Aktualitātes

Ugālē ierīkos vingrošanas laukumu

2020-05-13, 16.02
2020. gada 8. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Mēs par veselīgu Ugāli!” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000007, kā mērķis ir nodrošināt sporta aktivitāšu iespējas Ugāles pagasta iedzīvotājiem un pagasta apmeklētājiem, ierīkojot āra trenažieru un ielu vingrošanas laukumu Ventspils novada Ugāles pagastā Skolas ielā 5a, līdz ar to veidojot pievilcīgu vidi pagasta …  Lasīt vairāk >

Pieejams atbalsts darba devējiem darba aizsardzības uzlabošanā

2020-05-13, 13.12
Laikā, kad daudzi uzņēmumi cieš zaudējumus Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, turpinās pieteikšanās Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” bezmaksas atbalstam darba aizsardzības uzlabošanā bīstamo nozaru uzņēmumos. Bezmaksas atbalstam var pieteikties ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, t.sk. zemnieku saimniecība, kurā strādā ne vairāk kā 249 darbinieki un kurš …  Lasīt vairāk >

Bezmaksas attālinātas juristu konsultācijas

2020-05-13, 11.29
Nepieciešama juridiska konsultācija? Risinājums – attālināta telefonkonsultācija vai rakstiska atbilde tiešsaistē! Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku novēršanā, šā gada maijā mēnesī, sākot no 18. maiju līdz 29. maijam darbadienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, ikvienam …  Lasīt vairāk >

Pašvaldība atsāk maksājumu pieņemšanu

2020-05-12, 11.46
No 2020. gada 12. maija Ventspils novada pašvaldība atsāk maksājumu pieņemšanu skaidrā naudā Ventspils novada pagastu kasēs, naudas pieņemšanas punktos un centrālajā kasē Kuldīgas ielā 3 Ventspilī,  ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus un atbilstoši to darba laikam.  Lasīt vairāk >

Komunikācijas vadlīnijas nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam

2020-05-08, 12.35
Valdības stratēģija nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam balstās uz stingru veselības drošības pasākumu ievērošanu arī turpmāk un pakāpenisku ierobežojumu samazinājumu. Pandēmija pasaulē nav beigusies, arī Latvijas epidemiologi norāda, ka vīrusa izplatība joprojām sabiedrībā notiek, turklāt COVID-19 visbiežāk izplatās ģimenes locekļu, kolēģu un draugu vidū, tāpēc arī turpmāk 2 m distancēšanās un epidemiologu norādījumu ievērošana ikdienā ir …  Lasīt vairāk >

Uzsāk būvdarbus Ances sporta laukumā

2020-05-07, 12.03
2019. gada 17. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Ventspils novada pašvaldības projektu “Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā” Nr. 19-08-AL17-A019.2203-000005, kā mērķis ir veicināt dzīves līmeņa celšanos un kvalitatīvas dzīves vides radīšanu Ances pagasta iedzīvotājiem, veicot Ances sporta laukuma atjaunošanu un labiekārtošu mūsdienīgu sporta, rotaļu un brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai visu vecumu un sociālo …  Lasīt vairāk >

Slimnīcas laboratorijas turpina pieņemt pacientus ambulatori

2020-05-07, 10.47
Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā ir divas laboratorijas – viena Ventspilī un otra Talsu filiālē. Abās laboratorijās ik dienas tiek veikta precīza un ātra analīžu diagnostika slimnīcas pacientiem un to piedāvājumu klāstā ir vairāk kā 80 analīžu veidi, kā: • Hematoloģiskās (pilna asinsaina, folskābe, dzelzs līmenis asinīs); • Mikrobioloģiskās (asins, urīna, krēpu uzsējums uz mikroflora); • Bioķīmiskās …  Lasīt vairāk >

Ministrija piedāvā ekonomikas atlabšanas pasākumus lauksaimniecībā

2020-05-07, 07.41
6. maijā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vadīto attīstības grupu tautsaimniecības stimulēšanai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai iepazīstināja ar Zemkopības ministrijas priekšlikumiem. Zemkopības ministrija izstrādājusi ļoti plašu pasākumu plānu 613 miljonu eiro apjomā, lai palīdzētu atgūties uzņēmējiem lauku apvidos. Ir svarīgai apzināties, ka lauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrāde ir viens no būtiskākajiem aspektiem, …  Lasīt vairāk >

Piltenes Mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus

2020-05-05, 17.08
Ventspils novada Piltenes mūzikas skola UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS 2020./ 2021. māc. g. 5 specialitātēs – ● Klavierspēle; ● Vijoles spēle; ● Solo dziedāšana; ● Flautas spēle; ● Ģitāras spēle. Lūdzam pieteikties elektroniski, sūtot brīvas formas e-pastu [email protected] vai, precizējot savus jautājumus, telefoniski 63661304.  Lasīt vairāk >

Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

2020-05-05, 14.59
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu VPVB. Derīgo izraktenu ieguves teritorijas paplašināšanai paredzētās darbības smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā. Nekustamais īpašums “Dziļie atvari” (zemes kadastra Nr. 9870 001 0105, zemes vienība ar kadastra Nr. 9870 vieta 001 0098). PIELIKUMS  Lasīt vairāk >