Iepirkumi

Ance.Muižas fasāde būvprojekts un autoruzraudzība

2016-12-23, 09.14
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektaKvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšana pašvaldības īpašumā “Ances muiža” Ances
pagastā, Ventspils novadā” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/88

 

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
  Iepirkums pārtraukts!       adobe_pdf_logo[1]  

 

Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris KrilovskisTālr.63629492, 29145212.

 Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs – Tālr. 27872765.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada 10.janvārim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

NOLIKUMS 
PIELIKUMI