Iepirkumi

Užava.Gājēju ceļa rekonstrukcija

2014-01-30, 07.02

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

„Gājēju celiņa „Bangas – Buras” rekonstrukcija Užavas pagastā Ventspils novadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/2 EZF

Datums
—————————
 
Lēmums
 
    03.03.2014.                       Iepirkums pārtraukts, pārsniedz finanšu resursus      adobe_pdf_logo[1]  
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231
Ventspils novada pašvaldības Užavas pagasta pārvaldes vadītāja Laima Erliha-Štranka, tālrunis: 28371752.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 11.februārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
DARBU APJOMI
SKAIDROJUMS NR.1