Iepirkumi

Ugāle. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide

2019-10-18, 08.20
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rūpnīcas ielā 6 Ugāles pagastā Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2019/27 ERAF. Kontaktpersona: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, e-pasts: [email protected] Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/28586  līdz 2019. gada 5. novembrim plkst. 10:00. Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28586  Lasīt vairāk >

Novads. Ceļu un ielu uzturēšana ziemā

2019-10-17, 13.10
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā 2019./2020. gadā” ar identifikācijas Nr.VND2019/28. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 20010652. Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376 Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 28. oktobrim plkst. 10:00 …  Lasīt vairāk >

Piltene. Ieejas lieveņu pārbūve PII

2019-10-04, 10.01
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. Pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Četru ieejas lieveņu pārbūve PII “Taurenītis” ēkai Piltenē, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr.VND2019/26. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Kress – tālr. 26820888. Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 20010652. …  Lasīt vairāk >

Piltene. Sporta inventāra piegāde

2019-10-04, 09.55
Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Sporta inventāra piegāde Piltenes stadionam”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/25. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Jolanta Ziemele, tālr. +37122046833. Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. +37126643261. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 22. oktobrim plkst. 10:00 elektronisko iepirkumu sistēmas …  Lasīt vairāk >

Vārve. Autoceļa pieslēguma pārbūve

2019-07-26, 14.00
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Pašvaldības autoceļa VA-60 Vārves darbnīcas pieslēguma pārbūve autoceļam P108 Ventspils–Kuldīga–Saldus Vārves pagastā Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/23. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539. Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 12. …  Lasīt vairāk >

Novads. Atkritumu apsaimniekotāja izvēle

2019-07-25, 16.16
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ventspils novada administratīvajā teritorijā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/22. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539. Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. 26643261. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.gov.lv līdz 2019. gada 27. augustam plkst. 10:00. …  Lasīt vairāk >

Novads. Patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana

2019-07-09, 16.18
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Siltumenerģijas un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana Ventspils novada daudzdzīvokļu mājās”, identifikācijas Nr.VND2019/21. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 63629457, 26439539. Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, …  Lasīt vairāk >

Novads. Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana

2019-07-05, 14.29
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2019./2020. mācību gadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/20. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. 26643261; fakss 63622231. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.gov.lv līdz 2019. gada 31. jūlija plkst. 10:00. Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23993  Lasīt vairāk >

Jūrkalne, Tārgale. Interaktīvā stenda noma

2019-06-18, 08.45
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par “Ārtelpas interaktīvā stenda noma, uzstādīšana, apkalpošana Jūrkalnes un Tārgales pagastā Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/18. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu un uzstādīšnu: Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs tālr. 26491057, e-pasts: [email protected] Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis, tālr. 26384455, e-pasts: …  Lasīt vairāk >

Piltene, Ventava, Ugāle. Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana

2019-06-18, 08.36
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Piltenes pilsētā, Ventavas ciemā un Ugāles ciemā”, identifikācijas Nr. VND2019/17. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja Linda Gaigala, tālr. 20230530, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas …  Lasīt vairāk >