Jaunumi

Aptauja par pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

2021-12-03, 09.44
Projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros Latvijas Pašvaldību savienība veic anketēšanu, lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Latvijas valstspilsētās un novados 2021. gadā. Lūdzu aizpildiet anketu ŠEIT. Šī informācija ir nepieciešama, lai pēc projekta noslēguma 2024. gadā varētu izvērtēt, vai pašvaldību politiķu un darbinieku jaunās zināšanas, …  Lasīt vairāk >

Lekcija par veselīgu uzturu

2021-12-02, 15.25
Ikkatram no mums ir sava pieredze un viedoklis par uzturu – gan veselīgu, gan neveselīgu -, tomēr bieži vien zināšanas neatspoguļojas mūsu paradumos. Paradumi ir tie, kas veido mūsu ikdienu un visvairāk ietekmē veselību. Mainot savus paradumus, varam dzīvot harmonijā ar sevi un savu ķermeni. Aicinām uz lekciju par veselīgu uzturu pieaugušajiem. Šeit zoom links:  https://zoom.us/j/98643200169?pwd=SkFtWW1yMi9vN2grYlZib0w3eVpLdz09  Lasīt vairāk >

Vienmēr aktuālie infrastruktūras sakārtošanas jautājumi 

2021-12-02, 10.56
Reģionālās vizītes laikā satiksmes ministrs Tālis Linkaits apmeklēja arī Ventspils novada domi, tiekoties ar tās vadību un runājot par tik būtiskiem jautājumiem kā ceļu pārbūvi un to nodošanu pašvaldību pārziņā.  Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks uzteica ministru par to, ka viņš jau otro reizi ieklausās novada pārstāvju teiktajā, pirmo reizi tas klātienē notika 2019. gadā. Arī šoreiz …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2021-12-02, 10.44
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 98660100034, 98660100069, 98660100009, 98660100033, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokola Nr.12, 4.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2021-12-02, 10.43
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 98660100053, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokola Nr.12, 5.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts. Publiskās apspriešanas …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2021-12-02, 10.42
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 98660100081, 98660100048, 98660100056, 98660100095, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokola Nr.12, 6.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2021-12-02, 10.41
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales un Popes pagastos, nekustamo īpašumu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 98660100076, 98660100100, 98660100110, 98660100105, 98660100098, 98660150009, 98660150097, 98660150109, 98660150089, 98660150104, 98660150060, 98660150061, 98660150051, 98660150112, 98660150017, 98660150011, 98660150015, 98660150038, 98660150108, 98660150036, 98660150107, 98660150102, 98660150171, 98560030202, 98660150117, 98660150006, 98660150128, 98660150018, 98660150099, 98660150100, …  Lasīt vairāk >

Par lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2021-12-02, 10.40
Saskaņā ar Ventspils novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu “Par lokālplānojuma Ventspils novada, Tārgales pagastā, nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 98660230051, 98660230052, 98660230053 un 98660230081 daļai, kas groza Ventspils novada teritorijas plānojumu, 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokola Nr.12, 7.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma 1.redakcija un …  Lasīt vairāk >

Ances pagastā uzstādīts jauns stends

2021-12-01, 10.14
Kad pavasarī tika izsludināts projektu konkurss “Mēs savā novadā 2021”, biedrība “SO Zigate” izlēma piedalīties tajā, lai īstenotu ieceri uzstādīt Ances pagasta centrā informācijas stendu par Ances pagastu. Projekta mērķis – sekmēt tūrisma attīstību un tūristu piesaisti, veicinot Ances pagasta teritorijas atpazīstamību, vienlaicīgi labiekārtojot vidi  Apzinājām uzņēmējus, mājražotājus, uzrunājām iestāžu vadītājus, izgatavojām un uzstādījām informācijas …  Lasīt vairāk >

Kultūras ļaužu sveicieni Adventes kalendārā

2021-12-01, 09.42
Mēs esam Ziemassvētku gaidīšanas laikā! Šis ir laiks, kurš ienes katrā mājā svētku noskaņu, ļauj sagatavoties svētku svinēšanai un ved mūs pie skaistā Ziemassvētku stāsta! Adventes kalendārs ir sena tradīcija. Tā galvenā doma – sagādāt prieku līdz pat svētkiem! Aicinām  katru dienu atvērt pa vienam lodziņam Ventspils novada kultūras ļaužu Adventes kalendārā! Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi