Kalendāra notikumi (Jūlijs)

03 Jul

Radošās darbnīcas un spēles

Ziru tautas nams
Trešdiena - 16:00
04 Jul

Senioru pēcpusdiena

Ziru tautas nams
Ceturtdiena - 16:00
05 Jul

Kulinārijas pēcpusdiena

Tārgales Lībiešu zvejnieku sēta
Piektdiena - 17:00
05 Jul

Velobrauciens

Ziru tautas nams
Piektdiena - 19:00
06 Jul

Pagasta svētki

Ziru parks
Sestdiena - 10:00
07 Jul

Senioru sporta spēles

Vārve "Sporta un kultūras centrs Zūras"
Svētdiena - 12:00
10 Jul

Radošo darbu diena

Užavas tautas nams
Trešdiena - 11:00
12 Jul

Novada sporta spēles

Usma
Piektdiena - 10:00
12 Jul

Zupas festivāls Dandzītēs

Puzes pagasts
Piektdiena - 18:00
12 Jul

Pagasta svētku ieskaņas pasākums

Ugāles "Mežrūpniekos"
Piektdiena - 20:00
13 Jul

Sudraba spieķis 2019

ZLēku muižas parks
Sestdiena - 09:00
13 Jul

Ugāles pagasta svētki

Ugāle
Sestdiena - 10:00
13 Jul

Latvijas čempionāts velotriālā

Usma
Sestdiena - 11:00
13 Jul

Remonttalka

Popes kultūras nams
Sestdiena - 14:00
13 Jul

Kulinārijas pēcpusdiena

Tārgales Lībiešu sēta
Sestdiena - 17:00
17 Jul

Tematisks pasākums

Vārves bibliotēka
Trešdiena - 14:00
19 Jul

Lībiešu kāzu spēle

Tārgales Lībiešu zvejnieku sēta
Piektdiena - 17:00
19 Jul

Zupas festivāls Amelēs

Puzes pagasts
Piektdiena - 19:00
20 Jul

Piltenes pilsētas svētki

Piltene
Sestdiena - 10:00
20 Jul

Akustiskais koncerts

Ovīšu bāka
Sestdiena - 13:00
21 Jul

Ērģeļmūzikas koncerts

Ugāles e.lut. baznīcā
Svētdiena - 17:00
22 Jul

Zlēcenieki dzied

Zlēku dienas un sociālo pakalpojumu centrs
Pirmdiena - 11:00
23 Jul

Koncertizrāde

Liepenē, kempingi "Jēņi", "Liepene"
Otrdiena - 18:00
24 Jul

Koncertizrāde

Ovišu bāka
Trešdiena - 15:00
25 Jul

Koncertizrāde

Miķeļtornī, kempings "Miķelbāka"
Ceturtdiena - 18:00
26 Jul

Pasākumu cikls bērniem

Ances bibliotēka
Piektdiena - 13:00
26 Jul

Zupas festivāls Puzenieku skolā

Puzes pagasts
Piektdiena - 18:00
26 Jul

Fotomedības

Užavas tautas nams
Piektdiena - 19:00
27 Jul

Užavas pagasta svētki

Užavas tautas nams
Sestdiena - 10:00
27 Jul

Tārgales pagasta svētki

Tārgales brīvdabas estrāde
Sestdiena - 10:00
27 Jul

Ances pagasta svētki

Ances pagasts
Sestdiena - 11:00
27 Jul

Talkotāju pikniks un ballīte

Popes kultūras nams
Sestdiena - 14:00
27 Jul

Zupas festivāls Stiklos

Puzes pagasts
Sestdiena - 18:00
28 Jul

Klasiskās mūzikas koncerts

Ugāles "Mācītājmuiža" (lietus laikā - baznīcā)
Svētdiena - 17:00
31 Jul

Lasītāju klubiņa pasākums

Ances bibliotēka
Trešdiena - 11:00
31 Jul

Pasākums bērniem

Ugāles "Mežrūpniekos"
Trešdiena - 12:00