Jaunumi

Uzsākts pētījums par novada ainavām (aptauja)

2020-08-07, 11.42
2020. gada maijā ir uzsākts pētījums “Ventspils novada ainavas un to vērtības”, kura gaitā tiek kartētas un raksturotas Ventspils novada ainavas, kā arī apzinātas novada ainavu vērtības. Pētījumā tiek vērsta uzmanība ainavas dabas, kultūrvēsturiskajām un vizuālajām raksturiezīmēm, kā arī apzināts apdraudējums ainavas vērtībām un iespējas ainavu kvalitāšu celšanai. Izpēti, kas ilgs līdz augusta beigām, veic …  Lasīt vairāk >

Par koku ciršanu Piltenes pilsētā

2020-08-07, 10.30
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 17. punktu tiek rīkota publiskā apspriešana divu kastaņu nociršanai nekustamajā īpašumā Jelgavas ielā 2 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra Nr.98130050701. Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 2020. gada 14. augustam Piltenes pilsētas pārvaldē Lielā ielā 28, Piltenē, vai …  Lasīt vairāk >

Par koku ciršanu Ugālē

2020-08-07, 10.06
Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu, tiek rīkota sabiedriskā apspriešana 3 (trīs) egļu, adresē – Skolas iela 5A, (Ugāles vidusskola) (kadastra Nr. 98700120120), Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, nociršanai. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 14.08.2020. Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601, vai Ugāles …  Lasīt vairāk >

Ugāles baznīcā skanēs baroka laika mūzika

2020-08-06, 09.27
16. augustā plkst. 16 Ugāles evaņğēliski luteriskā draudze aicina uz senās mūzikas ansambļa “Riga Baroque Ensemble” koncertu. “Riga Baroque Ensemble” ir senās mūzikas grupa Latvijā, kuras dalībnieki ir specializējušies vēsturiskās mūzikas atskaņošanas interpretācijā studijās un meistarklasēs gan Mūzikas akadēmijā Latvijā, gan citās Eiropas zemēs. Ar dažādām spilgtām programmām ansamblis regulāri uzstājas senās mūzikas koncertos Latvijā …  Lasīt vairāk >

Satiksmes ierobežojumi triatlona sacensību laikā

2020-08-06, 09.18
Šo svētdien, 9. augustā, Ventspilī, Bušnieku ezera peldvietā notiks Latvijas čempionāts triatlonā. Sakarā ar sacensībām autotransporta satiksme tiks slēgta sekojošos ielu/ceļu posmos: 1. 10:40-15:30 Talsu ielā no Bangu ielas (Staldzenes ceļš) līdz Kolkas ceļam. 2. 11:20-13:05 Kolkas un Dundagas ceļu krustojums un Ventspils-Dundagas autoceļš P77 līdz Akmeņdziru ceļam. Plkst. 11:20-13:05 Kolkas un Dundagas ceļu krustojumā satiksmi …  Lasīt vairāk >

Seminārs mājražotājiem

2020-08-04, 16.23
11. augustā no plkst. 10 Jūrkalnes tautas namā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Ventspils nodaļa organizē izglītojošo bezmaksas semināru par zīmola izstrādes un attīstības nozīmi sekmīgas mājražošanas uzsākšanā un attīstībā. SEMINĀRA PROGRAMMA    Lasīt vairāk >

Pārdod īpašumu Lielā ielā 44A Piltenē

2020-08-03, 17.03
2020. gada 16. septembrī plkst. 13 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdos nekustamo īpašumu Lielā ielā 44 A, kadastra Nr. 98130030225, Piltenē, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 2 600 eiro, nodrošinājums – 260 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas …  Lasīt vairāk >

Pārdod īpašumu “Māteru skola” Ugāles pagastā

2020-08-03, 16.05
2020. gada 16. septembrī plkst. 13:40 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdos nekustamo īpašumu “Māteru skola”, kadastra Nr. 98700060154, adrese: “Māteru skola”, Māteri, Ugāles pag., Ventspils nov. Izsoles sākumcena 22 400 eiro, nodrošinājums 2 240 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju …  Lasīt vairāk >

Atklāts konkurss Piltenes vidusskolas direktora amatam

2020-07-30, 15.14
Ventspils novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000052035) izsludina atklātu konkursu Ventspils novada Piltenes vidusskolas (reģ. Nr. 4113900543, juridiskā adrese: Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, LV- 3620) direktora amatam. Prasības pretendentiem: • atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides …  Lasīt vairāk >

Užavas pagasta svētkos (fotogalerija)

2020-07-30, 14.50
Ar makšķerēšanas sacensībām “Brangais loms”, ar foto medībām dodoties kājām, velosipēdiem vai automobiļiem, ar volejbola turnīru, ar amatierteātra izrādi, sporta aktivitāšu uzvarētāju apbalvošanu un Ainara Bumbiera koncertu noslēgušies Užavas pagasta svētki.      Skatīt vairāk >

E Pakalpojumi