Iepirkumi

Novads. Patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana

2019-07-09, 16.18
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Siltumenerģijas un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana Ventspils novada daudzdzīvokļu mājās”, identifikācijas Nr.VND2019/21. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 63629457, 26439539. Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne, Tārgale. Interaktīvā stenda noma

2019-06-18, 08.45
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par “Ārtelpas interaktīvā stenda noma, uzstādīšana, apkalpošana Jūrkalnes un Tārgales pagastā Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/18. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu un uzstādīšnu: Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs tālr. 26491057, e-pasts: [email protected] Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis, tālr. 26384455, e-pasts: …  Lasīt vairāk >

Piltene, Ventava, Ugāle. Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana

2019-06-18, 08.36
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Piltenes pilsētā, Ventavas ciemā un Ugāles ciemā”, identifikācijas Nr. VND2019/17. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja Linda Gaigala, tālr. 20230530, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas …  Lasīt vairāk >

Tārgale. Gājēju tilts

2019-06-06, 14.17
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Gājēju tilta pār Irbes upi pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Tārgales pagastā Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/16. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. nr. 26643261; faksa nr. 63622231. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.gov.lv līdz 2019. gada 25. jūnijam plkst. 10:00. …  Lasīt vairāk >

Novads. Šķeldas piegāde pašvaldības struktūrvienībām

2019-05-29, 15.14
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Šķeldas piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vajadzībām 2019./2020. g. apkures sezonai”.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/15. Kontaktpersona: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected] Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.gov.lv līdz 2019. gada 2. jūlijam plkst. 10.00. Nolikumu skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22054  Lasīt vairāk >

Ugāle. Rotaļu nojumju un elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

2019-05-22, 14.24
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “BĒRNU ROTAĻU NOJUMJU UN ROTAĻU ELEMENTU IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA PII”LĀCĪTIS”, UGĀLĒ VENTSPILS NOVADĀ”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/14. Kontaktpersonas:  jautājumos par iepirkuma priekšmetu un uzstādīšanu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers – tālr. 63629457, 26632883, e-pasts: [email protected], jautājumos par iepirkuma procedūru: Mārtiņš …  Lasīt vairāk >

Novads. Malkas piegāde

2019-05-17, 14.06
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Malkas piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vajadzībām 2019./2020. g. apkures sezonai”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/13. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492 Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 28. maijam plkst. 10.00 Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, …  Lasīt vairāk >

Vārve. Auto stāvlaukuma būvniecība

2019-05-14, 08.44
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Auto stāvlaukumu būvniecība pie dzīvojamām mājām “Centrs 4” un “Centrs 7”, Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā” ar iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/12. Kontaktpersonas:   jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers – tālr. 26632883, Vārves pagasta …  Lasīt vairāk >

Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

2019-04-15, 13.47
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana” ar iepirkuma identifikācijas Nr. VND2019/11. Kontaktpersonas: Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, tālr. 29478380, 63629418, e-pasts: [email protected] Par iepirkuma procedrūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492, …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Vidusskolas aktu zāles pārbūve

2019-03-29, 13.14
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas aktu zāles pārbūve Skolas ielā 5a, Ugāles pagasts, Ventspils novads”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/10. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs, tālr. 27872765, e-pasts: [email protected]; Ugāles vidusskolas direktora …  Lasīt vairāk >