Arhīvs

Popes parkā uzstāda soliņus

2017-10-10, 12.50
     Projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 100-gadei” ietvaros biedrība “Popes muiža” ar Ventspils novada pašvaldības atbalstu turpina rūpēties par Popes muižas parku un dārzu. Ar vietējo popiņu atbalstu vairākkārt Popes muižas parkā rīkotas sakopšanas talkas, kuru laikā izzāģēja liekos kokus un krūmus, kā arī atjaunoja vēsturiskos akmens krāvuma tiltiņus.    Ar to Popes …  Lasīt vairāk >

Apstiprina projektu infrastruktūras attīstībai

2017-10-06, 10.28
   04.10.2017. apstiprināts projekta pieteikums “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Vārves pagastā” (vienošanās Nr. Nr.3.3.1.0/17/I/001) par Vārves pagasta ceļu Va-1 “Dārzniecības ceļš” un Va-8 “Liezdes ceļš” pārbūvi.   Ventspils novada pašvaldība minēto ceļu pārbūvi uzsāka jau maija mēnesī, negaidot projekta pieteikuma vērtēšanas rezultātus, lai darbus varētu veikt 2017. gada būvdarbu sezonā.   Ceļu pārbūves …  Lasīt vairāk >

Novadā sāks pārbūvēt sešus grants ceļus

2017-09-20, 08.38
   Septembra beigās, izmantojot grants ceļu programmas līdzekļus, Ventspils novadā sāks autoceļu pārbūvi “Krojvalks–Mazbānītis” un “Jaunvalki” Popes pagastā, “Ēnas–Sedliņi” Ugāles pagastā, “Stacija–Stikli” Usmas pagastā, “Ēčkalni” un “Ventmala” Zlēku pagastā. Par šo ceļu pārbūvi tika lemts sapulcē ar vietējiem uzņēmējiem.    Pārbūvējamo ceļu kopējais garums ir 10,9 km. Projekta gaitā paredzēts atjaunot brauktuvju segumu, tīrīt un …  Lasīt vairāk >

Atjaunos Popes estrādi

2017-08-15, 13.26
     Ventspils novads guvis Eiropas Savienības fondu finansiālu atbalstu Popes estrādes rekonstrukcijas uzsākšanai. 10. augustā Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde  apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve”, kas paver iespēju atgriezt funkcionalitāti savulaik ne vien novadā , bet visā Kurzemē populārajā brīvdabas estrādē.      Projekta ietvaros tiks veikta pilnīga skatītāju zonas …  Lasīt vairāk >

Ugālē būvēs mūsdienīgu tirgus laukumu

2017-08-15, 12.46
     Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 10. augustā apstiprināja Ventspils novada pašvaldības projektu “Pulcēšanās vietas izveide Ugāles ciemā”, kas tika iesniegts un atbalstīts LEADER aktivitātē biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izstrādātās vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas pasākuma “Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei” ietvaros.   Aleksandra Hmeļņicka foto    …  Lasīt vairāk >

Atjaunos Ances muižu

2017-08-15, 10.54
    Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 8. augustā apstiprināja Ventspils novada pašvaldības projektu “Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšana pašvaldības īpašumā ,,Ances muiža””, kas tika iesniegts un atbalstīts LEADER aktivitātē biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izstrādātās vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas pasākuma “Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu izaugsmei” ietvaros. …  Lasīt vairāk >

Izbūvēs gājēju un velobraucēju tiltu pār Užavas upi

2017-08-15, 06.14
    Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 10. augustā apstiprināja Ventspils novada pašvaldības projektu “Gājēju tilta izbūve pār Užavas upi”, kas tika iesniegts un atbalstīts LEADER aktivitātē biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izstrādātās vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas pasākuma ietvaros.    Ventspils novada attīstības programmā, ņemot vērā sabiedrības iniciatīvu, ir izvirzīts uzdevums izbūvēt gājēju tiltu pāri Užavas upei. Užavas …  Lasīt vairāk >

Novusa dienas Zlēkās

2017-08-09, 13.21
   Novuss ir Latvijas nacionālais sporta veids, kas attīstīta spēlētāja intelektuālās spējas, erudīciju un loģisko domāšanu, novuss prasa ne tikai precizitāti, bet tā ir prāta un pacietības spēle. Novusa spēlēšana Zlēku bērniem un jauniešiem ir iecienīts brīvā laika hobijs, tāpēc, iesaistoties Ventspils novada pašvaldības projektu konkursā “Jaunietis darbībā 2017”, Zlēku pagasta pārvaldei bija iespēja organizēt …  Lasīt vairāk >

Jūrkalnē top “Vētru muzejs”

2017-07-12, 12.47
   Saskaņā ar Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pieņemto lēmumu projekta Nr. 16-08-FL04-F043.0203-000003 “Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas “Vētru muzejs” ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana” apstiprināšanu EJZF līdzfinansējuma saņemšanai, Jūrkalnē norit aktīvi darbi projekta īstenošanai.    Projekta ietvaros bija plānotas sekojošas aktivitātes – izstāžu telpas atjaunošana, ko veic SIA “AB Būvniecība”, teritorijas labiekārtošana (auto stāvlaukuma ierīkošana pie …  Lasīt vairāk >

Ekspluatācijā nodots pirmais pašvaldības grants ceļš

2017-06-07, 08.38
   Ventspils novadā notiek pašvaldības grants ceļu pārbūve, un pirmais objekts – ceļš Jaundobēji–Rinda – jau nodots ekspluatācijā. Ceļa Jaundobēji–Rinda atklāšanas pasākumā piedalījās Ventspils novada vadība – domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, viņa vietnieks Māris Dadzis, Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, Būvvaldes vadītāja Digna Gerule un būvinspektore Ingrīda Zandmane, arī būvnieki – SIA “Venta-1” pārstāvji Aldis …  Lasīt vairāk >