Iepirkumi

Užava. Brīvnieku ceļa rekonstrukcijas projekta izstrāde

2013-12-27, 13.37

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Pašvaldības autoceļa Nr.3 Ventspils – Liepājas šoseja – Sārnates muiža – Brīvnieki” rekonstrukcija Užavas pagastā, Ventspils novadā”
                                                                      Nr. VND 2013/73

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums 
         adobe_pdf_logo[1]  

Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma procedrūru: Iepirkumu speciāliste Guna Punkstina, tālr. 63629492, 20010652.
Jautājumos par iepirkuma tehnisko specifikāciju: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr.26439539.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada  9.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
NOLIKUMS
DARBA UZDEVUMS
TEHNISKIE NOTEIKUMI
PAU
PLĀNS
SKAIDROJUMS NR.1