Iepirkumi

Tārgale. Gājēju tilts

2019-06-06, 14.17
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Gājēju tilta pār Irbes upi pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Tārgales pagastā Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/16. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. nr. 26643261; faksa nr. 63622231. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.gov.lv līdz 2019. gada 25. jūnijam plkst. 10:00. …  Lasīt vairāk >

Novads. Šķeldas piegāde pašvaldības struktūrvienībām

2019-05-29, 15.14
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Šķeldas piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vajadzībām 2019./2020. g. apkures sezonai”.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/15. Kontaktpersona: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected] Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.gov.lv līdz 2019. gada 2. jūlijam plkst. 10.00. Nolikumu skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22054  Lasīt vairāk >

Ugāle. Rotaļu nojumju un elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

2019-05-22, 14.24
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “BĒRNU ROTAĻU NOJUMJU UN ROTAĻU ELEMENTU IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA PII”LĀCĪTIS”, UGĀLĒ VENTSPILS NOVADĀ”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/14. Kontaktpersonas:  jautājumos par iepirkuma priekšmetu un uzstādīšanu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers – tālr. 63629457, 26632883, e-pasts: [email protected], jautājumos par iepirkuma procedūru: Mārtiņš …  Lasīt vairāk >

Novads. Malkas piegāde

2019-05-17, 14.06
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Malkas piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vajadzībām 2019./2020. g. apkures sezonai”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/13. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492 Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 28. maijam plkst. 10.00 Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, …  Lasīt vairāk >

Vārve. Auto stāvlaukuma būvniecība

2019-05-14, 08.44
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Auto stāvlaukumu būvniecība pie dzīvojamām mājām “Centrs 4” un “Centrs 7”, Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā” ar iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/12. Kontaktpersonas:   jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers – tālr. 26632883, Vārves pagasta …  Lasīt vairāk >

Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

2019-04-15, 13.47
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana” ar iepirkuma identifikācijas Nr. VND2019/11. Kontaktpersonas: Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, tālr. 29478380, 63629418, e-pasts: [email protected] Par iepirkuma procedrūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492, …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Vidusskolas aktu zāles pārbūve

2019-03-29, 13.14
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas aktu zāles pārbūve Skolas ielā 5a, Ugāles pagasts, Ventspils novads”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/10. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs, tālr. 27872765, e-pasts: [email protected]; Ugāles vidusskolas direktora …  Lasīt vairāk >

Novads. Novada ceļu uzturēšana vasarā

2019-03-22, 14.40
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasarā 2019. gadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/9. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (tehnisko specifikāciju) – Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedrūru – Guna Punkstiņa, …  Lasīt vairāk >

Novads. Autotransporta Octa un Kasko apdrošināšana

2019-03-12, 13.30
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšana” ar iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/7. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma procedrūru: Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected] Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 26. marta plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, …  Lasīt vairāk >

Piltene. Sporta aprīkojuma iegāde

2019-03-07, 14.03
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Sporta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/6. Kontaktpersonas – Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Jolanta Ziemele, tālr.22046833, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkuma speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected] Piedāvājumu iesniegt …  Lasīt vairāk >