Iepirkumi

Elektroniskā dokumentu aprites sistēma

2010-12-03, 19.09
Ventspils novada pašvaldība vēlas iegādāties elektronisko dokumentu aprites sitēmu.  Plānotā sistēmas iegādes cena līdz 3000.00 Ls bez PVN.   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš     LVL     Pieteikumus iesniegt līdz 2010.g. 5.jūlijam  Kontaktinformācija- Tel. 29289073, Kaspars Lašinskis , Ventspils novada pašvaldības  IT nodaļas vecākais speciālists   …  Lasīt vairāk >

Biroja telpu noma

2010-12-03, 18.30
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu kārtībā ,Ventspils novada pašvaldība informē, ka tiks veikts iepirkums: „PAR BIROJA TELPU NOMU VENTSPILS PILSĒTĀ VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM” ID. Nr. VND2010/18 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   SIA “Ventspils biznesa centrs” 4.66/ m2     Kontaktpersona par nolikumu: Iepirkumu komisijas …  Lasīt vairāk >

Būvekspertīzes veikšana

2010-12-03, 18.25
Ventspils novada pašvaldība informē, ka tiks slēgts līgums par būvekspertīzes veikšanu. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš     LVL     Būvekspertīze nepieciešama sekojošiem tehniskajiem projektiem: 1) „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Ventavas ciemā” (projektējamais apjoms: jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 90 m3/dn būvniecība, esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, …  Lasīt vairāk >

Ugāles pagasta siltumapgādes pakalpojums

2010-12-03, 18.21
Pašvaldības SIA „Ugāles nami” vēlās pirkt pakalpojumu par siltumapgādi Ugāles pagasta Ugāles ciemā. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš     LVL     kontakti: Pašvaldības SIA „Ugāles nami”,reģ.Nr.: 41203017566 Adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615  Pašvaldības SIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētāja Gita Auna, tel.nr.:29717795 …  Lasīt vairāk >

Užavas pagasta pašvaldības autoceļa rekonstrukcija

2010-12-03, 18.16
  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā, Ventspils novada pašvaldība informē, ka tiks veikts iepirkums:   „Pašvaldības autoceļa „Lejiņas — Jūrmala” otrā posma rekonstrukcija Užavas pagastā” ID. Nr. VND 2010/17- ELFLA Paredzamā līgumcena līdz LVL 63802.00   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   SIA “Ceļu, tiltu būvnieks” …  Lasīt vairāk >

Šķeldas piegāde apkures sezonai

2010-12-03, 18.05
ŠĶELDAS PIEGĀDE 2010./2011.G. APKURES SEZONAI ID. Nr. VND2010/16  ATKLĀTS KONKURSS Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   SIA “Bērzi Plus” 5.65 LVL/m3(Tārgale) 5.78 LVL/m3(Piltene) 6.37 LVL/m3(Usma) 5.78 LVL/m3(Jūrkalne)    Kontaktpersona par nolikumu: Iepirkumu komisijas sekretāre Guna Punkstiņa Tel.nr. 63629492, 20010652 e-pasts : [email protected] Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret …  Lasīt vairāk >

Piltene, grants piegāde autoceļam

2010-12-03, 18.01
  Piltenes pilsētas pārvalde slēgs līgumu par grants piegādi pašvaldības autoceļu vajadzībām. Paredzamais apjoms- 825 kb.m Paredzamā līgumcena 5000.00 Ls   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   SIA “Latta” 3712.50 LVL       Kvalitātes prasības  Kontaktpersona- Piltenes pilsētas komunālās saimniecības vadītājs Aigars Kress, tālrunis 63607139, 26820888  Lasīt vairāk >

Kurināmā iegāde apkures sezonai

2010-12-03, 17.57
ATKLĀTS KONKURSS „KURINĀMĀ IEGĀDE VENTSPILS NOVADA PAGASTU PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2010./2011.G. APKURES SEZONAI” ID. Nr. VND2010/15 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   A/S “Latvijas valsts meži” (malka-Puze) Z/S ‘Rozītes”  (šķelda-Puze)  A/S “Latvijas valsts meži”(malka-Vārve) 14.00 LVL/m3 5.74 LVL/m3 14.00 LVL/m3    Kontaktpersona par nolikumu: Iepirkumu komisijas sekretāre Guna Punkstiņa …  Lasīt vairāk >

Ances , Užavas pagastu kurināmā iegāde apkures sezonai

2010-12-03, 17.50
Saskaņa ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā Ventspils novada pašvaldība informē, ka tiks veikts iepirkums: „KURINĀMĀS MALKAS IEGĀDE ANCES UN UŽAVAS PAGASTU PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2010.GADAM” ID. Nr. VND2010/14 Paredzamā līgumcena līdz LVL 20000.00   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   A/S “Latvijas valsts meži” 14.00 LVL/m3     …  Lasīt vairāk >

Popes pagasta rekreācijas un sporta infrastruktūras tehniskais projekts

2010-12-03, 17.47
Popes pagasta pārvaldes iepirkums   Popes pagasta pārvalde slēgs līgumu par „Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” tehniskā projekta izstrādi. Paredzamā līgumsumma līdz LVL 3000 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš     LVL     Kontaktpersona: Popes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Krauze, telef. 63681086; mob. telef. …  Lasīt vairāk >