Arhīvs

Deju kolektīvam “Vāruve” jauni tērpi

2017-05-16, 13.42
            Biedrība “Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”” īstenojusi projektu “Tautas tērpu izgatavošana Vārves pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vāruve”” (Nr. 16-08-AL17-A019.2201-000008)  Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātē  “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  ietvaros īstenojamās darbības: Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes …  Lasīt vairāk >

Sāksies Piltenes stadiona pārbūve

2017-04-21, 19.46
     Ventspils novada pašvaldība Valsts kasē saņēmusi 1 183 001,26 eiro aizdevumu, līdzekļus paredzēts izmantot Piltenes stadiona pārbūvei. Darbus šajā objektā SIA “Ostas celtnieks” pārstāvji sāks maija vidū, pārbūve jāpabeidz līdz gada beigām.    Pagaidām stadions ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, tādēļ praktiski netiek izmantots. Realizējot vērienīgo projektu, stadionā ierīkos lietusūdens savākšanas sistēmu, …  Lasīt vairāk >

Vārvē atklās skeitparku

2017-03-27, 11.27
    Nodrošinot iedzīvotāju sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanas iespējas, Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā ir izveidots jauniešu aktīvās atpūtas laukums ar skeitparku un ielu vingrošanas aprīkojumu. Aktivitātes īstenotas projekta “Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Vārves ciematā” Nr. 16-08-AL17-A019.2201-000006 gaitā.     Projekta mērķis: nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm brīvajā laikā, …  Lasīt vairāk >

Jaunbūves darbi sporta laukumā un stadionā

2017-03-23, 13.33
   Tārgales pagastā sākusies Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve. Objektā strādā SIA “Ostas celtnieks” pārstāvji, būvuzraudzību veic SIA “BaltLine Globe” darbinieki. Sporta laukuma jaunbūvi, piešķirot 404 153,40 eiro un izmantojot Valsts kases aizdevumu, finansē Ventspils novada pašvaldība. Mārča Laksberga foto    Sešu mēnešu laikā pie Tārgales pamatskolas izbūves skrejceļu, ierīkos futbola un pludmales volejbola laukumu, …  Lasīt vairāk >

Novadā pārbūvē piecus grants ceļus

2017-03-23, 11.46
     Ventspils novadā turpina pārbūvēt grants ceļus bez cietā seguma. Ventspils novada pašvaldībai maksimāli pieejamais publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ir 2’660’000 eiro. Pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 295’555,56 eiro.      Ir apstiprināts Lauku atbalsta dienestā iesniegtais projekts “Pašvaldības autoceļu pārbūve Piltenes pagastā Ventspils novadā”. Šajā pagastā …  Lasīt vairāk >

Ugālē pārbūvē vieglatlētikas manēžu

2017-02-16, 09.44
   Ugālē uzsākti darbi, lai pārbūvētu Ugāles vidusskolas sporta zāli, kas vienlaikus ir vienīgā vieglatlētikas manēža Ventspils novadā, kuru izmanto arī Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi. Sešdesmitajos gados celtais objekts ir novecojis, tādēļ Ventspils novada pašvaldība izmantoja Valsts kases aizdevumu – 967 672 eiro –, lai uzsāktu sporta zāles un manēžas pārbūvi atbilstīgi mūsdienu prasībām. …  Lasīt vairāk >

Svinīgi atklāta Ugāles vidusskolas virtuve

2017-02-16, 09.23
FOTOGALERIJA   29. martā ar skolas direktores Lāsmas Milleres uzrunu, sveicieniem no novada domes, Izglītības pārvaldes, pagasta pārvaldes un skolotāju novēlējumiem atklāta Ugāles vidusskolas virtuve un tās palīgtelpas. Pasākumu kuplināja mazie skolas pavāri, to papildinot ar skaistu tematisku deju. Pēc svinīgās lentas pārgriešanas tika dota iespēja izmēģināt jaunās plīts iespējas, cepot pankūkas.    Būvniecības valsts kontroles birojs …  Lasīt vairāk >

Ēkas pielāgos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2017-02-15, 12.28
   Ventspils novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē pieņemts lēmums par vides pieejamības nodrošināšanu sabiedriskās ēkās personām ar īpašām vajadzībām. Pašvaldībā apstiprināts pasākumu plāns no 2017. līdz 2022. gadam, šajā laikā desmit pagastos pielāgojot 19 sabiedriskās ēkas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izveidojot uzbrauktuves izglītības, medicīnas un kultūras iestādēs, arī celtnēs, kurās strādā Sociālā dienesta darbinieki.    …  Lasīt vairāk >

Vārvē veidos jauniešu aktīvās atpūtas laukumu

2017-01-19, 09.43
     Lauku atbalsts dienests apstiprinājis Ventspils novada pašvaldības iesniegto projektu “Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Vārves ciematā” (Nr. 16-08-AL17-A019.2201-000006).  Līdzekļus projekta realizēšanai piešķir Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta budžets ir 30 304,45 eiro,  pašvaldības finansējums – 16 804,45 eiro. Projektu paredzēts ieviest līdz 22. septembrim.    Iekārtojot aktīvas atpūtas laukumu, bija izvirzīti divi …  Lasīt vairāk >

Tārgalē veidos paaudžu tikšanās vietu

2017-01-18, 07.23
    Lauku atbalsts dienests apstiprinājis Ventspils novada pašvaldības iesniegto projektu “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” Nr. (16-08-AL17-A019.2202-000006). Līdzekļus projekta realizēšanai piešķirs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta budžets ir 39 282,90 eiro, pašvaldība finansē 10% no kopējām izmaksām, tas ir, 3928,29 eiro. Projektu paredzēts ieviest līdz 30. septembrim.      Projekta gaitā, kā norāda …  Lasīt vairāk >