VideoGuard

Noslēgusies dalība projektā VideoGuard

2020-01-07, 14.57
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts Nr. LLI-258 “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard). Projekta budžets Ventspils novada pašvaldībā: 9140,39 Eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 7769,33 Eiro, bet Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums – 1371,06 Eiro (15%). Projekta īstenošana sākās 2018.gada 1.jūnijā un ilga 18 mēnešus …  Lasīt vairāk >

Noslēdzies video novērošanas kameru iepirkums

2019-07-15, 16.41
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta Nr. LLI-258 “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard) ietvaros Ventspils novada pašvaldībā ir noslēdzies video novērošanas sistēmu iegādes iepirkums, kurā par uzvarētāju atzīts SIA “Mondot” piedāvājums ar paredzamo līguma summu 7 506,11 eiro bez PVN. Projekta ietvaros Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Projekts VIDEOGUARD

2018-06-27, 12.07
  Lasīt vairāk >

Uzsākas projekts VideoGuard

2018-05-31, 17.20
   2018. gada 29. maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”/ “Installation of video security surveillance …  Lasīt vairāk >