Iepirkumi

Piltene.Būvuzraudzība stadionam

2016-12-02, 09.17
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Būvuzraudzība Piltenes vidusskolas sporta infrastruktūras uzlabošanai – Piltenes stadiona pārbūves 1. un 2. būves kārtai.  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/84.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
   Iepirkums pārtraukts!      adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas:
Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr. 63629492, 29145212, e-pasts: j[email protected].
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 13.decembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domes telpās Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.