Aktualitātes

Izsola zemesgabalu “Elzas” Piltenes pagastā

2020-05-18, 16.22
2020. gada 27. maijā plkst. 13.30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Elzas”, kadastra Nr. 98330010166, Piltenes pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 7000 eiro, nodrošinājums 700 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. …  Lasīt vairāk >

Izsola zemesgabalu Smilšu ielā 1 Piltenē

2020-05-18, 16.20
2020. gada 27. maijā plkst. 13.15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu Smilšu ielā 1, kadastra Nr. 98130020118, Piltenē, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 6000 eiro, nodrošinājums 600 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz …  Lasīt vairāk >

Izsola zemesgabalu “Upenieki” Piltenes pagastā

2020-05-18, 16.19
2020. gada 27. maijā plkst. 13.45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Upenieki”, kadastra Nr. 98330040166, Piltenes pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 2700 eiro, nodrošinājums 270 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. …  Lasīt vairāk >

Izsola zemesgabalu “Priedes 1” Akmeņdzirās

2020-05-18, 16.17
2020. gada 27. maijā plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Priedes 1”, kadastra Nr. 98660081501, adrese: “Priedes 1”, Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621. Izsoles sākumcena 1200 eiro, nodrošinājums 120 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šī paziņojuma …  Lasīt vairāk >

Pārdod dzīvokļus Rūpnīcas ielā Ugālē

2020-05-18, 16.15
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov.: • 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 – 14, kadastra Nr. 98709000356, izsoles sākumcena 470 eiro, nodrošinājums 47 eiro, izsoles solis 40 eiro; izsoles sākums 2020. gada 27. maijā plkst. 14:00; • 3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3 …  Lasīt vairāk >

NVA uzsāk akciju sezonas nodarbinātības veicināšanai

2020-05-18, 13.50
Lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), sākot ar šī gada maiju, rīko īpašu akciju “Sezonas darbi” un aicina darba devējus, kuri meklē sezonas darbiniekus, iesaistīties akcijā, reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) vai jebkurā NVA filiālē visā Latvijā. Darba devēju reģistrētās sezonas vakances …  Lasīt vairāk >

Izsola telpu nomas tiesības īpašumā “Pagastmāja” Popē

2020-05-14, 12.01
2020. gada 27.maijā plkst. 14.10 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva zālē, pirmā rakstiskā izsolē tiks izsolītas nedzīvojamo telpu nomas tiesības nekustamajā īpašumā “Pagastmāja’’ Popes pagastā, Ventspils novadā, 1. stāvā, telpas 8,1 m² platībā, būves kadastra numurs 9856 003 0252, telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0252 001 007. Pretendentiem nomas pieteikumus …  Lasīt vairāk >

Par tālāko rīcību tautsaimniecības attīstībā

2020-05-14, 06.49
13. maijā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru neformālajā videokonferencē uzsvēra, ka Covid-19 epidēmijas izraisītās krīzes pirmie mēneši lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarei ir bijuši grūti, Zemkopības ministrijai un valdībai bija jāpieņem daudzi operatīvi lēmumi situācijas stabilizēšanai, taču ne mazāk svarīgs ir koordinēts un operatīvs ES atbalsts. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Eiropas …  Lasīt vairāk >

Slēgs līgumu par Rīvas upes zivju ceļa izbūvi

2020-05-13, 16.14
Ventspils novada pašvaldība ir viena no 14 projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” jeb RETROUT (Nr. R065) partneriem. Projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma galamērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu, kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas …  Lasīt vairāk >

Labiekārtos Dokupes ciema teritoriju

2020-05-13, 16.06
2020. gada 8. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Dokupes ciema labiekārtošana” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000006, kā mērķis ir nodrošināt Tārgales pagasta Dokupes un tuvējo ciemu iedzīvotāju un viesu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un bērnu fizisko aktivitāšu vairošanu, kā arī veicināt ciema kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, ierīkojot brīvā laika pavadīšanas …  Lasīt vairāk >