Jaunumi

Digitālajā foto darbnīcā

2020-10-20, 10.46
“Mēs jau sen to gribējām apgūt”, sacīja Popes pamatskolas skolēni, atgriežoties no Ventspils Digitālā centra, kur piedalījās radošo tehnoloģiju darbnīcā. Nodarbības laikā skolēni izvēlējās fotogrāfiju, kurā trīs līdz piecas personas izvietotas gan priekšplānā, gan otrajā plānā. Uzdevums – pārveidot fotogrāfiju tā, lai katram personāžam mainītos viņa izskats. Uzdevums sākumā liekas viegls, bet  jāievēro gan rakurss, lai …  Lasīt vairāk >

Par koka ciršanu Vārves pagastā

2020-10-20, 10.22
Pamatojoties uz 02.05.2012 Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana 1(vienas) lapegles nociršanai īpašumā “Leči 4” (kadastra Nr. 9884 010 0504) Vārves pagastā, Ventspils novadā. Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 29.10.2020. Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601, vai Vārves pagasta pārvaldē …  Lasīt vairāk >

Brauciet uz Jaunauci!

2020-10-20, 10.15
Mēs iesakām visiem, kuriem interesē pilis, muižas, to vēsture, apmeklēt Jaunauces muižu. Biedrība “Mēs – Jaunaucei” jau vairākus gadus uztur dzīvu muižas garu, realizējot dažādus projektus, atjauno muižas telpas, interjeru. Restauratori  pēta un saglabā seno, rūpīgi un lēni atjaunojot zudušo. Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 7.–9. klašu skolēni 8. oktobrī ciemojās Jaunaucē un piedalījās mācību nodarbībā “Jaunauces …  Lasīt vairāk >

Bahs joprojām nepārspēts

2020-10-20, 08.42
12. oktobrī Piltenes vidusskolas 7. un 8. klases skolēni devās uz Liepāju, lai koncertzālē “Lielais dzintars” apmeklētu koncertuzvedumu “BAHS. JOPROJĀM NEPĀRSPĒTS”. Koncertā piedalījās: Laikmetīgās dejas grupa “Buras”, Raimonds Petrauskis (taustiņi), Oskars Petrauskis (saksofons), Ernests Mediņš (sitaminstrumenti), Miks Akots (ģitāra), Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktais koris INTIS, diriģente Ilze Valce un, protams, neatkārtojamā scenārija …  Lasīt vairāk >

“Elektronikas šķiratlonā” 7 500 kilogrami elektroiekārtu

2020-10-16, 14.59
Ventspils novadā noslēdzies Latvijas Zaļā punkta kopā ar partneriem rīkotās kampaņas Latvijas “Elektronikas šķiratlons” 2. posms. Tā laikā tika nodrošināta elektroiekārtu izvešana iedzīvotāju pieteiktajās adresēs. Kopumā Ventspils novadā elektroiekārtu izvešanu bija pieteikta 57 adresēs, kurās kopā pārstrādei nodoti 7 500 kilogrami dažāda veida tehnikas. Katrs kampaņas dalībnieks elektronikas nodošanas brīdī tika reģistrēts izlozei par veikalu …  Lasīt vairāk >

Līdz 6. novembrim ir atcelti kultūras pasākumi

2020-10-16, 10.37
No 17. oktobra līdz 6. novembrim Ventspils novadā nenotiks ne tikai amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi, bet arī plānotie kultūras pasākumi. Tas tiek darīts, ievērojot veiktos grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Tas nozīmē, ka amatiermākslas kolektīvi (tajā skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi …  Lasīt vairāk >

Projekta pasākumu plāns oktobrim

2020-10-16, 10.05
Pamatojoties uz 13.10.2020. valdības lēmumu līdz 06.11.2020. plānotās nodarbības ATCELTAS. Pašvaldība turpina īstenot ESF projektu “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ” Nr. 9.2.4.2/16/I/054. 2020. gada oktobra mēneša semināru, mācību, pasākumu grafiks – skatīt šeit.  Lasīt vairāk >

Noslēgts līgums par tautas nama “Gaisma” pārbūvi

2020-10-15, 10.04
Ventspils novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “Telms” par Ugāles tautas nama “Gaisma” pārbūvi. Līgums vienā iepirkumā paredz tehniskā projekta izstrādi un būvdarbus. Deviņi mēneši atvēlēti projektēšanai, divi mēneši – ekspertīzei, kuras gaitā projektētājiem var rasties jauni uzdevumi. Savukārt pārbūvei paredzēts gads. Līdz ar to, ja darbi veiksies raiti, 2022. gada augustā varētu notikt pārbūvētā tautas …  Lasīt vairāk >

Projekts “Engures upes zivju  migrācijas iespēju uzlabošanas plāns”

2020-10-15, 09.16
Šovasar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” zinātnieki strādāja Engures upē un veica pētījumus. Pētījumu rezultātā izvērtētas Engures upes zivju migrācijas iespējas, izstrādāts pasākumu plāns Engures upes zivju migrācijas iespēju uzlabošanai un novērtēta esošo aizsprostu ietekme. Par pētījuma rezultātiem un secinājumiem interesenti varēs uzzināt 23. oktobrī plkst. 11 Usmas tautas namā (vietu skaits …  Lasīt vairāk >

Pašvaldībā maina iedzīvotāju pieņemšanas kārtību

2020-10-14, 14.14
Ievērojot Veselības ministrijas un  Slimību profilakses un kontroles centra darbinieku rekomendācijas un izvairoties no koronavīrusa izraisītas infekcijas izplatības, Ventspils novada pašvaldība maina iedzīvotāju pieņemšanas kārtību. No 19. oktobra līdz 30. novembrim speciālistus varēs apmeklēt, iepriekš pierakstoties un vienojoties par konkrētu pieņemšanas laiku. Kontaktus, lūdzu, meklējiet pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv sadaļā “Kontakti”. Dzimtsarakstu nodaļa Skolas ielā 4 …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi