Jaunumi

Radošā darbnīca  “Mana runa pārliecina”

2022-05-27, 11.31
18. maijā, pateicoties iniciatīvai “Latvijas Skolas soma”, Tārgales pamatskolas 6.–9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar improvizatoru un pasākumu vadītāju Dzintaru Rožkalnu. Balstoties uz improvizācijas teātri, meistarklasēs pārbaudītiem uzdevumiem, kā arī caur smiekliem un jokiem mēs radošajā darbnīcā ieguvām priekšstatu, kas ir publiskā runa, kā pārvarēt bailes, paust viedokli, ieinteresēt publiku un noturēt tās uzmanību.   …  Lasīt vairāk >

Sveiks olimpiāžu un konkursu uzvarētājus

2022-05-27, 09.22
1. jūnijā plkst. 18 Tārgales pamatskolā novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks un Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča uz svinīgo pieņemšanu aicinās novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētājus. Pasākumā sveiks valsts mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieci, apbalvojumus saņems skolēni par sasniegumiem starpnovadu un novada mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts un reģiona konkursos un sporta sacensībās vieglatlētikā. Svinīgajā …  Lasīt vairāk >

Atklātais čempionāts pludmales volejbolā sievietēm

2022-05-27, 09.11
Sestdien, 11. jūnijā plkst. 10:00 Popes pagasta atpūtas bāzē norisināsies Ventspils novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā sievietēm 2022. Dalībnieku iepriekšpieteikšanās līdz 9. jūnijam, sūtot sms uz 27405136 (Sandris), norādot vārdu, uzvārdu. Sacensības atbalsta: Volejbola klubs “Pope”, Fans Ventspils, Z/S “Bērziņi”, Ventspils novada pašvaldība, Popes pagasta pārvalde.  Lasīt vairāk >

Kampaņa “Pārvērt pārdrošību par drošību!”

2022-05-26, 08.58
Veselības ministrija sākusi kampaņu “Pārvērt pārdrošību par drošību!” par bērnu traumatismu un tā novēršanu: https://www.esparveselibu.lv/veselibas-ministrija-uzsak-informativo-kampanu-par-bernu-traumatisma-noversanu Tās ietvaros līdz 2023. gada vidum notiks izglītojoši pasākumi bērniem un vecākiem par traumatisma riska faktoriem un to novēršanu.  Lasīt vairāk >

Novadu apmeklē kultūras ministrs

2022-05-25, 16.32
25. maijā vizītes laikā novadā kultūras ministrs Nauris Puntulis apskatīja Popes muižas vēsturisko apbūvi un tikās ar biedrības “Popes muiža” aktīvistiem, kuri pastāstīja par savu veikumu kompleksa sakārtošanā un interjera priekšmetu atjaunošanu, kas paveikta, piesaistot finanšu līdzekļus no dažādiem avotiem, tostarp pašvaldības un valsts. Jūrkalnē ministru sagaidīja ansambļa “Maģie suiti” dziedātājas un Jūrkalnes pagasta pārvaldes …  Lasīt vairāk >

Pužiņi un tārgalnieki savāc daudz makulatūras pārstrādei

2022-05-25, 15.08
Ar lieliskiem sasniegumiem noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gada sezona. Piedaloties vairāk nekā 92 tūkstošiem bērnu no 358 izglītības iestādēm, pārstrādei nogādātas 555 tonnas 632 kg makulatūras – nevajadzīga papīra un kartona. Kurzemes reģionu konkursā pārstāvēja 58 izglītības iestādes, pārstrādei nogādājot 106,9 tonnas makulatūras, kas ir apmēram piektdaļa no …  Lasīt vairāk >

Sezonas laukstrādniekiem paplašināts īpašais nodokļu režīms

2022-05-25, 14.55
Lauku atbalsta dienests (LAD) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tie lauksaimnieki, kuri laikā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 15% apmērā, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā. Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devējiem jāizmanto LAD Elektroniskā pieteikšanās …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

2022-05-25, 14.47
Par lokālplānojumu vides pārskata projekta redakcijas atkārtotu sabiedrisko apspriešanu par 10 vēja elektrostaciju attīstību Tārgales pagastā. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA NOSAUKUMS: Pieci (5) lokālplānojumi Ventspils novada, Tārgales pagasta nekustamajos īpašumos. VIDES PĀRSKATA UN LOKĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU APRAKSTS: Vides pārskats sagatavots, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 12.05.2020. lēmumiem Nr. 4-02/28; Nr.4-02/29; Nr.4-02/30; Nr.4-02/31 un …  Lasīt vairāk >

Projekta pasākumu plāns

2022-05-24, 08.55
Pašvaldība turpina īstenot ESF projektu “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ” Nr. 9.2.4.2/16/I/054.2022. gada jūnija pasākumu plāns – skatīt šeit.  Lasīt vairāk >

Zlēcenieki aicina apmeklē Ventas svētkus

2022-05-24, 08.33
28. maijā plkst. 19 Lagzdienes pilskalnā sāksies Ventas svētki. Vispirms paredzēta sadziedāšanās ar Kasparu Petmani, pēc tam – zaļumballe ar Ilmāru un Gunti no Stendes. Šis ir sākums jaunai tradīcijai, norāda Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Zane Pamše. Kovida laikā, meklējot jaunas darba formas, kultūras darbinieces secināja, ka varētu rīkot Ventas svētkus, tā izceļot …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi