Kalendāra notikumi (Maijs)

01 Mai

Talka Popes estrādē

Popes estrāde
Svētdiena - 14:00
02 Mai

Amatierteātra pirmizrāde

Zlēku kultūras nams
Pirmdiena - 19:00
03 Mai

Koncerts “Dziesmiņa māmiņai”

Vārve. Sporta un kultūras centrs Zūras
Otrdiena - 17:00
04 Mai

Rožu dobē savu rozi

Zlēku Vecās pagastmājas dārzs
Trešdiena
04 Mai

Baltās brokastis

Jūrkalnes Ugunspļava
Trešdiena - 11:00
04 Mai

Baltie svētki bērzu birzī

Ventava, pie pagasta pārvaldes
Trešdiena - 11:00
04 Mai

Neatkarības dienas pasākums

Užavas estrāde
Trešdiena - 12:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Puzes kultūras nams
Trešdiena - 12:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Tārgales pamatskolas zāle
Trešdiena - 13:00
04 Mai

Mana baltā Latvija

Usmas publiskajā pludmalē
Trešdiena - 13:00
04 Mai

Senioru balle svētkos

Popes kultūras nams
Trešdiena - 14:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Piltenes kultūras nams
Trešdiena - 15:00
04 Mai

Baltā galdauta svētki

Ziru muižas aleja
Trešdiena - 16:00
04 Mai

Svinīgs brīdis svētkos

Ances kultūras nams
Trešdiena - 16:00
04 Mai

Amatierteātra pirmizrāde

Ugāles "Mežrūpnieki"
Trešdiena - 19:00
05 Mai

Radošā darbnīca

Ziru bibliotēka
Ceturtdiena - 16:30
05 Mai

Amatierteātra viesizrāde

Piltenes kultūras nams
Ceturtdiena - 19:00
07 Mai

Amatierteātru skate

Zlēku kultūras nams
Sestdiena - 11:00
08 Mai

Vokālo ansambļu skate

Ugāles "Mežrūpnieki"
Svētdiena - 13:00
09 Mai

Saulespuķu stādīšanas diena

Pie Usmas tautas nama
Pirmdiena - 08:00
13 Mai

Skolēnu koncerts

Užavas tautas nams
Piektdiena - 12:00
13 Mai

Diskotēka bērniem

Ziru tautas nams
Piektdiena - 17:00
13 Mai

Lakstīgalu nakts pārgājiens

pie Zlēku kultūras nama
Piektdiena - 20:00
13 Mai

Diskotēka pieaugušajiem

Ziru tautas nams
Piektdiena - 21:00
14 Mai

Ģimenes dienas koncerts

Usmas tautas nams
Sestdiena - 14:00
14 Mai

Stand-up komēdija

Popes kultūras nams
Sestdiena - 15:00
14 Mai

Jubilejas koncerts un balle

Puzes kultūras nams
Sestdiena - 17:00
14 Mai

Muzeju nakts

Jūrkalnes tautas nams
Sestdiena - 19:00
15 Mai

Ģimeņu dienas pasākums

Jūrkalnes tautas nams
Svētdiena - 12:00
15 Mai

Pārgājiens

Ziras
Svētdiena - 14:00
19 Mai

“Iegriežam vasaru” bērniem

Pie Ziru bibliotēkas
Ceturtdiena - 17:00
20 Mai

Tikšanās ar rakstnieci

Ugāles bibliotēka
Piektdiena - 13:00
20 Mai

Pavasara atskaites koncerts

Ances kultūras nams
Piektdiena - 18:00
21 Mai

Pavasara gadatirgus “Kaimiņu būšana”

Vārve. Ventava
Sestdiena - 12:00
22 Mai

Bērnu un ģimeņu svētki

Piltenes kultūras nams
Svētdiena - 14:00
22 Mai

Radoša darbnīca bērniem

Ziru tautas nams
Svētdiena - 14:00
27 Mai

Pasākums senioriem

Užavas tautas nams
Piektdiena - 19:00
27 Mai

Gads līdz tautas nama desmitgadei

Usmas tautas nams
Piektdiena - 19:00
28 Mai

Abakuka kauss zolītē

Piltenes kultūras nams
Sestdiena - 09:00
28 Mai

Tūrisma sezonas atklāšanas talka

Jūrkalne
Sestdiena - 10:00
28 Mai

Amatierteātra izrāde

Popes kultūras nams
Sestdiena - 14:00
28 Mai

Ventas svētki

Zlēkas
Sestdiena - 19:00
28 Mai

Zaļumballe

Puzes Mežaparks
Sestdiena - 21:00
30 Mai

Pagasta senioru tikšanās

Jūrkalnes tautas nams
Pirmdiena - 13:00
30 Mai

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas koncerts

Ugāles "Mežrūpnieki"
Pirmdiena - 18:00