Sabiedrības līdzdalība – paziņojumi

Sabiedriskā apspriešana par būvniecības ieceri

2020-09-16, 11.53
Telekomunikāciju sakaru masta būvniecība zemesgabalā “Kļavnieki”, Užavas pag., Ventspils nov. Kad.Nr. 9878 007 0192. Masts nepieciešams mobilo sakaru pārklājuma uzlabošanai Sārnates ciema un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem. Atbilstoši Ventspils novada teritorijas plānojumam, būvniecība paredzēta uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes(L3), kur inženierkomunikāciju objektu būvniecība ir atļauta. Ierīkošanas ierosinātājs SIA „TeleTower”, reģ. Nr.40103257495, Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005. Projektētājs: …  Lasīt vairāk >

Ugāles pasta nodaļa sāks darbu jaunās telpās Rūpnīcas ielā

2020-09-15, 16.01
Ventspils novada Ugāles pagasta Ugāles pasta nodaļa 2020. gada 22. septembrī sāks darbu jaunās telpās Rūpnīcas ielā 1–16. Jaunās telpas atrodas netālu no līdzšinējās apkalpošanas vietas un ir komfortablākas gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem. Nodaļas darbalaiks saglabāsies nemainīgs. Ugāles pasta nodaļa strādās, nodrošinot pasta pakalpojumu sniegšanu patīkamākā vidē ar atjauninātu preču sortimentu. Nodaļas jaunā atrašanās vieta …  Lasīt vairāk >

Seminārs par meža nozares aktualitātēm

2020-09-09, 16.23
“Meža konsultāciju pakalpojumu centra” Ziemeļkurzemes nodaļa rīko informatīvo semināru “Meža nozares aktualitātes” 22. septembrī plkst. 10:00 viesu namā “Lakši” (Ventspils novada Usmas pagasts). Semināra programmā ietilpst: aktuālā informācija meža apsaimniekošanā, zināšanu pārneses pasākumi, dabas skaitīšanas pārskats, meža stratēģija 2030, aizaugušo lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas iespējas, meža inventarizācija, jaunaudžu kopšana, aizsardzība un mežam kaitīgie organismi. Jautājumu gadījumā …  Lasīt vairāk >

Bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas

2020-08-27, 14.02
Novērtējot iedzīvotāju pieprasījumu pēc valsts nodrošinātām attālinātām juridiskām konsultācijām, kas norisinājās šā gada maijā un jūnijā, Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem un biedrību “Skalbes” arī turpmāk organizē attālinātas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem. No š.g. 1. septembra līdz 30. novembrim darba dienās plkst. 12.00-16.00 ikvienam būs iespēja saņemt informāciju par savām tiesībām un tiesisko …  Lasīt vairāk >

Aicina pieteikt brīvprātīgos godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020”

2020-08-26, 15.04
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt labākos brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri laika posmā no 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 28. oktobrim aktīvi darbojās sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020” brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts …  Lasīt vairāk >

Par konkursu valsts mežu apsaimniekošanā

2020-08-26, 08.28
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu valsts mežu apsaimniekošanu, AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) izsludina atklātu konkursu “MEŽA ATJAUNOŠANAS, KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA 2021.–2023. GADĀ”, id. Nr. AS LVM MS MK_2020_248_Ak. Potenciālo sadarbības partneru sanāksmes, kurās informē par piedāvājuma sagatavošanu konkursa noteikumiem Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), LVM rīko: 2020. gada 4. septembrī plkst. …  Lasīt vairāk >

Zlēku pagastā pasta pakalpojumus sniegs atbilstoši reālajam pieprasījumam

2020-08-18, 08.25
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Ventspils novada Zlēku pagastā no 2020. gada 17. septembra tiek mainīts Zlēku pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Zlēkās visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 12 līdz 13 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā “Pūcītes” vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka …  Lasīt vairāk >

Ances pagastā pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam

2020-08-10, 10.33
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Ventspils novada Ances pagastā no 2020. gada 10. septembra tiek mainīts Ances pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Ancē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.10.30 līdz 11.30 tiks nodrošināti “Ausmās” vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā. …  Lasīt vairāk >

Par koku ciršanu Popes ciemā

2020-06-25, 16.53
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu tiek rīkota publiskā apspriešana 22 koku nociršanai (12 kļavas, 8 liepas, 2 papeles) īpašumā Skolas ielā 12, kad.nr. 9856 003 0290, Popes ciemā, Ventspils novadā. Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 03.07.2020. Popes pagasta pārvaldē …  Lasīt vairāk >

Remigrācijas koordinators – tavs atbalsts, atgriežoties Latvijā

2020-06-10, 09.00
Ja esat nolēmis vai vēl domājat par iespēju pēc dzīves ārvalstīs atgriezties dzimtenē, jums atbalstu var sniegt remigrācijas koordinators. Remigrācijas koordinators var sniegt informāciju par:  pakalpojumiem ģimenēm;  mājokļa jautājumiem;  darba un uzņēmējdarbības iespējām;  sociālajiem un sadzīves jautājumiem. Kā saņemt individualizētu piedāvājumu no remigrācijas koordinatora? 1) Atveriet www.paps.lv un dodiet ziņu, aizpildot …  Lasīt vairāk >