Aktualitātes

Projektu konkursos atbalsta uzņēmējus un iniciatīvas grupas

2019-07-04, 13.41
Pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Mēs savā novadā 2019” saņemti deviņi pieteikumi – visi atbalstīti, to īstenošanai piešķirot 4084,38 eiro. Zlēku attīstības fonds 467,21 eiro izmantos ugunskura atribūtikas iegādei, biedrība “Zigate” Ancē saņēma 375,17 eiro informācijas stenda uzstādīšanai, kas vēstīs par elku liepu, Landzes evaņģēliski luteriskajai draudzei 500 piešķirti parka labiekārtošanai – solu iegādei. Biedrība “Popes …  Lasīt vairāk >

Lauksaimnieki var iegādāties marķēto dīzeļdegvielu

2019-07-04, 09.10
Dienests ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam. No 2019.gada gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.novembrim var iegādāties ne vairāk kā 90 procentus no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma. Šogad dīzeļdegvielas saņemšanai ir pieteikušies 17310 lauksaimnieki. Dīzeļdegvielu var izmanto pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās. Līdz šā gada 30.novembrim …  Lasīt vairāk >

Sezonas laukstrādniekiem atvieglots nodokļa režīms

2019-07-04, 08.17
Lauksaimniekiem ir iespēja izmantot atvieglotu darbaspēka nodokļa režīmu sezonas darbos nodarbinātajiem, par tiem maksājot vien 15 procentu darbaspēka nodokli un nozīmīgi samazinot arī administratīvo slogu. To nosaka likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Šo atviegloto nodokļa režīmu var izmantot darba devējs (lauksaimnieks), kurš īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecības zemi izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu …  Lasīt vairāk >

Aicina pieteikties darbam Vēlēšanu komisijā

2019-07-03, 10.44
Pamatojoties uz Ventspils novada domes 2019.gada 27.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 45, 6.§), Ventspils novada pašvaldība aicina izvirzīt un pieteikt pārstāvi darbam Ventspils novada Vēlēšanu komisijā. Pārstāvju izvirzīšana notiek atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6., 7. un 8.panta prasībām. Aizpildīts pieteikums un kandidāta paziņojums iesniedzams personīgi līdz 2019. …  Lasīt vairāk >

Būvdarbi Ugālē un Popē

2019-07-03, 08.44
Ugāles pagastā turpinās sporta manēžas būvniecība. Būvdarbus SIA “Samrode” darbinieki uzsāka 2018. gada decembrī, tos paredzēts pabeigt 18. septembrī. Projekta realizēšana izmaksā 2 081 506,84 eiro, darbu veikšanai izmantots Valsts kases aizdevums – 1 954 621,71 eiro. Pašlaik manēžā, kas vienlaikus būs arī Ugāles vidusskolas sporta zāle, izbūvē inženiertehniskos tīklus. Daļēji pabeigta apkures sistēmas izbūve, …  Lasīt vairāk >

Novadā dzimst vairāk meiteņu

2019-07-02, 15.12
Šā gada pirmajā pusgadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 23 jaundzimušie – 13 meitenes un desmit zēni. Pirmo reizi par jaunajām māmiņām kļuva piecas sievietes, otrais bērniņš piedzima sešām, trešais – astoņām, ceturtais – divām, piektais – vienai un sestais – vienai māmiņai. 2019. gada pirmajā pusgadā visvairāk bērniņu piedzima Ugālē un Tārgalē, katrā pagastā pieci. …  Lasīt vairāk >

Projekta pasākumu plāns jūlijam

2019-07-01, 13.19
Pašvaldība turpina īstenot ESF projektu “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ” Nr. 9.2.4.2/16/I/054, 2019. gada jūlija mēneša semināru, mācību, pasākumu grafiks. Pasākumu grafiku skatīt šeit.  Lasīt vairāk >

Izstrādāts dabas taku ceļvedis

2019-07-01, 11.04
Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” jeb “UniGreen” ietvaros ir izstrādāts Kurzemes un Ziemeļlietuvas dabas taku ceļvedis, kas apkopo informāciju par vairāk nekā 80 dabas takām. Ceļvedis bez maksas pieejams Kurzemes tūrisma informācijas centros ikvienam aktīvam ceļotājam. Informācija par dabas takām pieejama arī elektroniski: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/ Dabas taku ceļvedis: https://www.kurzemesregions.lv/sagatavots-dabas-taku-celvedis/ …  Lasīt vairāk >

Izmēģinājuma projektam ir pozitīvi rezultāti

2019-06-26, 16.27
Kopš pērnā gada septembra Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām ar Eiropas sociālā fonda līdzfinansējumu īsteno izmēģinājuma projektu, kura mērķis ir izmēģināt jaunu pieeju sociālo pakalpojumu finansēšanā – individuālo budžeta modeli. Projekta laikā 100 bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes no 10 Latvijas pašvaldībām saņem individualizētu atbalstu – sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Pašvaldību sociālie darbinieki un …  Lasīt vairāk >

Jūrkalnē ierīko dabas koncertzāli

2019-06-26, 11.54
Jūrkalnes pagastā dabas un atpūtas parkā tiek sakārtota un pilnveidota infrastruktūra, Ugunspļavā notiek dabas koncertzāles “Vējturu nams” būvniecība. Kultūrvides objekta ierīkošana, esošo gājēju celiņu pārbūve, ārējās un iekšējās elektroapgādes ierīkošana, apmeklētāju uzskaites un videonovērošanas sistēmas ierīkošana radīs priekšnoteikumus valsts un starptautisku pasākumu rīkošanai, kā arī piesaistīs tūristus ne tikai vasarā, bet arī citos gadalaikos. “Vējturu …  Lasīt vairāk >