Arhīvs

Jūrkalnē top “Vētru muzejs”

2017-07-12, 12.47
Saskaņā ar Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pieņemto lēmumu projekta Nr. 16-08-FL04-F043.0203-000003 “Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas “Vētru muzejs” ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana” apstiprināšanu EJZF līdzfinansējuma saņemšanai, Jūrkalnē norit aktīvi darbi projekta īstenošanai.     Projekta ietvaros bija plānotas sekojošas aktivitātes – izstāžu telpas atjaunošana, ko veic SIA “AB Būvniecība”, teritorijas labiekārtošana (auto stāvlaukuma …  Lasīt vairāk >

Ēkas pielāgos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2017-02-15, 12.28
Ventspils novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē pieņemts lēmums par vides pieejamības nodrošināšanu sabiedriskās ēkās personām ar īpašām vajadzībām. Pašvaldībā apstiprināts pasākumu plāns no 2017. līdz 2022. gadam, šajā laikā desmit pagastos pielāgojot 19 sabiedriskās ēkas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izveidojot uzbrauktuves izglītības, medicīnas un kultūras iestādēs, arī celtnēs, kurās strādā Sociālā dienesta darbinieki. …  Lasīt vairāk >

Usmā atklāts trenažieru un bērnu laukums

2016-12-16, 09.23
   15. decembrī atklāja brīvdabas trenažieru un bērnu rotaļu laukumu Usmas pagasta pludmalē. Katras pašvaldības mērķis ir, lai cilvēki arvien vairāk savu brīvo laiku pavadītu sakoptā un labiekārtotā vidē un ikdienā būtu iespējas ne tikai atpūsties, bet arī piekopt veselīgu dzīves veidu.    Līdz šim pagasta jauniešiem  nebija iespējas attīstīt savas fiziskās spējas un parastās …  Lasīt vairāk >

Par grants ceļu pārbūvi novadā

2016-12-14, 12.50
    Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, izņemot valsts ceļu un Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecība vai pārbūve.    Objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas …  Lasīt vairāk >

Pužiņš atklāj jaunus darbus

2012-12-17, 08.02
   2009.gadā Puzes pamatskola veiksmīgi startēja  Sorosa fonds – Latvija (SFL)  organizētajā projektu konkursā „Pārmaiņu iespēja skolām” ar projektu „Darbīgais pužiņš”, kura laikā tika radīts Amatniecības centrs ar drošu un piemērotu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām, kurā dažāda vecuma bērni var apgūt jaunas un nostiprināt esošās zināšanas un prasmes, pārmantot pieredzi no vecākām paaudzēm un apgūt latviskās …  Lasīt vairāk >

Noslēdzies projekts izglītības iestāžu informatizācijā

2012-11-13, 08.15
     Noslēgusies projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu  informatizācija” īstenošana 31.10.2012. noslēgusies ERAF finansēta projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu  informatizācija” (Vienošanās Nr. 2009/0317/3DP/ 3.2.2.1.2/ 09/IPIA/VIAA/567) īstenošana.  Projekta rezultātā Ances, Puzes, Jūrkalnes, Popes, Tārgales Užavas, Zūru, Zlēku pamatskolas  kopumā saņēmušas 33 stacionāros datorus, 16 portatīvos datorus un 8 multimediju tehnikas komplektus. Projekta kopējās izmaksas 64901,66 Ls.        Projekts …  Lasīt vairāk >

Projektu koordinators- Ventspils novadam

2012-11-05, 09.38
Ventspils novada pašvaldība no 18.10.2010. – 31.12.2012. īsteno Eiropas Savienības fonda finansētu projektu „Projektu koordinators – Ventspils novadam” (Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/062/071)  Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma: 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”, 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, …  Lasīt vairāk >

Turpinās darbi pie ūdenssaimniecības attīstības projektiem

2012-03-30, 07.48
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Ventspils novada pašvaldībā arī 2012.g. turpinās darbi pie ūdenssaimniecības attīstības projektiem.  „Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/016/001). Pašreiz notiek darbs pie tehniskā projekta precizēšanas, saskaņošanas, lai marta pēdējā nedēļā vai aprīļa sākumā izsludinātu iepirkumu uz būvdarbiem. Tehniskā projekta izstrādātājs SIA „FIRMUS DC”. Projekta  attiecināmās izmaksas 184 202,37 Ls, …  Lasīt vairāk >