Iepirkumi

Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija

2011-02-10, 21.20
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija, 2.kārta”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/7 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 03.03.2011 SIA “Samrode”  23956.87 LVL     Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  …  Lasīt vairāk >

Jūrkalnes Tautas nama rekonstrukcija

2011-02-10, 08.27
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu „Jūrkalnes tautas nama rekonstrukcija”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/6 ELFLA Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL     Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  15.martam plkst.10:00, Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanas projektēšana

2011-01-27, 15.00
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Projektēšanas pakalpojumi projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/5 KPFI Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš Bez rezultāta LVL    Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231 Piedāvājumu …  Lasīt vairāk >

Piltenes dzeramā ūdens un kanalizācijas uzlabošanas būvuzraudzība

2011-01-13, 08.02
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Projekta „Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas uzlabošana Piltenes pilsētas teritorijā” būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/3 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš Pārtraukts         Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – …  Lasīt vairāk >

Vārves ciema ūdensapgādes un kanalizācijas būvuzraudzība

2011-01-12, 15.22
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Būvuzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbiem Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā” 1.kārta – Prioritārā investīciju programma”, ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/2 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš 11.03.2011 …  Lasīt vairāk >

Ventavas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas būvuzraudzība

2011-01-12, 14.41
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Būvuzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves ūvdarbiemVentspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/1 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš LVL  Kontaktpersonas: Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis –   tālrunis  63629492, mob.tālrunis …  Lasīt vairāk >

Blāzmas ciema ūdenssaimniecības tehniskais projekts

2010-12-03, 21.58
Saskaņa ar Publisko iepirkuma likumu Ventspils novada pašvaldība informē, par iepirkumu  „VENTSPILS NOVADA PUZES PAGASTA BLĀZMAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” ID. Nr. VND 2010/29-ERAF  Paredzamā līgumcena līdz Ls 19 563.60 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš 29.11.2010 SIA „Firmus Design and Construction” 5050.00  LVL     Kontaktpersonas : par nolikumu –  …  Lasīt vairāk >

Ziru pagasta ūdenssaimniecības tehniskais projekts

2010-12-03, 21.51
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  8.1 panta noteiktajā kārtībā  „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Ziru pagasta Ziru ciemā” ID. Nr. VND 2010/28-ERAF Paredzamā līgumcena  Ls 5200.00 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš 24.11.2010 SIA „Inženiertehniskie projekti”  5141.52  LVL      Kontaktpersonas : par nolikumu –  …  Lasīt vairāk >

Zūru ciema ielu apgaismojuma tīkls

2010-12-03, 21.36
Ventspils novada domes Iepirkuma komisija informē, ka tiks veikts iepirkums:  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMS 8.1 PANTA KĀRTĪBĀ „Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā” Identifikācijas Nr.VND2010/27 Paredzamā līgumcena Ls 67 000.00 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš 02.12.2010 SIA “Talsu spriegums”  33007.52  LVL     Kontaktpersona: Tehniska rakstura jautājumos …  Lasīt vairāk >

Usmas Tautas nama rekonstrukcijas tehniskais projekts

2010-12-03, 21.29
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „ Tehniskā projekta izstrāde – Usmas pagasta tautas nama „Ausekļi” rekonstrukcija” ID. Nr. VND 2010/26-ELFLA  Paredzamā līgumcena Ls 4100.00 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   Pilnsabiedrība “Firmus- Arhitektūra”  4000.00 LVL   Kontaktpersonas : par nolikumu –  Guna …  Lasīt vairāk >