Turpinās projekts karjeras atbalstam izglītības iestādēs

Turpinās projekts karjeras atbalstam izglītības iestādēs

2021-09-27, 15.32

Turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Vien. Nr. 8.3.5.0./16/I/001)  īstenošana līdz 31.12.2022. Šajā mācību gadā dalību projektā turpina Ugāles vidusskola un Piltenes, Tārgales, Zūru pamatskolu 7.–12. klašu izglītojamie.
Projekta mērķis – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 

Pedagogs karjeras konsultants ir Tārgales pamatskolas pedagoģe Eva Zeltzaķe – sniedz gan individuālas konsultācijas, gan grupu karjeras konsultācijas, gan organizē seminārus, gan plāno pasākumus, gan izstrādā aptaujas anketas jauniešiem, lai apzinātu viņu gatavību izdarīt nākotnes karjeras izvēli.