“PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvu konkursa rezultāti

“PuMPuRS” jaunatnes iniciatīvu konkursa rezultāti

2020-06-01, 14.46

2020. gada 4. martā Ventspils novada pašvaldība izziņoja atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.
Novadam tika piešķirtas 5 projektu kvotas. Konkursa noteiktajā termiņā – līdz 23. aprīlim tika saņemti 6 projektu pieteikumi, no tiem 4 apstiprināti.
Apstiprinātie projekti ir biedrības “Izaugsmes matrica” projekts “Pats SEV pavēlnieks”, biedrības “Jātnieku sporta klubs “Demora”” projekts “Zirgu spēks”, biedrības “Piedzīvojuma gars” projekts “Klases stunda. Skolas līnija. EZIS TĀRGALE” un biedrības Attīstības fabrika” projekts KickOff jauniešu attīstībai”.
Katram projektam finansējums ir 4 600 eiro, ko 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.
Projektus plānots īstenot no 2020. gada septembra līdz 2021. gada maijam.
Konkurss tiek organizēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, saskaņā ar Ministru Kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumu” īstenošanas noteikumiem” un Ventspils novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra domes lēmumu (Nr.59, 15.§) “Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu”.
Konkurss tiek organizētas, lai sasniegtu abus ESF 8.3.4.0/16/I/001 projektā noteiktos mērķus:
• 1) palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
• 2) iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes
Izglītības darba speciāliste, projekta koordinatore
Skaidrīte Diebele

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm