Aktualitātes

Zūru pamatskolā paaugstināta energoefektivitāte

2019-03-05, 09.12
2018. gada 31. jūlijā Ventspils novada pašvaldība parakstīja vienošanos Nr. 4.2.2.0/17/I/073 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā” īstenošanu. Projekta mērķis: veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu Zūru pamatskola atbilstoši Ventspils novada pašvaldības Attīstības programmas investīciju plānam. Būvdarbi pabeigti 2018. gada 17. decembrī. Zūru skolas ēkā veikti šādi darbi: siltināta ēkas fasāde un …  Lasīt vairāk >

Robertam Mažrimam veiksmīgs starts Latvijas izlases sastāvā

2019-03-04, 13.28
2. martā Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika jubilejas – 25. Baltijas U18 jauno vieglatlētu komandu sacensības telpās. Latvijas izlases sastāvā startēja mūsu Roberts Mažrims, izcīnot augstlēkšanā 3. vietu ar personisko rekordu 1,89 un palīdzot Latvijas U18 jauniešiem izcīnīt 1. vietu. Sveicam Robertu!  Lasīt vairāk >

Skatuves runas konkurss – pavasara priekšvēstnesis

2019-03-04, 11.14
Marts novada skolēnu pasākumu kalendārā iesācies ar tradicionālo skatuves runas konkursu, kura uzdevums ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. Šogad tas notika Ventspils Centrālajā bibliotēkā, piedalījās 14 skolēni no Ugāles, Piltenes vidusskolas, Ances, Tārgales, Zūru pamatskolas. Izpildāmo darbu izvēle tematiski bija jāsaista ar skolēnu pašidentitāti. Tēmas …  Lasīt vairāk >

“Vilkam tāda dvēselīt”

2019-02-28, 10.06
Februārī Užavas pamatskolas skolēni sēdās autobusā, lai dotos uz Liepāju. Pirms došanās uz koncertzāli neliela ekskursija pa pilsētu. Visi kopā devāmies uz pludmali. Pa ceļam apskatījām ielās izvietotos mākslas objektus un izmantojām iespēju kopā nofotografēties. Pēc jaukās pastaigas devāmies uz Liepājas koncertzāli, lai noskatītos koncertuzvedumu “Vilkam tāda dvēselīt”. Koncerts bija aizraujošs. Mums patika vizuālais noformējums, …  Lasīt vairāk >

Izveidots pārgājienu maršruts gar jūras krastu

2019-02-26, 09.39
Projekta “Jūrtaka” ietvaros izdota karte un izveidota interneta vietne, kas iepazīstina ar Baltijas jūras piekrastes pārgājienu maršrutu, Baltijas jūras krastu starp Rīgu un Tallinu. 1200 km garais pārgājiena maršruts ir daļa no Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršruta tīkla E9. Jebkura no maršruta 60 dienām var tikt izvēlēta par atsevišķu pārgājienu vai tās iespējams kombinēt. …  Lasīt vairāk >

Ventspilī diskutēs par lībiešu kultūrtelpu

2019-02-25, 15.13
7. martā no plkst. 12 līdz 15 Ventspils muzejā, Jāņa ielā 17, notiks nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautā “Lībiešu kultūrtelpa” pieteikuma prezentācija un diskusija par turpmākajiem plāniem. “Lauku ceļotāja” prezidente Asnāte Ziemele runās par mazo etnisko kultūrtelpu attīstību un popularizēšanu kā tūrisma galamērķi, savukārt Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits prezentēs “Lībiešu kultūrtelpas” pieteikumu un aicinās …  Lasīt vairāk >

Zirās pasta pakalpojumus pielāgo pieprasījumam

2019-02-21, 10.35
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Ventspils novada Ziru pagastā no 2019. gada 13. marta tiek mainīts Ziru pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Zirās visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 13 līdz 14 tiks nodrošināti ērti pieejamajās pagasta pārvaldes telpās “Saulgriežos” vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties …  Lasīt vairāk >

Pašvaldība saņem Aizsardzības ministrijas pateicību

2019-01-18, 08.39
Ventspils novada dome saņēmusi aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa parakstītu pateicību par sadarbību un atbalstu Zemessardzes spēju stiprināšanā un pilnveidošanā. Aizsardzības ministrija trešo gadu godina uzņēmumus un iestādes, kuras atbalsta zemessargus, apbalvojot uzņēmējus, pašvaldības, mācību iestādes un citas organizācijas. Atsaucīgi darba devēji, norāda Raimonds Bergmanis, ir nenovērtējams atbalsts Zemessardzei un ikvienam zemessargam, kurš savu brīvo laiku …  Lasīt vairāk >

Amatā iecelts novada domes izpilddirektors

2019-01-18, 07.06
Ventspils novada domes sēdē pašvaldības izpilddirektora amatā iecelts pašvaldības administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis. Darbu Ventspils novada pašvaldības administrācijā Juris Krilovskis uzsāka kā iepirkumu speciālists 2010. gada 1. decembrī, savukārt kopš 2012. gada viņš bija Iepirkumu nodaļas vadītājs. Likuma Par pašvaldībām 68. panta pirmā daļa nosaka, ka izpilddirektoru dome ieceļ pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma. …  Lasīt vairāk >

Vēstures valsts 26. olimpiādes rezultāti

2019-01-08, 13.28
Attīstīt izglītojamos dziļāku vēstures izpratni, padziļinot un paplašinot pamatizglītības mācību priekšmetu “Latvijas vēsture” un “Pasaules vēsture” standartos noteiktās izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas, sekmēt skolēnu interesi un pilnveidot izpratni par Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības problēmām, veicināt demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības veidošanos – tāds bija vēstures valsts 26. olimpiādes uzdevums, kuras 9. klases …  Lasīt vairāk >