Iepirkumi

Piltene. Teritorijas labiekārtošana Rožu ielā

2020-05-27, 20.38
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta kunkursa “Teritorijas labiekārtojums Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4 Piltenē, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2020/25. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Piltenes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Kress, tālr. 26820888, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] Pretendenti piedāvājumus var iesniegt …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Brīvdabas vingrošanas kompleksa labiekārtošana

2020-05-20, 13.57
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Brīvdabas vingrošanas kompleksa, trenažieru un labiekārtošanas elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ugālē, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr.VND2020/24 Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja Helēna Mendrišora, tālr. 29506686, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, …  Lasīt vairāk >

Novads. Grants un uzlabotas grunts ceļu remonts

2020-05-13, 12.23
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Iesēdumu bedrīšu un izskalojumu remonts grants un uzlabotas grunts ceļos Ventspils novada pašvaldībā” ar identifikācijas Nr.VND2020/23. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālrunis 29187310, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālrunis25703900, e-pasts: [email protected] Pretendenti piedāvājumus …  Lasīt vairāk >

Novads. Rotaļu elementu piegāde

2020-05-08, 14.25
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Rotaļu elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr.VND2020/22. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālrunis 26632883, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris – tālr.25703900, e-pasts: [email protected] Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS …  Lasīt vairāk >

Novads. Autoceļu remonts

2020-05-06, 16.28
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības autoceļu remonts 2020./2021. gadā” ar identifikācijas Nr. VND2020/21. Kontaktpersonas: – Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālr. 29187310, e-pasts : [email protected] – Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Tautas nama pārbūve

2020-04-28, 11.16
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Ugāles tautas nama “Gaisma” pārbūve Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs VND2020/20 Kontaktpersona: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts: [email protected] Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 19. maijam plkst. 10:00 elektronisko iepirkumu …  Lasīt vairāk >

Novads. Nekustamo īpašumu vērtēšana

2020-04-21, 16.58
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. Pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām” ar identifikācijas Nr.VND2020/19. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Gita Horste, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris – tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] Pretendenti piedāvājumus var …  Lasīt vairāk >

Novads. Elektroenerģijas iegāde

2020-04-16, 16.35
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursu “ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2020/17 Kontaktpersona: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, e-pasts: [email protected] Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/36612  līdz 2020. gada 5. maijam plkst. 10:00. Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/36612  Lasīt vairāk >

Ugāle. Fasādes atjaunošana “Mežrūpnieki”

2020-04-09, 12.39
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Vienkāršotā fasādes atjaunošana “ Mežrūpnieki” Ugāles pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr.VND2020/18. Kontaktpersonas Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris – tālr.25703900, e-pasts: [email protected] Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS e-iepirkumu …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne. Zivju ceļa izbūve Rīvas upē

2020-04-06, 14.38
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Zivju ceļa izbūve Rīvas upē Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2020/16 INTERREG. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis, tālr. 26384455, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts: [email protected] Pircēja profila adrese: …  Lasīt vairāk >