Iepirkumi

Novads. BIO tualešu piegāde

2014-08-04, 12.30
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Pārvietojamo BIO tualešu kabīņu piegāde Ventspils novada pašvaldībai
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/49

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
    11.09.2014.      SIA “JAKUBINI”           11 760,00  EUR           adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālrunis 26439539 (par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 19.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS