēka
Pirmdiena - 15:00
18 Mar

Tikšanās ar gleznu autori

Ugāles bibliotēka
Pirmdiena - 16:00
19 Mar

Pasākums bērnudārza bērniem

Ances bibliotēka
Otrdiena - 10:00
19 Mar

Seminārs

Tārgales p-skolas zāle
Otrdiena - 11:45
19 Mar

Virtuves diena

Vārve, JIC "Ligzda"
Otrdiena - 16:30
19 Mar

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
20 Mar

Lekcija nodarbība

Ugāles vidusskola
Trešdiena - 13:00
20 Mar

Dāmu klubiņa nodarbība

Vārve, JIC "Ligzda"
Trešdiena - 13:00
20 Mar

Leļļu teātra izrāde

Popes kultūras nams
Trešdiena - 15:00
21 Mar

Lekcija

Ventavas Sabiedriskais centrs
Ceturtdiena - 10:00
21 Mar

Jauno grāmatu diena

Usmas bibliotēka
Ceturtdiena - 14:00
21 Mar

Leļļu teātra izrāde

Jūrkalnes tautas nams
Ceturtdiena - 17:00
22 Mar

Pēcpusdiena bērniem

Vārve, JIC "Ligzda"
Piektdiena - 16:30
22 Mar

Rokdarbnieču tikšanās

Piltenes bibliotēka
Piektdiena - 17:00
22 Mar

Tematiska pēcpusdiena

Vārve, BC "Tīne"
Piektdiena - 17:00
23 Mar

Sudrabotās melodijas

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 13:00
23 Mar

Galda spēļu pēcpusdiena

Sporta un kultūras centrs Zūras
Sestdiena - 15:00
23 Mar

Koncerts

Ugāles "Mežrūpniekos"
Sestdiena - 15:00
23 Mar

3×3 nakts turnīrs strītbolā

Popes sporta centrs
Sestdiena - 19:30
24 Mar

Putnu modināšana

Liepene, pie publiskās pieejas jūrai
Svētdiena - 06:00
24 Mar

Zolītes turnīrs

Puzes kultūras nams
Svētdiena - 10:00
24 Mar

Galda spēļu svētdiena

Piltenes kultūras nams
Svētdiena - 13:00
24 Mar

Pavasara saulgriežu pasākums

Popes kultūras nams
Svētdiena - 13:00
24 Mar

Stand-Up komēdija

Ugāles "Mežrūpniekos"
Svētdiena - 18:00
25 Mar

Piemiņas pasākums

Popes kultūras nams
Pirmdiena - 12:00
25 Mar

Atceres pasākums

Ugāles dzelzceļa stacija un "Mežrūpnieki"
Pirmdiena - 18:00
26 Mar

Dienas centrs

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 14:00
26 Mar

Nodarbība “Zīļuks” audzēkņiem

Vārves bibliotēka
Otrdiena - 15:30
26 Mar

Piemiņas dienas kino vakars

Zūru bibliotēka
Otrdiena - 17:00
26 Mar

Uzvedības stunda

Vārve, BC "Tīne"
Otrdiena - 17:00
26 Mar

Zolītes kauss

Piltenes kultūras nams
Otrdiena - 19:00
28 Mar

Cirka izrāde

Piltenes kultūras nams
Ceturtdiena - 14:00
29 Mar

Leļļu teātra izrāde

Puzes kultūras nams
Piektdiena - 10:00
29 Mar

Dāmu klubiņa nodarbība

Zlēku bibliotēka
Piektdiena - 14:00
29 Mar

Jūrkalne līkločos

Jūrkalnes bibliotēka
Piektdiena - 16:00
29 Mar

Galda spēļu pēcpusdiena

Vārve, JIC "Ligzda"
Piektdiena - 16:00
29 Mar

Zolītes turnīrs

Zlēku Sociālais centrs
Piektdiena - 19:00
29 Mar

Amatierteātra pirmizrāde

Tārgales p-skolas zāle
Piektdiena - 19:00
29 Mar

Amatierteātra pirmizrāde

Ziru tautas nams
Piektdiena - 19:00
30 Mar

Žūrijas noslēguma pasākums

Jūrkalnes bibliotēka
Sestdiena - 11:00
30 Mar

Pāru sestdiena

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 13:00
30 Mar

Amatierteātra pirmizrāde

Zlēku kultūras nams
Sestdiena - 18:00
31 Mar

Lasītāju interešu klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Svētdiena - 11:00
31 Mar

Muzikālā pēcpusdiena

Ugāles "Mežrūpniekos"
Svētdiena - 14:00
31 Mar

Amatierteātra pirmizrāde

Usmas tautas nams
Svētdiena - 17:00