Projekti – aktualitātes

Ugālē iekārtots vingrošanas laukums

2021-01-14, 12.59
Ugāles pagastā, īstenojot projektu “Mēs par veselīgu Ugāli”, ir uzstādīti seši āra trenažieri, astoņi ielu vingrošanas rīki ar drošības segumu, divi soliņi un atkritumu urna. Aprīkojums paredzēts dažādai slodzei, lai sev piemērotu spētu atrast ikviens – neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības. Laukums atrodas pie sporta manēžas, un kopš šīs būves atjaunošanas pagastā būtiski pieaugusi …  Lasīt vairāk >

Ugālē top āra trenažieru un ielu vingrošanas laukums

2021-01-04, 09.38
Ugālē pie sporta manēžas sākušies būvdarbi – kas tur notiek? Ventspils novada pašvaldība īsteno projektu “Mēs par veselīgu Ugāli”. Tā mērķis ir nodrošināt sporta aktivitāšu iespējas Ugāles pagasta iedzīvotājiem un pagasta apmeklētājiem, ierīkojot āra trenažieru un ielu vingrošanas laukumu Ugāles pagastā, Skolas ielā 5a. Tādējādi šī vieta būs labiekārtota un sakārtota, nodrošinot iespēju ikvienam, kas to …  Lasīt vairāk >

Popes vertikāle

2021-01-04, 09.00
Realizēta vides objekta izveides 1. kārta – izstrādāta koncepcija, skices un atrasti tehniskie risinājumi idejas īstenošanai. Pie ieejas Popes brīvdabas estrādē mākslinieks Ernests Vītiņš iecerējis stikla krāvuma tehnikā veidot skulptūru, kas, levitējot virs plašā horizonta, simbolizēs gan gaismas bāku, gan dzīvības avotu – pa centrālo skulptūras meridiānu ūdenim ceremoniāli izlaužoties virszemē, tas lejup ritēs pa …  Lasīt vairāk >

Ir atjaunots tilts pāri Irbes upei

2020-12-28, 17.47
Priecīga ziņa šajā laikā saņemta no Tārgales pagasta – ir atjaunots tilts pāri Irbes upei. Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, un to droši var izmantot, atceroties, ka vienlaikus uz tā var atrasties ne vairāk kā astoņas personas. Nu starptautiskajā garās distances pārgājienu maršrutā “Jūrtaka” iekļautais tilts pieejams visiem, kas iecienījuši atpūtu brīvā dabā. To varēs izmantot …  Lasīt vairāk >

Izveidots pasaku kalendārs

2020-12-21, 16.27
Realizējot Ventspils pašvaldības projektu “Jaunietis darbībā – 2020”, sagatavots “Pasaku kalendārs 2021”. Kalendārs veidots kā veltījums Zūru pamatskolas 185. jubilejai. Kalendārā apkopotas skolotājas – rakstnieces Gaidas Laudānes ( Pūpolvalkas) pasakas par gada mēnešiem. Pasakas ilustrējuši Zūru pamatskolas skolēni un skolas absolventi.  Lasīt vairāk >

Pašvaldība atbalsta biznesa idejas (video)

2020-12-21, 16.06
Kopš 2014. gada Ventspils novada pašvaldība rīko projektu konkursu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai “Solis”. Šajā laikā atbalstīti 63 projekti, visaktīvāk pasākumā piedalījušies tārgalnieki, ugālnieki un piltenieki. Kurzemes Televīzijas sagatavotajā sižetā var uzzināt, kā finansējumu likuši lietā jūrkalnieki: Taiga Reķe un Jēkabsonu ģimene.  Lasīt vairāk >

Gerkes Popē atver veikaliņu

2020-12-15, 17.03
Sanda un Kristīnes Gerku ģimenē šodien ir svētki, jo Popē atvērts veikals, kurā tirgo pašu saimniecības produktus. Pārdevējas lomu uzņēmusies Kristīne, bet Sandis ir tas, kurš vāra sīrupus, gatavo čatniju, konfektes, sieru un sagataves zupām, kaltē sēnes un nātres… Mājražošanu pirms trim gadiem Sandis sāka ar sieru siešanu, arī tagad tas ir pieprasīts produkts, pamazām …  Lasīt vairāk >

Turpinās Irbes tilta atjaunošanas darbi

2020-12-03, 10.36
Tārgales pagastā turpinās 5. oktobrī uzsāktie Irbes tilta atjaunošanas darbi. Pa šo laiku ir demontēts vecais tilts, izzāģēti traucējošie koki un krūmi, noņemta augsne, lai varētu uzstādīt krasta balstus, iedzīti tērauda skrūvpāļi krasta balstiem un izbūvēti krasta un upes piloni, ietves sijas un klāja konstrukcijas. Pēc darbu pabeigšanas tilta abos galos uzstādīs informatīvas zīmes par …  Lasīt vairāk >

Noslēgti līgumi Dokupes ciema labiekārtošanas darbu veikšanai

2020-10-26, 17.00
2020. gada 8. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Dokupes ciema labiekārtošana” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000006, kā mērķis ir nodrošināt Tārgales pagasta Dokupes un tuvējo ciemu iedzīvotāju un viesu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un bērnu fizisko aktivitāšu vairošanu, kā arī veicināt ciema kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Dokupes ciema “Dokupīte” tiks …  Lasīt vairāk >

Pabeigti būvdarbi Zlēku ciema “Vecās pagastmājas dārzā”

2020-10-26, 16.48
2019. gada 11. jūnijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 19-08-AL17-A019.2203-000003 “Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā” apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai. Būvdarbi objektā ir noslēgušies. Projekta mērķis bija sakopt un labiekārtot Ventspils novada Zlēku pagasta centra teritoriju aptuveni 1,7 ha platībā, sakārtojot infrastruktūru sabiedrisko un …  Lasīt vairāk >