Jaunumi

Radio raidījumā izskan ziņas par zivsaimniecības attīstību

2021-01-25, 10.12
Ar zemāk atrodamās saites palīdzību nokļūsiet “Radio” 2 raidījumā “Radio vilks dabā”. Pagājušās nedēļas raidījuma tēma bija upes un tajās esošie zivju resursi. Ventspils novada pašvaldība ir apņēmusies nodrošināt Engures upē zušu migrācijas iespējas, līdz ar to veicot būtisku uzlabojumu gan zivsaimniecības, gan tūrisma attīstībā Usmas ezerā un tam piegulošajā teritorijā. Pašvaldība saņēma Zivju fonda …  Lasīt vairāk >

Par darbību tūrisma nozarē ārkārtas situācijas laikā  

2021-01-25, 09.52
Svarīga tautsaimniecības nozare ir tūrisms, un arī to ir ietekmējusi vīrusa Covid-19 izplatība. Janvārī pašvaldība saņēma SIA “PIZĀ” valdes locekles Ullas Fraseres iesniegumu ar lūgumu izskaidrot patlaban valstī pastāvošos ierobežojumus tūrisma nozarē, kas ieviesti, lai izvairītos no slimības izplatības. Pareiza šo ierobežojumu izpratne un atbilstošas rīcības iespējas ir aktuāls jautājums ikvienam tūrisma nozarē strādājošam uzņēmumam, …  Lasīt vairāk >

Piedāvā atbalstu biedrībām un nodibinājumiem

2021-01-22, 11.22
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības, nodibinājumus pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai, iesaistot darbā sabiedrības labā bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un bezdarbniekus ar invaliditāti. Pieteikumus pasākuma īstenošanai pieņem visas NVA filiāles visā Latvijā. Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja darbā sabiedrības labā iesaistīt centīgus palīgus. Savukārt NVA reģistrētie jaunieši …  Lasīt vairāk >

Iesniedziet idejas grūtībās nonākušo ļaužu atbalstam

2021-01-21, 17.05
Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM” (www.saimesgaldam.lv). Dalībai projektu konkursā ir aicinātas arī Kurzemes reģiona bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai sev un līdzcilvēkiem. Projektu idejas fonds gaida līdz 28. februārim. Atbalstu ieguvušās organizācijas sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas …  Lasīt vairāk >

Aicina pieteikt algu subsīdiju darbavietas bezdarbniekiem

2021-01-21, 16.37
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties algu subsīdiju atbalstam. Tā ir iespēja darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus un saņemot subsīdijas nodarbināto darba algām pirmajos sešos darba attiecību mēnešos. Atbalstam var pieteikties NVA no 2021. gada 22. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. “Algu subsīdiju atbalsta pasākuma” ietvaros darba devējs …  Lasīt vairāk >

Bezmaksas mediācijas pakalpojums ģimenēm

2021-01-19, 15.14
No 2021. gada 1. janvāra iespēja saņemt bezmaksas mediāciju ģimenes strīdos. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi arī 2021. gadā turpinās īstenot programmu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses. Programmas ietvaros tiks nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā) bez maksas. Programmas …  Lasīt vairāk >

Turpināsies projekts izglītojamo karjeras atbalstam

2021-01-18, 15.45
Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (vien. Nr. 8.3.5.0./16/I/001) īstenošana turpinās arī 2021. gadā Ugāles, Piltenes vidusskolās un Tārgales, Zūru pamatskolās 7.–12. klašu izglītojamiem ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Pedagogs karjeras konsultants – Tārgales pamatskolas pedagoģe Eva Zeltzaķe sniedz individuālas konsultācijas nākotnes karjeras izvēles jautājumos, sūtiet …  Lasīt vairāk >

Apstiprināts novada pašvaldības budžets

2021-01-15, 10.40
Ventspils novada domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2021. gada budžets. Paredzams, ka Ventspils novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2021. gadā būs 15,4 miljoni eiro. Pašvaldības kopējie izdevumi normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, tostarp pašvaldības iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai, novada teritorijas labiekārtošanai un sociālo funkciju veikšanai, 2021. gadā ieplānoti 18,23 miljoni eiro, aizdevumu pamatsummas dzēšanai – 1,93 miljoni eiro. Starpību …  Lasīt vairāk >

Aptauja – labākais tirgotājs

2021-01-15, 09.55
Lai veicinātu mūsu novada uzņēmējus – tirdzniecības vietas, ēdināšanas uzņēmumus un pakalpojumu sniedzējus, vēlamies noskaidrot, kurš jūsuprāt bijis veiksmīgākais Ventspils novada tirgotājs 2020. gadā. Izvēloties savus favorītus, lūdzu ņemt vērā kritērijus, pēc kādiem tos tālāk izvērtēs LTRK (Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera): apkalpošanas kvalitāte, sortiments, tīrība, kārtība, pieejamās akcijas, tirdzniecības/pakalpojuma sniegšanas vietas pievilcība un dizains u.c. …  Lasīt vairāk >

Latvijas 2021. gada ģeovieta – Staldzenes stāvkrasti

2021-01-14, 15.27
Biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks, popularizējot ģeoloģiju un ģeoloģiskos dabas veidojumus, nosauc Latvijas 2021. gada ģeovietu. Šogad par gada ģeovietu plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas un balsošanas rezultātā tika izvēlēti Staldzenes stāvkrasti, kas atrodas Kurzemē un ir 6 km garš jūras krasta posms uz ziemeļiem no Ventspils. Jūras viļņu erodētā krasta krauja ir krāšņa, savvaļi ainaviska un …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi