Iepirkumi

Vārve. Auto stāvlaukuma būvniecība

2019-05-14, 08.44
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Auto stāvlaukumu būvniecība pie dzīvojamām mājām “Centrs 4” un “Centrs 7”, Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā” ar iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/12. Kontaktpersonas:   jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers – tālr. 26632883, Vārves pagasta …  Lasīt vairāk >

Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

2019-04-15, 13.47
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana” ar iepirkuma identifikācijas Nr. VND2019/11. Kontaktpersonas: Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, tālr. 29478380, 63629418, e-pasts: [email protected] Par iepirkuma procedrūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492, …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Vidusskolas aktu zāles pārbūve

2019-03-29, 13.14
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas aktu zāles pārbūve Skolas ielā 5a, Ugāles pagasts, Ventspils novads”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/10. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs, tālr. 27872765, e-pasts: [email protected]; Ugāles vidusskolas direktora …  Lasīt vairāk >

Novads. Novada ceļu uzturēšana vasarā

2019-03-22, 14.40
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasarā 2019. gadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/9. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (tehnisko specifikāciju) – Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539, e-pasts: [email protected].lv Jautājumos par iepirkuma procedrūru – Guna Punkstiņa, …  Lasīt vairāk >

Novads. Autotransporta Octa un Kasko apdrošināšana

2019-03-12, 13.30
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšana” ar iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/7. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma procedrūru: Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected] Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 26. marta plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, …  Lasīt vairāk >

Piltene. Sporta aprīkojuma iegāde

2019-03-07, 14.03
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Sporta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/6. Kontaktpersonas – Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Jolanta Ziemele, tālr.22046833, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkuma speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected] Piedāvājumu iesniegt …  Lasīt vairāk >

Piltene. Rotaļu laukuma iekārtojums

2019-03-05, 15.24
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Rotaļu laukuma iekārtojums daudzdzīvokļu māju maija iela 14a; 14; 12; 10 iekšpagalmā Piltenē, Ventspils novadā “. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/5. Kontaktpersonas. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu un uzstādīšanu – Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs Aigars Kress, tālr.26820888. Jautājumos par iepirkuma procedūru – Guna …  Lasīt vairāk >