Iepirkumi

Piltene.PII Taurenītis projektēšana

2014-09-15, 11.41
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība PII „Taurenītis” ēkas un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijai Maija ielā 6, Piltenē, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/53

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
  21.10.2014.   SIA “Lūsis V”               16 950,00 EUR    adobe_pdf_logo[1]   adobe_pdf_logo[1] 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 30.septembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
PAU un tehniskie noteikumi