Iepirkumi

Novads. Ceļu attīrīšana no sniega

2021-10-07, 14.13
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Ventspils novada pašvaldības ceļu (ielu) mehanizētā attīrīšana no sniega  ziemas sezonā 2021/2022. gadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/49.  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālr. 29187310, e-pasts:  [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, …  Lasīt vairāk >

Usma. Elektroapgaismojuma atjaunošana

2021-09-21, 15.23
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā, piemērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības “Elektroapgaismojuma tīkla atjaunošana Usmas pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2021/48. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters, tālr. 29287631,  e-pasts: e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne. “Ugunspļava” ūdensvada, kanalizācijas izbūve

2021-09-10, 17.11
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Ūdensvada, kanalizācijas tīklu izbūve, sanitārā mezgla uzstādīšana dabas un atpūtas parkā “Ugunspļava”, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2021/47 EJZF. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis, mob.tālr.26384455,  e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils …  Lasīt vairāk >

Užava. Alekši-Silkrogs brauktuves virsmas atjaunošana

2021-09-09, 16.15
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Pašvaldības autoceļa Uz-30 “Alekši–Silkrogs” posma no 0,87 km līdz 3,97 km brauktuves virsmas atjaunošana Užavas pagastā, Ventspils novadā”.  Identifikācijas Nr. VND2021/46.  Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālr. 29187310, e-pasts – [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: …  Lasīt vairāk >

Usma. Elektroapgaismojuma atjaunošana

2021-09-09, 09.52
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Elektroapgaismojuma tīkla atjaunošana Usmas pagastā, Ventspils novadā”. Identifikācijas Nr.VND2021/45. PĀRTRAUKTS, konstatēta kļūda Tehniskajā specifikācijā  Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters, tālr. 29287631, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. …  Lasīt vairāk >

Vārve. Ceļa brauktuves atjaunošana

2021-08-31, 15.05
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu atklāta konkursa kārtībā “Pašvaldības autoceļa Va-45 “Skolas iela” brauktuves virsmas atjaunošana un Va-80 “Skolas ēdnīcas ceļš” brauktuves pagarināšana Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2021/44. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālr. 29187310, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne. Kanalizācijas tīklu izbūve Ugunspļavā

2021-08-12, 16.07
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Ūdensvada, kanalizācijas tīklu izbūve, sanitārā mezgla uzstādīšana dabas un atpūtas parkā “Ugunspļava” Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas  Nr. VND 2021/43 EJZF. (Pārtraukts, kļūda tehniskajā specifikācijā) Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis, tālr. 26384455, e-pasts: [email protected] Jautājumos …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne. Autoceļa “Centra pludmale” izbūve

2021-08-10, 17.20
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Pašvaldības autoceļa J-31 “Centra pludmale” izbūve, piekļuves uzlabošana Baltijas jūras pludmalei Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/42 EJZF. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis, tālr. 26384455, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Užava. Autoceļu brauktuves pārbūve

2021-08-05, 15.57
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Pašvaldības autoceļa Uz-28 “Lejiņas–pludmale” no 2,32 līdz 3,20 km un pašvaldības autoceļa Uz-35 “Lībciems–Vārnas–pludmale” no 0,00 līdz 0,41 km brauktuves pārbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas  Nr. VND 2021/41 EJZF. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Užavas pagasta pārvaldes vadītāja Laima …  Lasīt vairāk >

Ziras. Užavas upes tilta atjaunošana

2021-08-04, 15.18
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Tilta pār Užavas upi  atjaunošana Ziru pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2021/40. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālr. 29187310, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts:  [email protected] Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 3. septembra plkst. 10:00. …  Lasīt vairāk >