Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Publiskās apspriešanas paziņojums

2019-03-20, 09.15
Par mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru masta n/ī “Zīviņi” Vārvē, Vārves pagastā, Ventspils novadā, būvniecību. Publiskajai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere “Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru masts nekustamajā īpašumā “Zīviņi” Vārvē, Vārves pagastā, Ventspils novadā”, īpašuma kadastra nr. 9884 007 0090, saskaņā ar 29.05.2018 gadā noslēgto nomas līgumu starp J.V. un SIA “Tele2”. …  Lasīt vairāk >

Par koku ciršanu Ventavā un Zūru ciemā

2019-03-15, 11.54
Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku nociršanu ārpus meža zemes” 17. punktu tiek rīkotas sabiedriskās apspriešanas – 1. 1 (vienas) blīgznas, 1 (vienas) akācijas un 1 (vienas) ievas nociršanai īpašumā Liepu ielā 2 (kadastra Nr. 9884 014 0288) Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā; 2. 4 (četru) ošu nozāģēšanai nekustamā īpašumā ceļš …  Lasīt vairāk >

Izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos

2019-01-17, 12.47
   Pamatojoties uz vienošanās Nr. 2-12/56 “Par sabiedriskā transporta maršrutu tīkla robežām”, kas noslēgta 2011. gada 16. novembrī starp Ventspils pilsētas domi un Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju, 3.1. punktu, Ventspils pilsētas dome informē par izmaiņām sabiedriskā transporta pilsētas nozīmes maršrutu kustības sarakstos.    Izdarīti grozījumi sabiedriskā transporta pilsētas nozīmes maršrutu kustības sarakstos sekojošos maršrutos novadā:  Nr. …  Lasīt vairāk >

Iedzīvotāji varēs izmantot automātisko atbildētāju

2018-11-14, 13.28
No 15. novembra saziņai ar Ventspils novada pašvaldību varēs izmantot automātisko atbildētāju, tālr. 67186071. Iedzīvotājiem tā būs iespēja paust savu viedokli par svarīgiem jautājumiem. Automātiskais atbildētājs domāts, lai ziņotu par problēmām un izteiktu būtiskus ierosinājumus, kā pilnveidot infrastruktūru un uzlabot dzīves kvalitāti. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem nesniegs, bet tos izskatīs un ņems vērā, plānojot veicamos …  Lasīt vairāk >

Nevalstisko organizāciju ziņu lapā

2013-10-16, 07.05
    Kurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centra sagatavotajā jaunajā ziņu lapā ir aktuāla informācija par vairākiem projektu konkursiem, piemēram, “Kultūras apmaiņa” un “Nevalstisko organizāciju projektu programma”, mācību semināru un kursiem, konkursu. Atrodamas arī ziņas par Ventspils Reģionāla atbalsta centra darbību un izveidoto mājaslapu.    Aplūkojiet mājas lapu šeit!  Lasīt vairāk >