Jaunumi

Lūdz ģimenes pieteikties Sociālajā dienestā

2020-04-09, 13.06
Lai operatīvāk valstī izsludinātās ārkārtējā situācijā trūcīgās, maznodrošinātās, daudzbērnu un krīzes situācijā nonākušās ģimenes ar bērniem varētu saņemt pārtikas pakas, aicinām daudzbērnu ģimenes un krīzes situācijā nonākušās novadā deklarētās ģimenes līdz 15. aprīlim pieteikties Sociālajā dienestā. Par atbalstu iepriekšminētajām ģimenēm Ventspils novada domes deputāti lems domes ārkārtas sēdē 16. aprīlī.  Lasīt vairāk >

Par koku ciršanu Zlēku pagastā

2020-04-08, 11.20
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 ”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes “17. punktu, tiek rīkota sabiedriskā apspriešana 60 blīgznu nociršanai nekustamā īpašumā “Zemturi”, kadastra Nr. 98940050071, Zlēkas, Zlēku pagastā, Ventspils novadā. Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 16.04.2020 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601 vai …  Lasīt vairāk >

Zvejas atļaujas (licences) zvejniekiem izsniegs pašvaldības

2020-04-07, 13.17
7. aprīlī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) trīs noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos. Grozījumi paredz pašvaldībām tiesības izsniegt zvejniekiem zvejas atļauju (licenci) kā arī zvejas žurnālu (gadījumos, kad zvejas dati netiek reģistrēti elektroniski) …  Lasīt vairāk >

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas pieejamie pakalpojumi pandēmijas laikā

2020-04-07, 12.14
Sakarā ar Covid-19 globālo pandēmijas stāvokli pasaulē, kā arī vadoties pēc Veselības ministrijas ieteikumiem, joprojām uz laiku ir ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi Latvijas ārstniecības iestādēs. Konkrēti Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā, domājot par personāla un pacientu drošību, tika pieņemts lēmums uz laiku pārtraukt ambulatoro un plānveida pakalpojumu sniegšanu. Taču ne visi pakalpojumi ir pārtraukti, tāpēc aicinām iepazīties …  Lasīt vairāk >

Izsola zemesgabalu “Priedes 1” Akmeņdzirās

2020-04-06, 14.08
2020. gada 27. maijā plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Priedes 1”, kadastra Nr. 98660081501, adrese: “Priedes 1”, Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621. Izsoles sākumcena 1200 eiro, nodrošinājums 120 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šī paziņojuma …  Lasīt vairāk >

Izsola zemesgabalu “Upenieki” Piltenes pagastā

2020-04-06, 13.52
2020. gada 27. maijā plkst. 13.45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Upenieki”, kadastra Nr. 98330040166, Piltenes pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 2700 eiro, nodrošinājums 270 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. …  Lasīt vairāk >

Izsola zemesgabalu Smilšu ielā 1 Piltenē

2020-04-06, 13.27
2020. gada 27. maijā plkst. 13.15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu Smilšu ielā 1, kadastra Nr. 98130020118, Piltenē, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 6000 eiro, nodrošinājums 600 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz …  Lasīt vairāk >

Izsola zemesgabalu “Elzas” Piltenes pagastā

2020-04-06, 12.53
2020. gada 27. maijā plkst. 13.30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Elzas”, kadastra Nr. 98330010166, Piltenes pagastā, Ventspils novadā. Izsoles sākumcena 7000 eiro, nodrošinājums 700 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. …  Lasīt vairāk >

Jūrkalnē top brīvdabas ekspozīcija

2020-04-06, 11.13
“Vētru muzeja” ekspozīcija Jūrkalnes tautas namā pašlaik nav apskatāma, bet Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis gudro par āra ekspozīcijas veidošanu. To paredzēts iekārtot tautas nama nojumē, izrādot no jūras izskalotus senākus priekšmetus. Trīs jau ir Guntara rīcībā. Viens atvests no pludmales Vārves pagastā, tas ir apkalts koka pālis, savukārt otrs ceļu uz Jūrkalni mērojis …  Lasīt vairāk >

Izsludina konkursu lauksaimniekiem

2020-04-06, 09.32
Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē. Eitrofikācija jeb ūdens aizaugšana ar aļģēm, ko galvenokārt izraisa barības vielu noplūde, ir nozīmīgākais Baltijas jūras piesārņojuma avots. Pasaules Dabas fonds (PDF) izsludina konkursu “Baltijas jūras lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2020”, lai godinātu lauksaimniekus Latvijā un Baltijas jūras reģionā, kuri meklē risinājumus un ievieš tos praksē, mazinot …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi