Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Par koku ciršanu Jūrkalnes pagastā

2020-07-02, 09.14
Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana koku ciršanai Jūrkalnes Romas katoļu draudzes nekustamajā īpašumā “Straumes”, Jūrkalnes ciems, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, (kadastra nr.98500020312) plānots nocirst 1 (vienu) osi, 7 (septiņas) kļavas. Viedokļi par plānoto koku ciršanu ārpus meža zemes iesniedzami …  Lasīt vairāk >

Par koku ciršanu Popes ciemā

2020-06-25, 16.53
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu tiek rīkota publiskā apspriešana 22 koku nociršanai (12 kļavas, 8 liepas, 2 papeles) īpašumā Skolas ielā 12, kad.nr. 9856 003 0290, Popes ciemā, Ventspils novadā. Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 03.07.2020. Popes pagasta pārvaldē …  Lasīt vairāk >

Dīkstāves pabalsti un citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi pēc ārkārtējās situācijas beigām

2020-06-10, 16.24
Šī gada 10. jūnijā spēkā stājies “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums”, kurš paredz saglabāt vairākus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos nodokļu jomas atbalsta pasākumus. Uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem VID varēs izmaksāt dīkstāves pabalstu par Covid-19 izraisītu dīkstāvi, kas pārsniegusi ārkārtējo situāciju un ilgusi līdz 30. jūnijam. Iesniegumu par laikposmu no 1. jūnija līdz 30. …  Lasīt vairāk >

Remigrācijas koordinators – tavs atbalsts, atgriežoties Latvijā

2020-06-10, 09.00
Ja esat nolēmis vai vēl domājat par iespēju pēc dzīves ārvalstīs atgriezties dzimtenē, jums atbalstu var sniegt remigrācijas koordinators. Remigrācijas koordinators var sniegt informāciju par:  pakalpojumiem ģimenēm;  mājokļa jautājumiem;  darba un uzņēmējdarbības iespējām;  sociālajiem un sadzīves jautājumiem. Kā saņemt individualizētu piedāvājumu no remigrācijas koordinatora? 1) Atveriet www.paps.lv un dodiet ziņu, aizpildot …  Lasīt vairāk >

Semināri par medniecības nozares tēmām

2020-05-21, 13.55
Mednieku skola “Taurs” sadarbībā ar Latvijas Mednieku asociāciju un Medību saimniecības attīstības fondu piedāvā piedalīties tiešsaistes video semināros par dažādām ar medniecības nozari saistītām tēmām. Kā piemēram, izmaiņas likumdošanā, mednieka ekipējums, nažu asināšana, medību trofeju vērtēšana, selektīvu medību pamatprincipi, un daudzas citas. Semināri ir bez maksas. Semināru tematikai un grafikam var sekot līdzi sociālajos tīklos …  Lasīt vairāk >

Slimnīcas laboratorijas turpina pieņemt pacientus ambulatori

2020-05-07, 10.47
Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā ir divas laboratorijas – viena Ventspilī un otra Talsu filiālē. Abās laboratorijās ik dienas tiek veikta precīza un ātra analīžu diagnostika slimnīcas pacientiem un to piedāvājumu klāstā ir vairāk kā 80 analīžu veidi, kā: • Hematoloģiskās (pilna asinsaina, folskābe, dzelzs līmenis asinīs); • Mikrobioloģiskās (asins, urīna, krēpu uzsējums uz mikroflora); • Bioķīmiskās …  Lasīt vairāk >

Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

2020-05-05, 14.59
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu VPVB. Derīgo izraktenu ieguves teritorijas paplašināšanai paredzētās darbības smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā. Nekustamais īpašums “Dziļie atvari” (zemes kadastra Nr. 9870 001 0105, zemes vienība ar kadastra Nr. 9870 vieta 001 0098). PIELIKUMS  Lasīt vairāk >

Notiek novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

2020-04-21, 09.14
Ar Ventspils novada domes 2020. gada 26. marta lēmumu (protokols Nr.61, 4.§) ir uzsākta Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam īstenošana uzsākta 2016. gadā. Novada pašvaldība ir izvērtējusi nepieciešamību izdarīt grozījumus teritorijas plānojumā, jo tā realizācijas laikā ir konstatētas nepilnības, kā arī spēkā ir stājušies jauni, ar vietējās pašvaldības …  Lasīt vairāk >

Par Ventspils novada Attīstības programmu 2020.-2026. gadam

2020-04-02, 14.56
Ventspils novada dome paziņo, ka 2020. gada 26. marta domes sēdē (protokols Nr. 61., 3.§.) apstiprināta Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam. Ventspils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādātājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr.63629450, www.ventspilsnovads.lv Ar apstiprināto Ventspils novada attīstības programmu 2020.-2026. gadam, vides pārskatu un informatīvo ziņojumu par Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

VID atbalsta tālrunis krīzes skartajiem uzņēmumiem

2020-03-25, 08.39
Lai sniegtu operatīvu un izsmeļošu informāciju visiem uzņēmējiem, kuru darbību ietekmējusi COVID-19 pandēmija, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) no šī gada 25. marta sāk darboties īpaši tam izveidota atbalsta tālruņa līnija 67120020. Šis tālrunis darbosies darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.15 līdz plkst. 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.15 līdz plkst. 8.15-15.45. Zvanot …  Lasīt vairāk >