Projekti – aktualitātes

Deputāti iepazīstas ar realizētajiem projektiem (video)

2020-02-26, 15.43
Ventspils novada domes deputāti un Attīstības nodaļas speciālisti apskatīja realizētos 2019. gada projektus, kuri saņēma pašvaldības finansējumu projektu konkursos “Solis 2019” un “Mēs savā novadā 2019”.  Lasīt vairāk >

Vingrošanas nodarbības novadā

2020-02-14, 09.38
Eiropas Sociālā fonda “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ” projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/054 no 2020. gada janvāra uzsāktas vingrošanas nodarbības. Katrā pagastā plānotas četras nodarbības 1,5 h garumā, kuru mērķis ir iemācīt izvingrināt savu ķermeni pareizi, nenodarot kaitējumu veselībai. Zlēku pagastā janvārī jau notikušas četras nodarbības, kuras vadīja fitnesa trenere no Kuldīgas Malda Ruņeniece, citos pagastos nodarbības …  Lasīt vairāk >

Vējturu nams pieteikts diviem konkursiem

2020-02-13, 12.16
Jūrkalnē uzceltā dabas koncertzāle Vējturu nams izvirzīta diviem konkursiem. Tā pieteikta skatei “Gada labākā būve Latvijā 2019” un konkursam “Latvijas Būvniecības gada balva 2019”. Skates “Gada labākā būve Latvijā 2019” žūrija – 48 būvniecības nozares eksperti no 24 nozares organizācijām – izvirzīja skates otrajai kārtai 85 būves. Skates otrajā kārtā, kas ilgs visu februāri, žūrija …  Lasīt vairāk >

Slēgs līgumu par būvdarbu uzsākšanu Zlēku ciemā

2020-02-04, 08.55
2019. gada 11. jūnijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 19-08-AL17-A019.2203-000003 “Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā” apstiprināšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir sakopt un labiekārtot Ventspils novada Zlēku pagasta centra teritoriju aptuveni 1,7 ha platībā, sakārtojot infrastruktūru sabiedrisko …  Lasīt vairāk >

Projekts sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai

2020-01-10, 10.16
Ventspils novada pašvaldība 16.12.2019. noslēdza Vienošanos 9.3.1.1./19/I/002 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Ventspils novada Ugāles pagastā”. Projekta mērķis: Attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru, izveidojot grupu dzīvokļus 8 personām Ventspils novada Ugāles pagastā. Latvijā ir izplatīta prakse personas ar garīgās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām ievietot …  Lasīt vairāk >