Iepirkumi

Novads. Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm

2021-07-01, 16.01
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Pārtikas produktu piegāde Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēm”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2021/32. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Izglītības nodaļas vadītāja Aina Klimoviča,  tālr.  29167302, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists, Mārtiņš Stūris, tālr.  25703900, e-pasts: [email protected] Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 3. augustam …  Lasīt vairāk >

Ance. Autoceļa brauktuves virsmas atjaunošana

2021-06-30, 15.13
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Pašvaldības autoceļa A-01 “Ance–Lazdaines” posma no 1,32 km līdz 2,52 km brauktuves virsmas atjaunošana Ances pagastā, Ventspils novadā”. Identifikācijas Nr. VND2021/34. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs,  tālr.  29187310, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu …  Lasīt vairāk >

Novads. Izglītojamo pārvadājumi

2021-06-29, 15.07
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Izlītojamo pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2021./2022. mācību gadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/33. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts: [email protected] Pretendenti piedāvājumus var iesniegt …  Lasīt vairāk >

Zlēkas. Brauktuves seguma pārbūve

2021-06-16, 14.49
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Pašvaldības autoceļa ZL-29 “Vilnīši” no 0,00 līdz 0,70 km brauktuves seguma pārbūve Zlēku pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/31. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālr. 29187310, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas …  Lasīt vairāk >

Piltene. Pamatskolas telpu un jumta remonts

2021-06-07, 16.07
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Piltenes pamatskolas telpu un jumta remonts”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/28. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālr. 26632883, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376  Piedāvājumus iesniegt līdz 2021. gada …  Lasīt vairāk >

Novads. Bērnu rotaļu elementu izgatavošana

2021-06-04, 16.26
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Bērnu rotaļu elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/27. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālr. 26632883, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] …  Lasīt vairāk >

Usma. “Auseklīši” ēkas fasādes atjaunošana

2021-06-03, 15.19
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Ēkas fasādes atjaunošana “Auseklīši”, Usma, Usmas pagasts, Ventspils novads”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/29. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Uldis Pauzers, tālr. 29803196, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada  pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] …  Lasīt vairāk >

Pope. Ugunsgrēka trauksmes signalizācija pamatskolā

2021-05-27, 15.44
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Popes pamatskolā, Popes ciemā, Popes pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/26. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539,  e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālrunis. …  Lasīt vairāk >

Novads. Bedrīšu remonts grants ceļos

2021-05-26, 16.03
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Iesēdumu/bedrīšu un izskalojumu remonts grants un uzlabotas grunts ceļos Ventspils novada pašvaldībā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/25. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs,  tālr. 29187310, e-pasts : [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 26643261, e-pasts : [email protected] Pretendenti piedāvājumus …  Lasīt vairāk >

Ventava. Kultūras mantojuma centra “Vinda” jaunbūve

2021-05-18, 15.34
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa  “Zvejas un jūras kultūras mantojuma centra “Vinda” jaunbūve Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/24. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālr. 26632883,  e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900,  e-pasts: [email protected] Pircēja profila …  Lasīt vairāk >