Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Aicina izteikt viedokli par zemūdens medībām

2022-01-10, 09.58
Aicinām līdz 21. janvārim izteikt savu viedokli par zemūdens medībām atļauto ūdenstilpju skaita palielināšanu Ventspils novadā, to papildinot ar Irbi, Ventu, Rindu un Klāņezeru. Ventspils novada pašvaldība saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli ar lūgumu izvērtēt un darīt zināmu savu viedokli Zemkopības ministrijai par nepieciešamību grozīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas, …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par vēja elektrostaciju būvniecību Tārgales pagastā

2021-11-08, 08.15
SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojā. Paredzētās darbības nosaukums  SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā Ierosinātājs  SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141 Paredzētās darbības vieta  Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Paredzēto darbību plānots veikt nekustamajos īpašumos …  Lasīt vairāk >

Bāriņtiesas informācija

2021-10-12, 15.30
Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Ventspils novada bāriņtiesā iedzīvotāju pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Saziņa un konsultācijas ar iedzīvotājiem tiek nodrošināta arī attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas, ārkārtas situācijās, kad būs apdraudēta bērna veselība, dzīvība un drošība. Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus – tos nosūtot elektroniski e-pastā [email protected], pa pastu – …  Lasīt vairāk >

Konkurss Būvvaldes būvinspektora amatam

2021-08-02, 11.46
Ventspils novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000052035) izsludina konkursu Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektora amatam. Dokumenti ar norādi Būvinspektora amata konkursam jāiesniedz līdz 2021. gada 25. augusta plkst. 12.00: 1. nosūtot pa pastu adresātam: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601; 2. iesniedzot personīgi slēgtā aploksnē, ievietojot to pie ēkas ārdurvīm novietotajā pastkastē, Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Aicina pieteikt kandidātus darbam novada Vēlēšanu komisijā

2021-07-06, 09.53
Līdz 2021. gada 2. augusta plkst. 17.00 var iesniegt pieteikumus darbam Ventspils novada Vēlēšanu komisijā, kuras personālsastāvs tiks apstiprināts 2021. gada 26. augustā Ventspils novada domes sēdē. Komisijas locekļu kandidatūras pieteikums ir iesniedzams Ventspils novada pašvaldības kancelejā – Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam Ventspils novada Vēlēšanu komisijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrētām partijām …  Lasīt vairāk >

Meklē viesģimenes jauniešiem

2021-07-02, 08.22
 “AFS Latvija” aicina pieteikties jaunas viesģimenes, kas vēlas uzņemt viesskolēnus no Itālijas, ASV, Taizemes un Vācijas un atbalstīt viņus 10 mēnešu garumā, mācoties ģimnāzijās un vidusskolās visā Latvijā. Uzņemot 15 līdz 18 gadus jaunu skolēnu, viesģimene: kļūst daļa no globālās sabiedrības un veicina atvērtību Latvijā, iegūst vēl vienu ģimenes locekli un draugus citā valstī, saredz …  Lasīt vairāk >

Par deklarācijām un no 1. jūlija vairākas izmaiņas nodokļu jomā

2021-06-21, 10.15
Vairākām iedzīvotāju kategorijām līdz 2021. gada 1. jūlijam obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2020. gadu. To var iesniegt elektroniski, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kas ir ērtāk un vienkāršāk, jo tādējādi deklarācijā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas. Gada ienākumu deklarācija par 2020. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti ir …  Lasīt vairāk >

Aicina informēt par asfalta izsvīdumiem

2021-06-17, 13.08
Karstā laikā uz nokalpojušajiem asfalta segumiem var rasties izsvīdumi, aicinām informēt VSIA “Latvijas Valsts ceļus”.  Atbilstoši meteorologu prognozēm tuvākajās dienās gaisa temperatūra daudzviet Latvijā var pārsniegt 30⁰ C. Pie šādas gaisa temperatūras uzkarst arī autoceļu asfalta segums, tāpēc posmos, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī un bedru labojumu vietās, var veidoties izsvīdumi, kuri var būt slideni. …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

2021-06-15, 08.12
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Ventspils Wind” vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141. Paredzētās darbības vieta: Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Paredzēto darbību plānots veikt nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 98660100033, 98660100056, 98660100048, 98660100053, 98660100100, 98660150090, 98660150018, 98660150100, 98660230052 (zemes vienības, uz …  Lasīt vairāk >

Karjeras dienas “Esi savas karjeras virzītājs!”

2021-06-11, 14.05
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 14. līdz 18. jūnijam rīko tiešsaistes karjeras dienas darba meklētājiem “Esi savas karjeras virzītājs!”. Karjeras dienu nedēļā notiks tikšanās ar darba devējiem un karjeras konsultantu meistarklases, lai darba meklētājiem sniegtu aktuālāko informāciju par darba iespējām Latvijā un praktisku atbalstu darba meklēšanā un karjeras veidošanā.  Ikviens interesents, kurš meklē darbu vai …  Lasīt vairāk >