Projekts karjeras atbalstam izglītojamajiem

Projekts karjeras atbalstam izglītojamajiem

2017-07-13, 06.00
Nac att plans ES16

   Ventspils novada pašvaldība 2017. gada 3. martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

Ventspils novada pašvaldība

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi   Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.   specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam   izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un   profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un   profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras   atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta   pasākumu īstenošanas jautājumos”.

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas,   karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta   īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados   un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības   iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības   iestādes)

Ugāles vidusskola; Piltenes vidusskola; Zūru pamatskola; Tārgales   pamatskola.

Projektā

neiesaistītās izglītības iestādes

Puzes pamatskola, Ances pamatskola, Užavas pamatskola, Popes pamatskola

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

2017. gada 3. marts – 2020. gada 30. decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts   uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo   finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši   izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

Kontaktinformācija

Attīstības nodaļas projektu vadītāja Kristīne Strika,

Tālr. 25633900, e-pasts: [email protected] 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm