Aktualitātes

Dāvāsim prieku!

2021-12-01, 09.12
No 1. līdz 17. decembrim Užavas pamatskola sadarbībā ar Užavas pagasta pārvaldi rīko labdarības akciju “Dāvāsim prieku!”. Iepriecināsim pagasta vientuļos cilvēkus ar pašu sarūpētu kārumu, nelielu dāvaniņu, kartiņu, sirds siltumu!    Lasīt vairāk >

Par rakstiskās rūpnieciskās zvejas rīku izsoli pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos

2021-11-30, 14.59
 Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas 2021. gada 30. novembra sēdē ir apstiprināts “Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils novada administratīvajā teritorijā izsoles nolikums”. IZSOLES NOLIKUMS PIETEIKUMA VEIDLAPA Izsolē piedalās fiziskas personas – pašpatēriņa zvejas tiesību pretendenti,  kam ir izsūtīti uzaicinājumi piedalīties izsolē, kuri atbilst šādām prasībām: deklarētā dzīvesvieta vai piederošais …  Lasīt vairāk >

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

2021-11-29, 17.52
Valsts nodrošina iespēju personām, kuras pašas nevar nodrošināt sev juridisko palīdzību, saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību civiltiesiska rakstura strīdos, civillietās, Satversmes tiesas procesā un atsevišķu kategoriju administratīvajās lietās. Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt persona, kura: ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu; pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt savu tiesību …  Lasīt vairāk >

Pašvaldības kā spogulis vietējās kopienas aktivitātei

2021-11-26, 10.58
Publiskajā telpā nereti izskan apgalvojumi, ka lēmumu pieņēmēji ir atrauti no reālās dzīves un nesaprot patiesās sabiedrības problēmas un vajadzības. No vienas puses, protams, infrastruktūra vienmēr var būt labāka, lēmumi mērķtiecīgāki un pārdomātāki. No otras – nevaru piekrist šai tēzei, it īpaši attiecībā uz pašvaldībām un to mijiedarbību ar vietējo kopienu. Pēc savas pārliecības ticu, …  Lasīt vairāk >

Projekta pasākumu plāns decembrim

2021-11-25, 13.44
Pašvaldība turpina īstenot ESF projektu “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ” Nr. 9.2.4.2/16/I/054. 2021. gada decembra pasākumu grafiks – skatīt šeit.  Lasīt vairāk >

Uzsākti autoceļu pārbūves darbi Užavas pagastā

2021-11-25, 09.02
Projekts Nr.21-08-FL04-F043.0205-000002 “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā” tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē “Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.” Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta …  Lasīt vairāk >

Ziņu lapa par aktualitātēm, izglītojošiem pasākumiem

2021-11-25, 08.49
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls informē, ka ir tapusi jauna Ziņu lapa. Šoreiz ziņu lapā lasiet: NVPT aktualitātes – kā notiks darbs pēc administratīvi teritoriālas reformas? Kādi NVPT plāni 2022. gadam? Apstiprināts ziņojums par NVPT darbības rezultātiem par 2020. gadu – ziņojuma pielikumā skatieties apkopotas pašvaldību pieredzes! Intervija ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības veselības koordinatori Elīnu Tolmačovu – uzziniet, kur …  Lasīt vairāk >

Turpina darba meklētāju un nodarbināto pieteikumu pieņemšanu

2021-11-25, 08.19
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba meklētājus un nodarbinātos, kuriem jāpilnveido profesionālās prasmes un iemaņas, pieteikties mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās. Tā ir iespēja iegūt vai uzlabot profesionālās prasmes šādās mācību jomās: Uzņēmējdarbība; Datorzinības; Datu zinātne; Informāciju tehnoloģijas; Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve; Pārvaldība. Ar NVA atbalstu darba meklētāji un nodarbinātie atvērto tiešsaistes kursu platformās var …  Lasīt vairāk >

  Ugāles vidusskola plūc laurus konkursā “Apgūsti prasmes ar Bosch”

2021-11-24, 15.43
Bosch Latvija organizētajā skolu konkursā “Apgūsti prasmes ar Bosch” uzvaru un Bosch elektroinstrumentus 1000 eiro vērtībā iegūst: kategorijā “Vispārējā izglītības iestāde” – Ugāles vidusskola, kategorijā “Speciālā izglītības iestāde” – Bērzupes speciālā pamatskola, kategorijā “Profesionālā izglītības iestāde” – Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums”. Novērtējot iesūtītos pieteikumus un skolēnu veidotos darbus, tika nolemts pasniegt arī …  Lasīt vairāk >

Kurzemē atrasta liela Eiropā retas sūnas atradne

2021-11-24, 15.24
Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Ventspils novada Ugāles pagastā uzgājusi Latvijā ļoti retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas zaļās buksbaumijas Buxbaumia viridis jaunu atradni. Retās sugas atradumu apstiprinājusi arī Latvijas Botāniķu biedrības Sūnu pētnieku grupa. Turklāt vecos egļu, bērzu mežos esošā atradne ir lielākā (vairāk nekā 70 atsevišķi fiksētas vietas vienuviet) un izcilākā šobrīd zināmā šīs …  Lasīt vairāk >