Aktualitātes

Zvejas atļaujas (licences) zvejniekiem izsniegs pašvaldības

2020-04-07, 13.17
7. aprīlī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) trīs noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos. Grozījumi paredz pašvaldībām tiesības izsniegt zvejniekiem zvejas atļauju (licenci) kā arī zvejas žurnālu (gadījumos, kad zvejas dati netiek reģistrēti elektroniski) …  Lasīt vairāk >

Jūrkalnē top brīvdabas ekspozīcija

2020-04-06, 11.13
“Vētru muzeja” ekspozīcija Jūrkalnes tautas namā pašlaik nav apskatāma, bet Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis gudro par āra ekspozīcijas veidošanu. To paredzēts iekārtot tautas nama nojumē, izrādot no jūras izskalotus senākus priekšmetus. Trīs jau ir Guntara rīcībā. Viens atvests no pludmales Vārves pagastā, tas ir apkalts koka pālis, savukārt otrs ceļu uz Jūrkalni mērojis …  Lasīt vairāk >

VUGD aicina bērnus piedalīties konkursā

2020-04-02, 15.57
No 2. līdz 13. aprīlim norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētais konkurss “Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!”, kura galvenais mērķis ir papildināt bērnu zināšanas par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos. Konkursā aicinām piedalīties bērnus no četru līdz četrpadsmit gadu vecumam, kuru uzdevums ir: • bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam …  Lasīt vairāk >

Par Ventspils novada Attīstības programmu 2020.-2026. gadam

2020-04-02, 14.56
Ventspils novada dome paziņo, ka 2020. gada 26. marta domes sēdē (protokols Nr. 61., 3.§.) apstiprināta Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam. Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādātājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr.63629450, www.ventspilsnovads.lv Ar apstiprināto Ventspils novada attīstības programmu 2020.-2026. gadam, vides pārskatu un informatīvo ziņojumu par Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Uzticības tālrunis 116111 palīdz krīzes skartajām ģimenēm

2020-04-01, 16.38
Ārkārtējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija īpaši aicina bērnus un vecākus izmantot Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) piedāvāto bezmaksas psiholoģisko palīdzību, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir …  Lasīt vairāk >

Precizēti nosacījumi augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

2020-03-31, 20.15
Otrdien, 31. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr.621 “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām””. Noteikumu grozījumi precizē atbalsttiesīgos pasākumus un nosacījumus ES atbalsta saņemšanai ražošanas organizāciju (RO) darbības programmās. Būtiskas izmaiņas noteikumos veiktas attiecībā uz personāla izmaksu segšanu. Ņemot vērā RO …  Lasīt vairāk >

Precizētas prasības augļu koku un ogulāju pavairojamam materiālam

2020-03-31, 20.10
Otrdien, 31. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”. Izmaiņas veiktas, ņemot vērā Eiropas Komisijas direktīvu noteiktās pavairojamā materiāla veselības prasības un prasības etiķešu lietošanai. Noteikumu grozījumos, atbilstoši direktīvas prasībām precizēti ES reglamentētie nekarantīnas …  Lasīt vairāk >

Piekrastes zvejniekiem kompensēs roņu radītos zaudējumus

2020-03-31, 20.05
Otrdien, 31 martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”” MK noteikumi nosaka kārtību, kā tiks sniegts finansiāls atbalsts piekrastes zvejniekiem, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus to zvejas rīkiem un nozvejai. Pasākumā publisko finansējumu …  Lasīt vairāk >

Arī zvejnieku kuģiem – dīzeļdegviela ar samazinātu nodokļa likmi

2020-03-31, 20.00
Otrdien, 31. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai”. Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā izmantošanai kuģos zvejniecībā iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos piemēro samazināto likmi dīzeļdegvielai (šobrīd 15% no akcīzes nodokļa standartlikmes dīzeļdegvielai, jeb 62,10 eiro par 1000 litriem), tās patēriņa limitus …  Lasīt vairāk >

Pagarina nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu

2020-03-26, 11.24
Saistība ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 26. martā notikušajā Ventspils novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 61, 1.§ “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020. gadā”, pārceļot nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu uz vēlāku laiku bez kavējuma naudas uzrēķina. Tādējādi nekustamā īpašuma nodoklis par Ventspils novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamiem īpašumiem maksājams reizi ceturksnī, 1. …  Lasīt vairāk >