Noslēgusies dalība projektā VideoGuard

Noslēgusies dalība projektā VideoGuard

2020-01-07, 14.57

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts Nr. LLI-258 “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard).
Projekta budžets Ventspils novada pašvaldībā: 9140,39 Eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 7769,33 Eiro, bet Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums – 1371,06 Eiro (15%). Projekta īstenošana sākās 2018.gada 1.jūnijā un ilga 18 mēnešus – līdz 2019.gada 30.novembrim.
Visas projekta publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Ventspils novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu .
Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu.