Projekti – aktualitātes

Atsākušies būvdarbi Rūpnīcas ielā 6 Ugālē

2020-06-30, 09.28
Ventspils novada pašvaldība informē, ka objektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rūpnīcas ielā 6, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” būvdarbi ir atsākušies un turpinās jau trešo nedēļu, lai Ugāles pagasta Rūpnīcas 6 ēkas 1. un 2. stāvā izveidotu grupu dzīvokļus 8 personām. Objektā būvdarbus veica SIA “Ostas celtnieks, būvuzraudzību SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību SIA “JOE”, …  Lasīt vairāk >

Jauni līdaku mazuļi Usmas ezerā

2020-06-17, 08.52
2020. gada aprīļa beigās Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda padome apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības iesniegto projektu “Zivju resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā 2020” par 40 479 līdaku mazuļu svarā no 5 līdz 20 gramiem ielaišanu Usmas ezerā. Usmas ezerā regulāri tiek veikta vērtīgo zivju sugu mazuļu ielaišana ar Zivju fonda un pašvaldības finansējumu, piem. …  Lasīt vairāk >

Aicina pieteikties jauno mākslinieku radošo darbnīcu dienās

2020-06-17, 08.21
Kas? Ventspils novada jauno mākslinieku radošo darbnīcu dienas VNJMPA. Kur? Ventspils novada, Puzes pagasta Stiklos, “Annahites pils” dārzā. Kad? 2020. gada 7. un 8.augustā “VNJMPA” ir divu dienu garš radošo darbnīcu pasākums Ventspils novada, Puzes pagasta Stiklos, “Annahites pils” dārzā, kura laikā jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem būs iespēja izveidot āra instalāciju izstādi, …  Lasīt vairāk >

Zirās ierīkos sporta laukumu

2020-06-16, 08.26
2020. gada 28. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000008, kā mērķis ir veicināt kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida aktivitātēm nepieciešamās publiskās infrastruktūras pieejamību ikvienam Ziru pagasta iedzīvotājam, jo īpaši bērniem un jauniešiem, veicot mūsdienīga sporta laukuma ar …  Lasīt vairāk >

Atjaunos tiltu pāri Irbes upei

2020-06-12, 11.13
Šoruden Tārgales pagastā atjaunos gājēju un velobraucēju tiltu pāri Irbes upei, tādējādi starptautiskajā garās distances pārgājienu maršrutā “Jūrtaka” iekļautais objekts būs pieejams visiem, kas iecienījuši atpūtu brīvā dabā. To varēs izmantot arī starptautiskā velo maršruta “EuroVelo 13” un “EuroVelo 10” veicēji. Trošu tilts ir vienīgā šāda veida celtne Ziemeļkurzemē, un ir svarīgs infrastruktūras objekts pie …  Lasīt vairāk >

Veiks pētījumus Ilziķu ezeram

2020-05-29, 10.20
2020. gada aprīļa beigās Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda padome apstiprināja Ventspils novada pašvaldības iesniegto projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Ventspils novada ILZIĶU ezeram”. Šīs vasaras laikā SIA “Saldūdeņu risinājumi” zinātnieki strādās Usmas pagasta Ilziķu ezera teritorijā, lai ievāktu datus: 1. par ezera ūdens kvalitāti (barības vielu saturu) ar nolūku identificēt ezera ūdens “ziedēšanu” ietekmējošos …  Lasīt vairāk >

Izvērtēs zivju migrāciju Engures upē

2020-05-29, 10.11
2020. gada aprīļa beigās Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda padome apstiprināja Ventspils novada pašvaldības iesniegto projektu “Engures upes zivju migrācijas iespēju uzlabošana plāns”. Šīs vasaras laikā līdz 31.10.2020. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” zinātnieki strādās Engures upes teritorijā, lai veiktu: 1) ihtiofaunas uzskaiti augšpus un lejpus aizsprostiem, veicot zveju vismaz trīs …  Lasīt vairāk >

Zūru ciemā tiks veikti labiekārtošanas darbi

2020-05-19, 16.03
2020. gada 18. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Zūras – bērniem un jauniešiem!” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000009, kā mērķis ir radīt Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema iedzīvotājiem un to viesiem, jo īpaši bērniem un jauniešiem, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sportojot vai atpūšoties svaigā gaisā, ierīkojot strītbola – basketbola …  Lasīt vairāk >

Atsāk piekrastes sakopšanas darbus

2020-05-19, 15.47
Jau trešo gadu pēc kārtas Ventspils novada piekrastes sakopšanas darbus finansēs Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” līdzfinansēta projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Nr. 1-08/31/2019 ietvaros. Šī projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī …  Lasīt vairāk >

Labiekārtos Dokupes ciema teritoriju

2020-05-13, 16.06
2020. gada 8. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Dokupes ciema labiekārtošana” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000006, kā mērķis ir nodrošināt Tārgales pagasta Dokupes un tuvējo ciemu iedzīvotāju un viesu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un bērnu fizisko aktivitāšu vairošanu, kā arī veicināt ciema kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, ierīkojot brīvā laika pavadīšanas …  Lasīt vairāk >