Iepirkumi

Vārve.Pludmales labiekārtošana (buvdarbi)

2018-11-23, 12.40
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  Pludmales labiekārtošana Vārvē, Vārves pagastā, Ventspils novadā projekta “Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā” ietvaros“. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/62.
Kontaktpersonas: 
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231, e-pasts – [email protected].
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 4.decembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāva 10.kab.
NOLIKUMS
BŪVPROJEKTS